YAZARLARIMIZ
Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Vergi Hukuku Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.comElektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının BSMV Mükellefiyeti ve Komisyon İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kaydı Örneği

11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 91 no.lu Gider Vergileri Genel Tebliği’nin “Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının mükellefiyeti ve matrah” başlıklı 5. Madde düzenlemesinde;

  • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile
  • BDDK tarafından verilen izin çerçevesinde ve bu Kurum denetimine tabi olarak gerçekleştirilen

ödeme hizmetleri, banka muamele ve hizmetleri kapsamında tutularak, bu işlemleri esas iştigal konusu olarak yapan elektronik para ve ödeme kuruluşları banker kapsamında değerlendirilmiş ve BSMV mükellefiyeti kapsamına alınmıştır.

  • Sanal POS hizmetleri,
  • Elektronik para ihracına ilişkin ödeme hizmetleri

ilişkin sunulan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesi, Tebliğde ayrı ayrı açıklama konusu edilmiştir.

a- Sanal POS Hizmetlerinde Vergilendirme:

Tebliğin 6. Maddesinde ödeme hizmetlerinde (sanal POS hizmeti) vergilendirme ve BSMV matrahı belirtilmiştir. Buna göre, ödeme hizmetinde (sanal POS hizmeti) bulunan ödeme kuruluşu tarafından lehe alınan paralar matrahı oluşturmaktadır. Ödeme kuruluşunun tahsil ettiği komisyonun belli bir kısmını hizmet aldığı bankaya aktarması halinde bu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınacaktır.

b- e-Para Transferlerinde Vergilendirme:

Tebliğin 7. Maddesinde ise elektronik para ihracına ilişkin ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah açıklanmıştır. Buna göre, elektronik para kuruluşunun ödeme hizmeti kullanıcısıyla yapmış olduğu anlaşma uyarınca tahsil ettiği komisyon tutarları üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

e-Parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar, düzenleme dışında tutulmuş dolayısıyla bu kapsamda elektronik para ihraç etmek suretiyle ödeme hizmeti sunan kişilerin BSMV mükellefiyeti oluşmayacaktır.

c- Beyannamenin Verilmesi

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemler dolayısıyla tahsil olunan komisyon gelirleri üzerinden verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin, kuruluşun, genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verilecektir.

d- Ödeme Kuruluşları Tarafından Tahsil Edilen Komisyona İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı

Örnek-1: Bay (A), ödeme kuruluşu ile anlaşmalı bir alışveriş mağazasından 200 TL tutarında bir mal almıştır. Bu işlem nedeniyle ödeme kuruluşu alışveriş mağazasına verdiği sanal POS hizmeti nedeniyle bu mağazadan 10 TL komisyon tahsil etmiş olup, bu tutarın 6 TL’sini verdiği hizmetten dolayı Bay (A)’nın POS bankasına komisyon olarak aktarmıştır. Buna göre, ödeme kuruluşunun lehe aldığı 4 TL üzerinden BSMV hesaplaması, POS bankasının da ödeme kuruluşunca kendisine aktarılan 6 TL üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

A. Alışveriş mağazasının satışını yaptığı mal bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı:

-------------------------------/---------------------------

108-Diğer Hazır Değerler      236,00

            600-Yurtiçi Satışlar            200,00

            391- Hesaplanan KDV         36,00

-------------------------------/---------------------------

B. Alışveriş mağazasınca tahsil edilen sanal POS bedeline ait muhasebe kaydı:

-------------------------------/---------------------------

102-Bankalar                             225,95        

653-Komisyon Giderleri             10,00         

    00.01 Komisyon Bedeli   10,00    

    00.02 BSMV                    0,05     

                 108- Diğer Hazır Değerler        236,00

-------------------------------/---------------------------

C. Ödeme kuruluş tarafından tahsil edilen komisyona ait muhasebe kaydı:

-------------------------------/---------------------------

102-Bankalar           10,05     

               600-Yurtiçi Satışlar                               10,00

               380- Öden. Vergi, Resim ve Harçlar       0,05

                    00.01 BSMV      0,05

-------------------------------/---------------------------

D. Ödeme kuruluşu tarafından, Bay (A)’nın POS bankasına yapılan komisyon ödemesine ait muhasebe kaydı:

-------------------------------/---------------------------

653-Komisyon Giderleri             6,03           

    00.01 Komisyon Bedeli   6,00      

    00.02 BSMV                    0,03     

                                  102- Bankalar       6,03

-------------------------------/---------------------------

10.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM