YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comİhracat Bedelleri, Üçüncü Bir Ülkedeki Dövizciler Üzerinden Türkiye'ye Nasıl Getirilebilir?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/48 Sayılı Tebliğ ile ilgili olarak TC Merkez Banaksınca 06.11.2018 tarihinde “İhracat Genelgesi” yayımlanmıştır. Bu Genelge ile; ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusundaki sorunlar çözülerek ihracatçılara aşağıdaki kolaylıklar getirilmiştir:

A-İhracat Bedelleri, Dövizciler Vasıtasıyla Türkiye'ye Nasıl Getirilebilir?

İhracatçı firma dışındaki ithalatçı, tedarikçi, aracı vb. olan Türkiye’de yerleşik farklı firmaların yurt içi hesaplarına gönderilen ihracat bedellerinde; yurt dışından ihracat bedeli tutar kadar döviz veya Türk parası geldiğinin satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, Gümrük Beyannamesi Örneği veya Gümrük Beyanname bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, kaydıyla anılan firmaların yurt içi hesaplarından döviz veya Türk parası cinsinden ihracatçının hesabına yapılan havalelerin ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.

Örnek-1:

İstanbul’da iplik ihracatı işiyle uğraşan (T) İplik A.Ş.’nin Ağustos/2020 dönemi ihracat bilgileri şöyledir:

İhracat Bilgileri Açıklama
İhracat Bedeli 10 Milyon Dolar
İhracatın Yapıldığı Ülke Cubuti
İhracat Yapıldığı Tarih 30.08.2020
Alıcı Firma (İthalatçı) (X) Şirketi Cubuti
İhracat Bedelinin Gönderildiği Dövizci (M) Yetkili Müessese A.Ş. (İstanbul)
İhracat Bedelinin Gönderen Firma (Y) Dövizcii Cubuti
İthalatçı Tarafından Dövizciye Gönderilen İhracat Bedeli 10 Milyon Dolar
İistanbuldaki Dövizciye İhracat Bedelinin Gönderildiği Tarih 30.09.2020
İstanbuldaki Dövizci Tarafından İhracatçıya Bankayla Gönderilen İhracat Bedeli 10 Milyon Dolar
İstanbuldaki Dövizci Tarafından İhracatçıya Bankayla Gönderilen İhracat Bedeli Tarihi 01.10.2020

Buna göre;

1-İhracat bedeli süresinde yurda getirilmiştir.

2-İhracat bedelinin, ihracatın yapıldığı Cubuti ülkesindeki dövizci tarafından İstanbul’daki dövizciye bankayla gönderilmesi ve dövizci tarafından bu bedelin ihracatçının banka hesabına havale edilmesi, İhracat Genelgesine uygundur.

3- İhracatçı tarafından yurt dışından ihracat bedeli tutar kadar döviz veya Türk parası geldiğinin satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, Gümrük Beyannamesi Örneği veya Gümrük Beyanname bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi kaydıyla ilgili banka tarafından ihracatçıya İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) verilir.

B- İhracat Bedelleri, Üçüncü Bir Ülkedeki Dövizci ya da Firma Üzerinden Türkiye'ye Nasıl Getirilebilir?

Gümrük Beyannamesinde kayıtlı alıcı firma veya bu firma dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışından havale olarak gönderilen dövizin, herhangi bir referans veya fatura numarasıyla irtibatlandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın ihracatçının beyan edeceği Gümrük Beyannamesi konusu ihracatın bedeli olarak kabulü mümkündür.

Örnek-2:

Bursa/İnegöl’de mobilya ihracatı işiyle uğraşan (E) Mobilya A.Ş.’nin Ağustos/2020 dönemi ihracat bilgileri şöyledir:

İhracat Bilgileri Açıklama
İhracat Bedeli 10 Milyon Dolar
İhracatın Yapıldığı Ülke Cubuti
İhracat Yapıldığı Tarih 30.08.2020
Alıcı Firma (İthalatçı) (X) Şirketi Cubuti
İhracat Bedelinin Gönderildiği Dövizci (M) Yetkili Müessese A.Ş. (İstanbul)
İhracat Bedelini Gönderen Firma (Y) Dövizcii DUBAİ
Polonyadaki Dövizci Tarafından Dövizciye Gönderilen İhracat Bedeli 10 Milyon Dolar
İistanbuldaki Dövizciye İhracat Bedelinin Gönderildiği Tarih 30.09.2020
İstanbuldaki Dövizci Tarafından İhracatçıya Bankayla Gönderilen İhracat Bedeli 10 Milyon Dolar
İstanbuldaki Dövizci Tarafından İhracatçıya Bankayla Gönderilen İhracat Bedeli Tarihi 01.10.2020

Buna göre;

1-İhracat bedeli süresinde yurda getirilmiştir.

2-İhracat bedelinin, ihracatın yapıldığı Dubai ülkesindeki dövizci tarafından İstanbul’daki dövizciye bankayla gönderilmesi ve dövizci tarafından bu bedelin ihracatçının banka hesabına havale edilmesi, İhracat Genelgesine uygundur.

3-Gümrük Beyannamesinde kayıtlı alıcı firma veya bu firma dışındaki dövizciler tarafından yurt dışından havale olarak gönderilen dövizin, herhangi bir referans veya fatura numarasıyla irtibatlandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın ihracatçının beyan edeceği Gümrük Beyannamesi ile ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür. Bu durumda, ilgili banka tarafından ihracatçıya İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) verilir.

Kaynakça:

Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
06.11.2018   TC Merkez Bankası İhracat Genelgesi
24.01.2019  - 1865 Hazine ve Maliye Bakanlığı Yazısı
11.02.2019  - 3140 Hazine ve Maliye Bakanlığı Yazısı
03.03.2019  - 30703 Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ (2019-24/53)

                                                                                

15.10.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM