SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Royalty Nedir ? Yurt Dışına Yapılan Royalty Ödemelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Stopaj Boyutu Nedir? Royalty Ödemeleri ve Muhasebe Kaydı

Royalty Nedir ? Yurt Dışına Yapılan Royalty Ödemelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Stopaj Boyutu Nedir? Royalty Ödemeleri ve Muhasebe Kaydı

SORU:
Royalty Nedir ? Yurt Dışına Yapılan Royalty Ödemelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Stopaj Boyutu Nedir? Royalty Ödemelerin Muhasebe Kaydı

CEVAP:
Royalty, devralınan bir hak karşılığında yapılan ödemeyi ifade eder. Yurt dışına yapılan royalty ödemelerinde kurum stopajı yapılır. Ancak, bu yapılmadan önce o ülke ile yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına mutlaka bakılmalıdır.

Örneğin, yurt dışından 2008 hesap dönemi ile ilgili olarak 100.000 Dolar royalty faturasının geldiğini düşünelim.  O tarihte 1 dolar = 1.35 YTL dir. Ayrıca, çifte vergiyi önleme anlaşması uyarınca stopaj oranı %10 olsun.

Burada yapılması gereken ilk şey, söz konusu faturanın YTL’ye çevrildikten sonra stopaj oranı kadar brütleştirilmesidir.

100.000 x 1,35 = 135.000 YTL
135.000 / 0,90 =  150.000 YTL (Fatura %10 oranında brütleştirilmiştir)


Brüt tutar üzerinden %10 stopaj ve %18 Sorumlu Sıfatıyla KDV hesaplanıp aynı zamanda indirim konusu yapılacaktır. Muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır;

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------
760    150.000
191    27.000   

                                                           360    42.000
                                                                               Stopaj 15.000
                                                                               KDV   27.000

                                                           320    135.000

Royalty faturası kaydı
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

(15.09.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM