YAZARLARIMIZ
Vedat Nair
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
vedatnair@hotmail.comKovid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Mali Önlemler

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiştir. Toplumların sağlığını tehdit eden bu salgın aynı zamanda iktisadi hayatın da derinden etkilenmesine neden olmuştur. Sosyal hayatı durma noktasına getiren ve ne zaman biteceği belli olmayan bu durum devletleri bazı önlemler almaya yöneltmiştir. Resmi işlemlerin kesintiye uğraması söz konusu olamayacağından, sorumlulukların bu koşullar altında nasıl yerine getirileceği kurumlar tarafından duyurulmaktadır. Mali Müşavir ve diğer serbest meslek mensuplarının sağlıklarını tehlikeye atmadan vergisel ve mali işlerini ne şekilde yapacakları, meslek odaları ile çözüm ortağı olduğumuz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmalıdır. Bu itibarla Hazine ve Maliye Bakanlığınca şu ana kadar alınan önlem ve değişiklikler aşağıda tablo ve özet halinde sunulmuştur.

1- Koronavirüs Nedeniyle Piyasalardaki Haksız Fiyat Artışına İlişkin Şikayet Hattı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemelere talebin arttığı görülmektedir. Bu talep artışı nedeniyle fahiş fiyat artışları ve stokçuluk yapıldığı belirlenmiştir. Bu gibi durumlarla mücadele kapsamında GİB. tarafından Vergi İletişim Merkezinde 189 nolu ihbar hattı kurulmuştur. Bu başvurular www.gib.gov.tr üzerinden hızlı erişim menüsünde yer alan “Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi” ekranından da yapılabilecektir. Ayrıca şikayetlerin hızlı bir şekilde ve 7/24 yapabileceği 0 (552) 189 0 189 numaralı WhatsApp hattı GİB. tarafından hizmete sunulmuştur.

2- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.

17.03.2020 tarih ve 125 sayılı VUK. Sirküleri ile 31.03.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3- Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Diğer Tedbirler Hakkında Duyuru;

GİB. tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi uygulamaları konusunda aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup söz konusu tedbirlere mükelleflerce de uyulması tüm toplum sağlığı açısından önemlidir;

1- 10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecektir.

2- 10.04.2020 tarihine kadar gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlar için sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler verilecektir. Bilindiği üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi beyannameleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden web (hazirbeyan.gib.gov.tr) veya mobil uygulamalarını kullanarak ya da posta yolu ile gönderilebilecektir.

3- Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedellerine ilişkin ödemeler 10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.

4- Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) kullanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

5- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak kendilerine tevsik edici resmi belge söz konusu uygulama üzerinden sunulacaktır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası almak için bundan böyle vergi dairelerine müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

4- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Tebliğ ile; 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11. maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyan dönemleri; 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir. - Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanların 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeyeceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Uygulamaya ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

YENİ UYGULAMA ÖNCESİNDE

 YENİ UYGULAMA SONRASINDA

 Gelir Vergisi Mükellefleri

 Kurumlar Vergisi Mükellefleri

 Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri

 3 er Aylık Dönemler

 Aylık Dönemler

 2020 Yılı İçin
6 şar Aylık Dönemler

 2021 ve Sonrasında

3 er Aylık Dönemler

 Ocak-Şubat-Mart/2020

 Ocak

 Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran /2020

 Ocak-Şubat-Mart/2021

 Şubat

 Mart

 Nisan-Mayıs-Haziran/2020

 Nisan

 Nisan-Mayıs-Haziran/2021

 Mayıs

 Haziran

 Temmuz-Ağustos-Eylül/2020

 Temmuz

 Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık/2020

 Temmuz-Ağustos-Eylül/2021

 Ağustos

 Eylül

 Ekim-Kasım-Aralık/2020

 Ekim

 Ekim-Kasım-Aralık/2021

 Kasım

 Aralık

5- Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu VUK. Sirküleri ile;

- 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,

- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

6- Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle KDV. ve Muhtasar Beyanları Mücbir Sebep Kapsamında Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru;

Kovid-19 salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerini yerine getirmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Maliye Bakanlığınca VUK. 518 sıra nolu Genel Tebliğ hazırlanmıştır.

Bu tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle aşağıdaki mükellefler ile çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefi olan yaklaşık 1.9 milyon vatandaşımız da mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiştir. Bakanlık tarafından hazırlanan Genel Tebliğ’de yer verilen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlanmıştır.

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi ve bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yasağın kalktığı tarihi takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılması Bakanlıkça uygun bulunmuştur.

Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları

1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri

2. Demir Çelik ve Metal Sanayii

3. Otomotiv

4. Lojistik-Ulaşım

5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri

6. Konaklama

7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri

9. Etkinlik ve Organizasyon

10. Sağlık Hizmetleri

11. Mobilya İmalatı

12. Madencilik ve Taş Ocakçılığı

13. İnşaat

14. Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

15. Araç Kiralama

16. Basılı Yayın ve Matbaacılık

17. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tamamı

Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler de bu süre boyunca mücbir sebep hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

7- Koronavirüs Salgını Nedeniyle SGK. Bildirgelerinin Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru ;

-SGK. Tarafından alınan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı açıklanan mükellefler,

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

- İşyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların,

Prim ödeme süreleri aşağıdaki şekilde ertelenmiştir;

- 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.10.2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2.11.2020 tarihine,

- 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine,

- 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

- 22.3.2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,

- Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.

5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır. Yani kuruma verilmesi gereken bilgi, belge ve beyannameler aksine bir karar alınmadıkça mücbir sebep süresince de verilmeye devam edilecektir. Ayrıca mücbir sebep dönemleri ve/veya yapılandırılmış taksitler dışında borcu olmamak şartıyla teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

8- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) ile uygulama tarihi 1.07.2020 olarak değiştirildi.

Buna göre 18.2.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği”nin, “Yürürlük” başlıklı 15. maddesinin (ç) bendinde yer alan 1.3.2020 tarihi 1.7.2020 olarak değiştirilmiştir.

9- Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı.

26.03.2020 tarih ve 1 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri ile Kovid-19 salgını sebebiyle, ilgili mevzuatı uyarınca belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine verilmesi gereken YMM tasdik raporlarının verilme sürelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227. maddesine dayanılarak uzatılmıştır. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30.6.2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır. Ayrıca Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15.10.2019 tarihinde KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15.4.2020 tarihine kadar verilmesi gereken YMM raporu, 15.6.2020 tarihine kadar verilebilecektir. Benzer şekilde, 31.3.2020 tarihine kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 1.6.2020 tarihine kadar verilebilecektir. İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30.6.2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde verilmesi gerekmektedir.

10- Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 1.1.2021’e Ertelenmiştir.

25.3.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 51. maddesiyle, konaklama vergisinin 1.4.2020 olan yürürlük tarihi, 1.1.2021 şeklinde değiştirilmiştir.

11- 518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir.

24.03.2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması mümkün hale getirilmiştir.

Mezkur Tebliği’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), b) ve (c) bendi kapsamında mücbir sebep durumundan yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin yapılabilen sorgulamaya, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak Bilgilerim/518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu başlığından erişilebilmektedir.

12- Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiştir.

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla GİB. tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, belirlenen vergi harç ve idari para cezalarına ek olarak aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.

·         Yıllık Gelir Vergisi

·         Zirai Kazanç Gelir Vergisi

·         Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)

·         Kurumlar Vergisi

·         Kurumlar Vergisi Stopajı

·         Basit Usulde Ticari Kazanç

·         Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

·         Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)

·         Gelir Geçici Vergi

·         Kurum Geçici Vergi

·         Diğer Ücretler

·         Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Yapılan düzenleme sonucunda yeni eklenen vergi türleriyle beraber belirlenen vergi türlerine ilişkin ödemelerin yine kurumca belirlenen anlaşmalı bankaların kredi kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkündür. Ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait banka kartlarıyla, vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezası vb. ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkündür. İnteraktif Vergi Dairesinin web sürümü ve mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde haftanın her günü 02:00-23:45 saatleri arasında kredi kartları/banka kartlarıyla ödeme yapılabilmektedir.

13- Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı.

31.03.2020 tarih ve 68 sayılı KDV. sirküleri ile Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması sağlanmıştır. Buna göre;

İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığına istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etme hususunda yetki verilmiştir. Buna göre, ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1.4.2020 ila 30.6.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir. Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1.4.2020 ila 30.6.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur. Örneğin, imalatçı (A) firması tarafından Ocak 2020 döneminde ihraç kaydıyla ihracatçı (B) firmasına teslim edilen malların ihracatı, 30.4.2020 tarihine kadar gerçekleştirilememiştir. İhracatçı (B) firması, ek süre talebi için vergi dairesine başvuru yapmaksızın, 31.7.2020 tarihine kadar ihracat işlemini gerçekleştirmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunacaktır. Benzer şekilde, daha önce beklenmedik durum hali nedeniyle bir aylık ek süre almış olan ihracatçı (C) firmasının 30.4.2020 tarihinde dolan ihracat süresi, mükellefin ilave bir başvuru yapmasına gerek olmaksızın, mücbir sebep kapsamında 30.6.2020 tarihine uzayacaktır.

14-Yukarıda özet halinde belirtilen önlemler sebebiyle verilen ilave süreler ve vadeler tablosu;

 

Açıklama

 

Vergi / Beyan Türü

 

Önceki Tarih / Dönem

 

Yeni Tarih / Dönem

2019 Dönemi Beyanı

Gelir Vergisi

31.03.2020

30.04.2020

 

Gelir Vergisi Mükellefleri

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

 

Üçer Aylık

2020 yılı 6 aylık

Sonraki yıllar 3 aylık

 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

 

Aylık

2020 yılı 6 aylık

Sonraki yıllar 3 aylık

Şubat/2020 KDV Beyannamesi

KDV Beyan ve Ödeme

26 Mart 2020

24 Nisan 2020

Mart BA-BS 2020/Şubat Dönemi

-

31 Mart 2020

30 Nisan 2020

Mart Elektronik Defter Beratları

-

31 Mart 2020

30 Nisan 2020

Mücbir Sebep Hali

KDV Beyanı

4., 5., 6. Aylar

27 Temmuz 2020 

Mücbir Sebep Hali

Muhtasar Beyanı

4., 5., 6. Aylar

27 Temmuz 2020 

Mücbir Sebep Hali

KDV Ödeme

4., 5., 6. Aylar

Ekim, Kasım, Aralık 2020

Mücbir Sebep Hali

Muhtasar Ödeme

4., 5., 6. Aylar

Ekim, Kasım, Aralık 2020

65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlar

 

Beyannameleri

 

Mücbir Sebep Dönemi

Sokağa Çıkma Yasağının Kalktığı Tarih Sonrası 15. Gün

2020/Mart Mücbir Sebep Hali

SGK Beyanları

2020/Nisan Sonu

2.11.2020

2020/Nisan Mücbir Sebep Hali

SGK Beyanları

2020/Mayıs Sonu

30.11.2020

2020/Mayıs Mücbir Sebep Hali

SGK Beyanları

2020/Haziran Sonu

31.12.2020

65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlar (Belge Tevsiği)

 

SGK Beyanları

22.03.2020 den Mücbir Sebep Dönemi

Sokağa Çıkma Yasağının Kalktığı Tarih Sonrası 15. Gün

YMM Tasdik Raporları 2 Ay Uzama

-

30.6.2020

31.08.2020

YMM Diğer Raporlar 2 Ay Uzama

-

-

Verme Tarihi 2 Ay Uzatıldı

Konaklama Vergisi Yürürlük Tarihi

Konaklama Vergisi

1.4.2020

1.1.2021

İhraç kayıtlı Teslimde Süre

Talep Edilmeksizin

-

1.4.2020-30.6.2020 Dönemi İçin

 

3 Ay Ek Süre

10.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM