SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Çocuğu için SGK ya ödenen Zorunlu Sağlık Sigortası Ücret Matrahından Düşer Mi ?

Çocuğu için SGK ya ödenen Zorunlu Sağlık Sigortası Ücret Matrahından Düşer Mi ?

 Soru: Çocuğu için SGK ya ödenen Zorunlu Sağlık Sigortası Ücret Matrahından Düşüp Düşmeyeceği

Cevap:   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesinde ücretin tanımı yapılmış olup, 63'üncü maddesinde de; "Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.

             ...

            2. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler;

            3. Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları"  hükümlerine yer verilmiştir.

            Gelir Vergisi Kanunu'nun yukarıda belirtilen 63 üncü maddesinin 2 numaralı bendine göre, ücretlilerin kendileri  için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödedikleri sigorta primleri, 3 numaralı bendine göre de ücretlilerin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait şahıs sigorta poliçeleri için ödedikleri  primler ilebireysel emeklilik sistemine ödedikleri katkı payları ücretin safi tutarından indirim konusu yapılabilmektedir.

            Buna göre 5510 sayılı Kanun gereğince 25 yaşını doldurmuş (küçük çocuk kapsamında bulunmayan) erkek çocuk için ödenen zorunlu sağlık sigortası primlerinin, yukarıda yer alan bentler kapsamında olmaması nedeniyle  ücretin safi tutarından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(22.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM