YAZARLARIMIZ
Yılmaz Velioğlu
Bilim Uzmanı
MBA-Finans Direktörü
yilmazvelioglu@hotmail.comYönetim Muhasebesi’nde Bir Uygulama Aracı:Kurumsal Karne

1-Kurumsal Karne Kavramına Genel Bakış

Yönetim muhasebesinin uygulama alanına giren Kurumsal Karne (Balanced scorecard); ilk kez, Robert Kaplan ve David Norton isimli akademisyenler tarafından 1992 yılında geliştirilmiş ve sonrasında tüm dünyada, uluslararası birçok firmada tatbik edilmiştir. Ülkemizde de uygulanan bu yöntem, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte değişen yönetim muhasebesi tekniklerine iyi bir örnektir.

Kurumsal karne kavramı, işletmenin mali tablolar dışında kalan, fakat fevkalade önem arzeden bilgilerinin ölçülebilir hale getirilerek bir bütün halinde değerlendirilmesi anlamına gelen bir yönetim stratejisidir. Tanımda kullanılan strateji kavramı, bilinçli olarak seçilmiştir. Kurumsal karne, bir felsefe, strateji oluşturma ve sürekliliğini sağlama çabası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir işletmenin son tahlildeki amacı tabii ki kar ve hisse senedi birim fiyatını maksimize etmektir. Bunun için mali tabloların analizi, seyrinin takibi ve bir amaç etrafında devamlılığının sağlanması araç olarak kullanılır. Bunların yanında, bu analizlerde kullanılmayan, müşteri ilişkileri, tedarikçi yönetim süreci, teknoloji güncellemeleri, çalışanların motivasyonu, iç süreçler de şirketi geleceğe taşımak için son derece önemlidir. İşte bu noktadaki eksikliği, kurumsal karne yöntemi doldurmaktadır.

Kurumsal karne yaklaşımı bu amacı 4 perspektif dahilinde bir araya getirmektedir. Bunlar:

  • Finansal Perspektif
  • Müşteri Perspektifi
  • İç Süreçler Perspektifi
  • Öğrenme ve Büyüme (Çalışanlar) Perspektifi

Kurumsal karne yöntemini stratejik karne olarak da adlandırabiliriz. Birinci perspektif olan finansal perspektifi, mali tablolar yardımı ile edinebiliriz. Fakat diğer perspektifleri de ölçülebilir hale getirip, bir bütün olarak sunmamız gereklidir. ‘Ölçemezseniz yönetemezsiniz’ felsefesi, kurumsal karneyi tanımlayan ana söylem olarak dikkatimizi çekmektedir.

Kurumsal karne yöntemini uygulayacak bir firma her şeyden önce; şirketin misyon-vizyon-hedef ve stratejilerini belirlemelidir. Misyon; şirketin var olduğu piyasada rakipleri ile baş edebilme fonksiyonlarını ortaya koyarak, işletmenin varlık nedenini sunar. Vizyon;  şirketin gelecekte nasıl algılanmak istediğine atıfta bulunmalıdır.

 

2- Kurumsal Karne’de Strateji Haritası Hazırlama

İşletme; misyon, vizyon ve hedeflerini belirledikten sonra; 4 perspektif için ölçülebilir kriterleri; ölçüm kriterlerini belirlemelidir. Örneğin; iç süreçler perspektifinde malın müşteriye ulaştırılma süresini 2 gün gibi; somut bir standarda bağlamalıdır. Böylelikle işletmenin standartları ile gerçekleşen durumu karşılaştırılabilecektir.

Dört perspektifin, kendi içinde ne anlama geldiğini aşağıdaki özet bilgilerle sunabiliriz.:

 

1-     Finansal Perspektif: Gelir ve karı arttırma çabaları

2-     Müşteri Perspektifi: Mevcut müşterilerin memnuniyeti, yeni müşteriler edinme çabaları

3-     İç Süreçler Perspektifi: İşleri daha iyi, hızlı ve kaliteli yapma çabaları

4-     Öğrenme ve Büyüme Perspektifi: Çalışanların bilgi ve becerilerini, motivasyonlarını arttırma çabaları

 

3- Kurumsal Karne Uygulamalarına Bir Örnek:

 

Ülkemizde yeni TTK’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, artık daha şeffaf bir şirket yönetim tarzı ile karşılaşacağız. Bu süreçte, muhasebe uygulamalarında yönetim muhasebesinin ağırlık kazanacağı bir dönemin bizleri beklediği kanaatindeyim. Yönetim Kurulları’nın sorumluluğu arttıkça, işletmelerin her kademesinde ölçüm ve değerlendirme daha da önemli hale gelecektir.

 

İşte bu ortamda; meslektaşlarımıza önerimiz, şirket yönetimlerine aşağıda örneğini verdiğimiz kurumsal karne uygulamalarını sunmalarıdır. Böylelikle verimliliğe giden stratejiler; gerek mali işler gerekse diğer işletme fonksiyonlarının bütünleşmesi ile şirket yönetimlerine yol gösterebilecektir.

YILMAZ VELİOĞLU  AŞ - KURUMSAL KARNE UYGULAMA ÖRNEĞİ

 

 

 

 

AMAÇ

ÖLÇÜM KRİTERİ

HEDEF

GERÇEKLEŞEN

1- FİNANSAL PERSPEKTİF

 

 

 

Firma Değerinin Arttırılması

Pazar payı

6%

8%

 

Verimliliğe Bağlı Faaliyet Karı Artışı

1.500.000,00 TL

1.300.000,00 TL

 

Büyümeden Kaynaklı Faaliyet Karı Artışı

2.200.000,00 TL

2.350.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

2- MÜŞTERİ PERSPEKTİFİ

Gelir Artışı

10%

11%

 

Yeni Müşteri Kazanma

4

6

 

Geçen Seneden Korunan Müşteri Sayısı

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

3- İÇ SÜREÇLER PERSPEKTİFİ

 

 

 

 

 

 

 

A- Tedarik Süreçleri

Zamanında Teslimat

100%

90%

 

Siparişten Teslimata Kadar Geçen Zaman

45 gün

54 gün

 

Ayıplı Mal

2%

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Üretim Süreçleri

Toplam Maliyet /Satışlar

70%

72%

 

Birim Mamul Maliyeti

3 Euro

3 Euro

 

Makine Arıza Sayıları(Aylık)

15

13

 

 

 

 

C-Yasal ve Sosyal Süreçler

İş kazası  (Aylık)

0

2

 

Burs Verme Tutarı

70.000,00 TL

70.000,00 TL

 

 

 

 

D- Müşteri Hizmetleri Süreçleri

Müşteri Şikayetlerinin Giderilme Süresi

2 gün

2 gün

 

Müşteri Şikayetleri Sayısı

5

13

 

 

 

 

4- Öğrenme ve Büyüme Stratejisi

 

 

 

 

Çalışanların Tatmini

100%

90%

 

Eğitime Katılan Personel Oranı

80%

80%

 

Süreç Yönetiminde Yetkili Kılınan Personel Oranı

25%

20%

11.06.2012

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM