YAZARLARIMIZ
Yusuf Akdağ
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akdagyusuf@hotmail.com30.06.2017 Tarihinde Sigara ve Tütün Mamullerinde Yapılan ÖTV İndirimi Vergi Gelirlerinde Azalmaya Neden Olur Mu?

Tarih: 03.07.2017


30.06.2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 19.06.2017 tarih ve 2017/10462 sayılı Kararname ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanun’ unun 12’ inci maddesinin 3 numaralı fıkralı hükmü, bu Kanuna ekli (III) sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ve maktu vergi tutarları hakkında 2017 yılının Temmuz-Aralık dönemleri arasında uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 4760 Sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ve maktu vergi tutarları ise aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.

(B) CETVELİ

 G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2429

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2429

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2429

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2429

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

 

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,2429

0,3246

 

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,2429

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) 
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

0,2429

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

2403.10.10.00.19

Diğerleri 
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0633

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

2403.10.90.00.19

Diğerleri 
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0633

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2429

0,3246

 

Yapılan düzenleme ile tütün ve tütünden elde edilen mamullerde asgari maktu vergi tutarları ve maktu vergi tutarlarının uygulanmamasının söz konusu mamullerin fiyatlarına ve bunun üzerinde hesaplanan vergilere nasıl yansıyacaktır?

Fiyat değişikliğine bağlı olarak tütün ve tütün mamullerinin talebinde önemli değişkenlik beklenmeyeceğinden üretici ve ithalatçı firmalar tarafından söz konusu ÖTV düzenlemesi nedeniyle perakende satış fiyatlarında yani nihai tüketiciye yansıyacak fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını düşünmekteyiz. Yapılan değişiklik tamamen ÖTV mükellefi üretici firmalar ile ithalatçı firmaların ödeyecekleri ÖTV tutarlarında azalmaya ve böylece devlet hazinesine girecek vergi gelirlerinde bir azalmaya neden olacağı kanısındayız. Konuya bir ilişkin bir hesaplama örneği vermek gerekirse;

Örnek: 30/06/2017 tarihi itibarıyla perakende satış fiyatı 12 TL olan 1 paket (20 adet dal) sigaranın ÖTV düzenlemesi sonrası fiyat değişikliği olmadığı varsayımında aşağıdaki şekilde hesaplama yapılabilir. (Nispi ÖTV Oranı %65,25, Asgari Maktu Vergi Tutarı 0,2429 TL, Maktu Vergi Tutarı 0,3246 TL olarak dikkate alınmıştır.)[1]

 

Eski Durum

Yeni Durum

Perakende Satış Fiyatı

12 TL

12 TL

KDV Matrahı

12/1,18=10,1695

12/1,18=10,1695

KDV Tutarı

1,8305

1,8305

Nispi ÖTV Oranı

0,6525

0,6525

Nispi ÖTV Tutarı

12 x 0,6525= 7,83 TL

12 x 0,6525= 7,83 TL

Asgari Maktu ÖTV Tutarı

20 adet x 0,2429=4,86 TL

20 adet x 0,2429=4,86 TL

ÖTV Tutarı* (7,83>4,56)

7,83 TL

7,83 TL

Maktu ÖTV Tutarı

1 paket x 0,3246= 0,3246

1 paket x 0= 0,00

Toplam ÖTV

7,83+0,3246= 8,1546

7,83+0,00= 7,83

Toplam Vergi

1,8305 + 8,1546= 9,9851

1,8305 + 7,83= 9,6605

Fark Vergi

0,3246

* Asgari maktu vergi tutarı ile nispi vergi tutarı karşılaştırılır hangisi yüksek ise o dikkate alınır

Türkiye’ de tüketilen sigara miktarının 100 milyar adet civarlarında olduğu dikkate alındığında üretici ve ithalatçı firmalar tarafından fiyat düşüklüğüne gidilmedikçe devlet hazinesine gitmesi gereken ÖTV bu kişilerin ceplerinde kalacaktır. Sonuç olarak nihai tüketicilere indirim şeklinde bir fiyat yansıtması yapılmaması kuvvetle muhtemeldir.

 

 Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM