SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Döviz Kredisi Kullanarak Yurt Dışından Sabit Kıymet İthal Ediyoruz. Ortaya Çıkan Kur Farklarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Nedir ?

Döviz Kredisi Kullanarak Yurt Dışından Sabit Kıymet İthal Ediyoruz. Ortaya Çıkan Kur Farklarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Nedir ?

Soru:
Döviz Kredisi Kullanarak Yurt Dışından Sabit Kıymet İthal Ediyoruz. Ortaya Çıkan Kur Farklarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Nedir ?

Cevap:
Döviz kredisi kullanılarak, yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında ortaya çıkan kur farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu olup, daha sonra ortaya çıkanların ise maliyete ilave edilmesi yada gider olarak ticari kazançtan düşülmesi ihtiyaridir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

(13.10.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM