YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comBirden Fazla İşyerinde Çalışanın Vergi Kesintisi Nasıl Yapılmalıdır?

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi, 01.01.2020 tarihinden itibaren değiştirilmiştir.

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle de; Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

A) Hangi Hallerde, Çalışanın Ücretlerinin Birden Fazla İşverenden Elde Edildiği Kabul Edilir?

1- Bir firmanın yanında çalışan personelin, yıl içerisinde bu firmadan elde ettiği ücretinin yanı sıra, başka bir firmadan ya da kamu kurum veya kuruluşundan da elde ettiği ücret gelirleri.

2- Aynı takvim yılı içinde bir firmanın yanında çalışmakta iken, işten ayrılarak başka bir firmanın yanında ya da kamu kurum veya kuruluşunda çalışmaya başlanılması nedeniyle elde ettiği ücret gelirleri.

3- Aynı takvim yılı içinde, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında çalışan personelin, söz konusu mükelleflerin ortağı oldukları iş ortaklığı veya adi ortaklıklar bünyesinde çalışmaya başlamaları halinde elde ettikleri ücret gelirleri.

B) Çalışanın Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Etmesi Durumunda; Vergi Kesintisi Nasıl Yapılmalıdır?

Çalışanın birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi durumunda, her bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup; ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeyecektir.

Çalışanın işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden alınacak ücret, eski işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır  matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.

Yıl içerisinde işveren değiştiren çalışan, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni işveren konumundaki firma, kümülatif matrahı dikkate alarak tevkifat yapmalıdır.

C) Hangi Hallerde, Çalışanın Ücretlerinin Tek İşverenden Elde Edildiği Kabul Edilir?

1- İki ayrı özel sektör firmasının birleşmesi (devir, nev’i değişikliği ve bölünme halleri dahil).

2- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan yerlerde çalışan hizmet erbabının, yıl içinde alt işvereninin değişmesi.

3- Ortaklık halinde faaliyette bulunan işyerlerinde, ortaklardan herhangi birinin değişmesi.

D) Tek İşverenden Elde Edildiği Kabul Edilen Ücretlerde Vergi Kesintisi Nasıl Yapılmalıdır?

Aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler, kümülatif matrah esas alınmak suretiyle vergi kesintisi yapılmalıdır.

Resmi Gazete Tarih ve Sayı

Yasal Dayanak

07.12.2019 – 30971

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

27.05.2020 – 31137

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

05.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM