SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Krediyle Alınan Taşıtların Kredi Faizlerinde Vergi Uygulaması

Krediyle Alınan Taşıtların Kredi Faizlerinde Vergi Uygulaması

Soru: Krediyle alınan taşıtların kredi faizlerinde vergi uygulaması nasıl olmalıdır ?

 

Cevap: Bilindiği gibi, 163 Seri nolu Vergi Usul Kanunu tebliğine göre kredi ile satın alınan sabit kıymetlerde kredi faiz gideri ilgili yılın sonuna kadar sabit kıymetin maliyetine intikal ettirilmelidir.

 

Aynı tebliğe göre, ilgili yıldan sonra söz konusu faiz ödemelerinin doğrudan giderleştirilmesinde mükellefler serbesttirler.

 

Buna göre, firmaların sene sonlarında ilgili gider hesabı olarak Finansman Giderleri hesabının henüz yıl kapanmadan muavin dökümünü alarak bir göz atmaları gerekmektedir. Finansman giderlerinin muacin dökümünde aynı yıl içinde alınan sabit kıymetlere ait giderler var ise bunların ilgili yıl kapanışı yapılmadan önce ait olduğu gider hesabından alınarak sabit kıymetin maliyetine yani 254 hesaba intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(22.09.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM