SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgede Verilen Tramir Bakım ve Servis Hizmetinde KDV

Serbest Bölgede Verilen Tramir Bakım ve Servis Hizmetinde KDV

 Soru: Serbest bölgede ver,len tramir bakım ve servis hizmetinde KDV Var Mıdır ?

Cevap: KDV  Kanununun 1/1 inci maddesi ile Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuştur.

Aynı Kanunun 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

İstisna uygulaması serbest bölge içinde gerçekleşen hizmet ifalarına yönelik olup, işlemleri yapanların serbest bölge içinde faaliyette bulunup bulunmamaları istisna uygulamasına engel değildir. Söz konusu bölgelerde faaliyette bulunma ruhsatının bulunup bulunmaması da istisna uygulamasını etkilememektedir.

Dolayısıyla, Türkiye'de ya da yurt dışında mukim firmaların ya da serbest bölgelerde faaliyette bulunan firmaların serbest bölge içinde ifa ettikleri hizmetler Kanunun 17/4-ı maddesi gereğince KDV den istisnadır.

Buna göre, serbest bölge dışında faaliyette bulunan işletmeler tarafından serbest bölgeye gidilerek serbest bölge içinde hizmet ifasında bulunulması halinde verilen bu hizmetin Kanunun 17/4-ı maddesi uyarınca KDV den istisna olması, hizmetin serbest bölge dışında bulunan işyerinde verilmesi halinde ise genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(05.11.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM