SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Mükellefi Olmayanlardan Alınan Taşınmazlarda Belge Düzeni ve Ba Formu

Vergi Mükellefi Olmayanlardan Alınan Taşınmazlarda Belge Düzeni ve Ba Formu

 Soru: Vergi mükellefi olmayanlardan alınan taşınmazlarda belge düzeni ve Ba formu gerekli midir ?

 

Cevap: Vergi Usul Kanunun "İspat Edici Kâğıtlar" başlıklı 227’nci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan mezkur Kanun'un 234’üncü maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin: 


3. Vergiden muaf esnafa; 
            ...
Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Buna göre, vergi mükellefiyeti olmayan şahıslardan alınacak arsa veya ikinci el taşıtlar için gider pusulası düzenlenmesi ve bu kişilere imzalatılması gerekmektedir. Bununla birlikte vergi mükellefiyeti olmayan şahıslara yapılacak satışların da fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, vergi mükellefiyeti olmayan şahıslara yapılan arsa, taşıt vb varlıkların alım ve satımlarının katma değer vergisi hariç 5.000-TL ve üzerinde olması halinde 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde Ba - Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(21.09.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM