EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.comBorcu Yoktur Yazısının Hukuki Durumu (19.07.2019)

Özel Eğitim Kurumları Çalışanlarının SGK ve İş Hukuku Statüleri (28.05.2019)

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu Hakkında İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik (16.04.2019)

Konkordato Sürecindeki Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılamayacağı Hakkında (20.02.2019)

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Tevkifatı Uygulaması (18.02.2019)

Konkordato Komiserlerinin Nitelikleri, Eğitimi ve Çalışma Usulleri Hakkında Getirilen Düzenlemeler (05.02.2019)

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Yeni Usul ve Esaslar (15.01.2019)

Poşet Beyannamesi, Vergisel Yönü ve Muhasebe Kayıtları (08.01.2019)

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesinde Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi (31.12.2018)

Konkordato Müessesesinde İlave ve Değişiklik Getiren Düzenlemeler, 7155 Sayılı Torba Yasa İle Yayımlandı (20.12.2018)

Konkordato Müessesesinde İlave ve Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Hakkında (06.12.2018)

Konkordato Sürecinin Borçlu Şirket ve Alacaklılar Açısından Değerlendirilmesi (04.12.2018)

32 Sayılı Karar’da Yapılan Son Değişiklikler Kapsamında Bedelin Döviz veya Dövize Endeksli Olarak Belirlendiği Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler (16.11.2018)

Bazı Mallara Uygulanan ÖTV ve KDV Oranları İle Tapu Harçlarında Geçici İndirim Öngören Cumhur Başkanlığı Kararı (05.11.2018)

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerinin Yeniden Belirlenmesi Değişikliklerin Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi (10.10.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Ekseninde Sözleşmelerin Döviz Veya Dövize Endeksli Bedellerinde Yapılacak Değişikliklerin Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi (04.10.2018)

7143 Sayılı Kanunun 10/13 Numaralı Maddesine İlişkin Açıklama (10.07.2018)

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri İle İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna (12.06.2018)

7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalarımız - 4 (20.04.2018)

7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Ve Açıklamalarımız - 3 (19.04.2018)

7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalarımız - 2 (17.04.2018)

7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalarımız - 1 (16.04.2018)

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Süresinin Uzatılması Durumunda Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi İstisnası Durumu (06.04.2018)

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması (02.03.2018)

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecil Edilmesi (27.02.2018)

Gayrimenkul Sertifikalarının Vergilendirilmesinde Özellik Arz Eden Durumlar (08.02.2018)

Türkiye’de Mukim Olmayan Kişilerce Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler İçin Getirilen 3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması (07.02.2018)

Türk Vergi Sisteminde Deniz Taşımacılığı Sektörüne Sağlanan Vergisel Avantajlarda Son Durum (23.01.2018)

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) ve Bildirim Yükümlülükleri Uygulaması (17.01.2018)

Ar-Ge İndirim Müessesesinde Yapılan Son Düzenlemelere İlişkin Değerlendirme (12.01.2018)


GÜNDEM