SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Aktifimize Kayıtlı Olan Ve 03.04.2008 Tarihinde Çalınan Ticari Aracın KDV Ve Muhasebe Uygulaması Karşısındaki Durumu Nedir?

Aktifimize Kayıtlı Olan Ve 03.04.2008 Tarihinde Çalınan Ticari Aracın KDV Ve Muhasebe Uygulaması Karşısındaki Durumu Nedir?

Soru:
Aktifimize Kayıtlı Olan Ve 03.04.2008 Tarihinde Çalınan Ticari Aracın KDV Ve Muhasebe Uygulaması Karşısındaki Durumu Nedir ?

Cevap:
Çalınan otomobilin aktife kayıtlı değerinin 15.000 YTL ve birikmiş amortismanının ise 5.000 YTL olduğunu düşünelim.

-------------------------------------/-----------------------------------
257       5.000
689     10.000 (KKEG)

                                            254       15.000

Çalınan aracın aktiften çıkarılması
-------------------------------------------------------------------------

Söz konusu aracın alımında yüklenilen KDV’nin ise 2.700 YTL olduğunu varsayalım. KDVK md. 30/c hükmü şöyledir. ''Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi ”vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.

Böylece;

-----------------------------/---------------------------------------
689       2.700

                                            391       2.700

Ticari araç alımında fazla veya yersiz
İndirilen KDV’nin beyannameye ilavesi
--------------------------------------------------------------------Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com 

(25.09.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM