SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Kullanım Örneği Nasıldır?

Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Kullanım Örneği Nasıldır?

 Soru: 180 nolu Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının kullanılışı nasıldır?

Cevap: : Batıkent A.Ş. aktifine kayıtlı taşıtlar için 01.01.2013 tarihinde 24.000 TL sigorta bedeli ödemiştir.

---------------------------------------------01.01.2013-------------------------------------

770 GENEL YÖN. GİD.  2.000

180 GEL.AYL.AİT.GİD.  22.000

102 BANKALAR  24.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İşletme 1 ay sonra Şubat ayında aşağıdaki kaydı yapacaktır.

---------------------------------------------01.02.2013-----------------------------------------

770 GENEL YÖN. GİD.  2.000

                                                                              180 GEL.AYL.AİT.GİD.  2.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletmeler yıl içinde ödemesi gelecek aylarda yapılacak olan harcamalar yapabilmektedir. Bunların en tipik örneği olarak sigorta poliçelerini gösterebiliriz.

Yıl içinde yapılan ve 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında takip edilen ödemelerin mizan bakiyeleri dönemsonunda kontrol edilerek cari yıla ait giderin olup olmadığı belirlenir. Zira 180 noluhesaptan 770 veya 760 nolu hesaba virmanlanması gereken tutarlar varsa bunlar 31.12. tarihli bir muhasebe fişiyle ilgili gider yerlerine virmanlanır.

 

Uygulama: Hülyakent Ltd.Şti. Ağustos 2013 tarihinde üretim yaptığı fabrikasını sigortalatmıştır. 12 Aylık Sigorta bedeli karşılığı 24.000 TL peşin vermiştir.

 

Burada şirket her ay 2.000 TL Sigorta giderine katlanacaktır. Her ne kadar paranın tamamı peşin verilse de muhasebede dönemsellik ilkesi gereği harcamalar ait oldukları dönemde giderleştirilecektir.

 

 

 

 

--------------------------------------------Ağustos 2013-------------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD.     2.000

180 GEL.AYL.AİT.GİD. 8.000

280 GEL.YIL.AİT GİD.  14.000

102 BANKALAR  24.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kayıt yapıldıktan sonra hesabın mizan görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

                                                               Borç                       Alacak                    Bakiye

180 GEL.AYL.AİT.GİD.                         8.000                     0,00                       8.000

180.01.001  Poliçe Gid.                     8.000                     0,00                       8.000

 

Dönem içinde 3. geçici vergi döneminde 180 nolu hesap kontrol edilerek 2013 Eylül dönemine ait ait bir giderin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Zira, 180 nolu hesapta 2013 Eylül dönemine ait herhangi bir bakiye varsa bu bakiye ilgili gider hesabına virmanlanır.

Burada 2013 Eylül geçici vergi döneminde 180 nolu hesabın bakiyesi 8.000 TL’dir.  Böylece 3. geçici vergi döneminde Eylül dönemine ait 180 nolu hesapta yer alan 2.000 TL ilgili gider hesabına virmanlanacaktır.

 

-------------------------------------------------Eylül 2013-------------------------------------

 

770 GEN.YÖN.GİD.   2.000

                                               180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER  2.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

. Bu kayıtla birlikte mizan görüntüsü aşağıdaki gibi olmuştur.

 

 

                                                               Borç                       Alacak                    Bakiye

180 GEL.AYL.AİT.GİD.                         8.000                     2.000                     6.000

180.01.001  Poliçe Gid.                     8.000                     2.000                     6.000

 

Uygulama: XYZ Ltd.Şti. Eylül 2013 tarihinde üretim yaptığı fabrikasını sigortalatmıştır. 12 Aylık Sigorta bedeli karşılığı 12.000 TL peşin vermiştir.

 

Burada şirket söz konusu poliçeyi Haziran ayında yapmıştır. Şirketin her ay aşağıdaki kayıtlarıyaptığı varsayımıyla işlemlerimizi gerçekleştirelim.

 

 

 

--------------------------------------------Eylül 2013----------------------------------

770 GENEL YÖN.GİD.             1.000

180 GELECEK AYL.AİT.GİD.   3.000

280 GELECEK YIL AİT GİD.    8.000

102 BANKALAR  12.000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kayıt yapıldıktan sonra hesabın mizan görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

                                                               Borç                       Alacak                    Bakiye

180 GEL.AYL.AİT.GİD.                         3.000                     0,00                       3.000

180.01.010  Poliçe Gid.-Eki               1.000                     0,00                       1.000

180.01.011  Poliçe Gid.-Kasım         1.000                     0,00                       1.000

180.01.012  Poliçe Gid.-Aralık         1.000                     0,00                       1.000

 

Şirketin her ay 180 nolu hesabı ilgili hesaba virmanladığını varsayalım

----------------------------------------------------Ekim 2013------------------------------

770  GENEL YÖN.GİD. 1.000

180 GEL.AYL.AİT.GİD. 1.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu kayıtla birlikte mizan görüntüsü aşağıdaki gibi olmuştur.

 

                                                               Borç                       Alacak                    Bakiye

180 GEL.AYL.AİT.GİD.                         3.000                     1.000                     2.000

180.01.010  Poliçe Gid.-Eki               1.000                     1.000                     0,00

180.01.011  Poliçe Gid.-Kasım         1.000                     0,00                       1.000

180.01.012  Poliçe Gid.-Aralık         1.000                     0,00                       1.000

 

----------------------------------------------------Kasım 2013------------------------------

770  GENEL YÖN.GİD. 1.000

180 GEL.AYL.AİT.GİD. 1.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu kayıtla birlikte mizan görüntüsü aşağıdaki gibi olmuştur.

 

 

 

 

 

                                                               Borç                       Alacak                    Bakiye

180 GEL.AYL.AİT.GİD.                         3.000                     2.000                     1.000

180.01.010  Poliçe Gid.-Eki               1.000                     1.000                     0,00

180.01.011  Poliçe Gid.-Kasım         1.000                     1.000                     0,00

180.01.012  Poliçe Gid.-Aralık         1.000                     0,00                       1.000

 

----------------------------------------------------Aralık 2013------------------------------

770  GENEL YÖN.GİD. 1.000

180 GEL.AYL.AİT.GİD. 1.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu kayıtla birlikte mizan görüntüsü aşağıdaki gibi olmuştur.

 

                              &

(14.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM