SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kıst Amortisman Yönteminin Muhasebe Kaydı

Kıst Amortisman Yönteminin Muhasebe Kaydı

 Soru: Kıst amortismanda muhasebe kaydı

Cevap:

Örnek: 16.11.2014 tarihinde 25.000 TL maliyet bedeli ile aktife dahil edilen bir binek otomobil için azalan bakiyeler usulünde ve %40 oranında amortisman uygulanacaktır. İşletmenin söz konusu binek otomobili için yıllar itibariyle ayıracağı amortisman tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

1) İlk  yıl ayrılmayan amortismanın devam eden yılda ayrılmış olarak kabulü ile amortisman matrahının tespiti görüşüne göre:

 

                               Amortisman                        Amortisman                        Amortisman

Yıllar                      Matrahı                 Oranı                                     Tutarı (Gider Yazılacak)

--------                     ------------------       -------------------      ----------------------

2014                        25.000,00.-                            % 40                                                  1.666,67.-

2015                        15.000,00.-                            % 40                                                  6.000,00.-

2016                          9.000,00.-                             % 40                                                   3.600,00.-

2017                          5.400,00.-                             % 40                                                   2.160,00.-

2018                          3.240,00.-                             %100                                  3.240,00.- (+) 8.333,33*

 

* 8.333,33 TL aracın alındığı yıl  kıst amortisman dolayısıyla ayıramadığımız tutar olup aracın itfa edildiği son yılda gider yazılacaktır.

 

--------------------------31/12/2014---------------------------

 

770 Genel Yönetim Giderleri                           1.666,67

 

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler                      8.333,33

                280.06 2006 Yılı Giderleri

                               280.06.54 ….Plaka Kıst amortismanı

 

                               257 Birikmiş Amortismanlar                                             10.000,00

 

-------------------------- / ---------------------------------------

 

31.12.2018 tarihine gelindiğinde amortisman kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

--------------------------31/12/2018--------------------------

 

770 Genel Yönetim Giderleri                           11.573,33

 

                               257 Birikmiş Amortismanlar                             3.240,00

 

                               280 Gelecek Yıllara Ait Giderler                      8.333,33

                                               280.06 2006 Yılı Giderleri

                                                               280.06.54…Plaka Kıst Amortismanı

 

----------------------------- / ----------------------------------

 

2014 yılında ayırdığımız 1.667 TL amortismanı şu şekilde bulduk;

Amortisman matrahı: 25.000

Amortisman oranı:      0,40

Amortisman Tutarı:    25.000 x 0,40 = 10.000

Eğer kıst amortisman ayırmasaydık 1. Yılın sonunda 10.000 TL amortisman ayırırdık. Ancak kıst amortisman uyguladığımız için bunu ayıramayız.

Öncelikle 10.000 / 12 = 833,34 TL aylık amortismanı buluruz.

Aracın aktife giriş ayı 11. Aydır.  Yani 11 ve 12. Ay için 2 aylık amortisman ayırırız. O halde;

833,34 x 2 =1.666,67 TL 2014 yılında ayrılacak kıst amortiman

10.000 – 1.666,67 = 8.333,32 TL ise 2016 yılında amortismana ilave edilecek tutardır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(04.11.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM