YAZARLARIMIZ
Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Vergi Hukuku Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.comHamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında (08.04.2021)

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkifat Oranını Artırılmasına ve Finansman Giderleri Kısıtlamasında Oranın Belirlenmesine İlişkin 3490 Sayılı CBK Yayımlanmıştır (08.02.2021)

Varlık Barışı İle İmalat Sanayine İmalat Sanayiine Yönelik YTB Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi ve İndirimli Oran KV Uygulama Süresinin Uzaması Hakkında (31.12.2019)

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Yeni Gelen Vergiler (13.12.2019)

7194 Sayılı Torba Kanun İle 193 Sayılı GYK’na Getirilen Değişiklik ve Yenilikler (11.12.2019)

7194 Sayılı Torba Kanun İle 213 Sayılı Vuk’da Getirilen Değişiklik ve Yenilikler (10.12.2019)

Adres Değişikliği Tanımının Kapsamı Genişletilmiştir! (01.11.2019)

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırması Uygulaması (30.10.2019)

Elektronik Defter Uygulamasında Yapılan Değişiklikler (25.10.2019)

E-Belge Sistemlerinde 509 No.lu Vuk Gt İle Yapılan Değişiklik Düzenlemeleri İle Uygulamaya Yeni Getirilen E-Belge Türleri (24.10.2019)

27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.10.2019)

Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının BSMV Mükellefiyeti ve Komisyon İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kaydı Örneği (10.10.2019)

Borcu Yoktur Yazısının Hukuki Durumu (19.07.2019)

Özel Eğitim Kurumları Çalışanlarının SGK ve İş Hukuku Statüleri (28.05.2019)

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu Hakkında İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik (16.04.2019)

Konkordato Sürecindeki Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılamayacağı Hakkında (20.02.2019)

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Tevkifatı Uygulaması (18.02.2019)

Konkordato Komiserlerinin Nitelikleri, Eğitimi ve Çalışma Usulleri Hakkında Getirilen Düzenlemeler (05.02.2019)

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Yeni Usul ve Esaslar (15.01.2019)

Poşet Beyannamesi, Vergisel Yönü ve Muhasebe Kayıtları (08.01.2019)

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesinde Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi (31.12.2018)

Konkordato Müessesesinde İlave ve Değişiklik Getiren Düzenlemeler, 7155 Sayılı Torba Yasa İle Yayımlandı (20.12.2018)

Konkordato Müessesesinde İlave ve Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Hakkında (06.12.2018)

Konkordato Sürecinin Borçlu Şirket ve Alacaklılar Açısından Değerlendirilmesi (04.12.2018)

32 Sayılı Karar’da Yapılan Son Değişiklikler Kapsamında Bedelin Döviz veya Dövize Endeksli Olarak Belirlendiği Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler (16.11.2018)

Bazı Mallara Uygulanan ÖTV ve KDV Oranları İle Tapu Harçlarında Geçici İndirim Öngören Cumhur Başkanlığı Kararı (05.11.2018)

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerinin Yeniden Belirlenmesi Değişikliklerin Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi (10.10.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Ekseninde Sözleşmelerin Döviz Veya Dövize Endeksli Bedellerinde Yapılacak Değişikliklerin Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi (04.10.2018)

7143 Sayılı Kanunun 10/13 Numaralı Maddesine İlişkin Açıklama (10.07.2018)

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri İle İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna (12.06.2018)

7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalarımız - 4 (20.04.2018)

7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Ve Açıklamalarımız - 3 (19.04.2018)

7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalarımız - 2 (17.04.2018)

7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalarımız - 1 (16.04.2018)

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Süresinin Uzatılması Durumunda Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi İstisnası Durumu (06.04.2018)

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması (02.03.2018)

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecil Edilmesi (27.02.2018)

Gayrimenkul Sertifikalarının Vergilendirilmesinde Özellik Arz Eden Durumlar (08.02.2018)

Türkiye’de Mukim Olmayan Kişilerce Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler İçin Getirilen 3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması (07.02.2018)

Türk Vergi Sisteminde Deniz Taşımacılığı Sektörüne Sağlanan Vergisel Avantajlarda Son Durum (23.01.2018)

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) ve Bildirim Yükümlülükleri Uygulaması (17.01.2018)

Ar-Ge İndirim Müessesesinde Yapılan Son Düzenlemelere İlişkin Değerlendirme (12.01.2018)


>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM