SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bağış amacıyla inşaat yapmaktayız. KDV karşısındaki durumumuz nedir ?

Bağış amacıyla inşaat yapmaktayız. KDV karşısındaki durumumuz nedir ?

Soru:
Bağış amacıyla inşaat yapmaktayız. KDV karşısındaki durumumuz nedir ?

Cevap:
26 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’ne göre ”bir vergi mükellefinin bağış amacıyla yaptığı inşaatın hesaplarını ayrı tutması (muhasebeleştirmesi) zorunludur. Dolayısıyla, indirim hakkı tanınmayan bu işlemle ilgili yüklenilen vergi, ancak maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

(15.10.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM