SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası ve Muhasebeleştirilmesi Nasıldır?

Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası ve Muhasebeleştirilmesi Nasıldır?

 

 

Soru:
Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası ve Muhasebeleştirilmesi Nasıldır?

Cevap:
Kurumlar Vergisi Kanunu md. 5/1-e çerçevesinde yapılan taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancının yüzde 75’i kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup KDV’si ise Katma Değer Vergisi Kanunu md. 17/4-r bendince tamamı istisna edilmiştir. Söz konusu satışların muhasebeleştirilmesi ile ilgili birden çok yöntem mevcut olup mükellefler için en pratik yol olarak düşündüğümüz aşağıdaki kayıttır,

Örneğin aktife kayıtlı değeri 250.000 YTL ve aktifte bulunma süresi 4 yıl olan bir binanın 370.000 YTL’ye satıldığını varsayalım.

----------------------------------15.08.2008--------------------------
102          370.000                                        252           250.000

679 30.000 (120.000 YTL satış kazancının %25’i)
529 90.000 (120.000 YTL satış kazancının %75’i)
----------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki muhasebe kaydıyla, söz konusu kazancın tamamının dönem karına eklenme imkanı kalmamış, böylece 529 (549 nolu hesapta da izlenebilir) no’lu hesapta izlenen tutar, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden dönem kazancına eklenecek ve daha sonra aynı beyannamede indirim konusu yapılacaktır.

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

 

 

(29.09.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM