YAZARLARIMIZ
Vedat Nair
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
vedatnair@hotmail.comTicari İşletmenin Niteliği (26.04.2024)

Ayni Sermayenin Niteliği ve Vergisel Boyutu (26.02.2024)

Envanter Çıkarmanın Önemi (22.12.2023)

Ticari Defterlerin Önemi ve Delil Olma Özelliği (25.10.2023)

Kayıtların Türkçe Tutulması ve Türk Para Biriminin Kullanılması (24.08.2023)

Haksız Rekabet Kavramının Mevzuatımızdaki Yeri (22.06.2023)

Karşılık Hesaplarının Finansman Gider Kısıtlamasına Etkisi (28.04.2023)

Konaklama Vergisinin Kapsamı (23.02.2023)

Emisyon Priminin TTK. ve Vergi Düzenlemelerindeki Yeri (21.12.2022)

Binek Araçlarda Gider Kısıtlamasına Tabi Tutarın Durumu (21.10.2022)

Yeni Varlık Barışında Verginin Ödenmesi ve İadesi (23.08.2022)

Vergisiz Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Günler (17.06.2022)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi (22.04.2022)

Değerli Konut Vergisi (15.02.2022)

Yeniden Değerleme ya da Enflasyon Düzeltmesi (21.12.2021)

Yeniden Değerleme Uygulamasının Kapsamı ve Yararları (28.10.2021)

Hamiline Yazılı Pay Sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Katılımı ve Yapılan Son Düzenlemeler (20.08.2021)

Finansman Gider Kısıtlamasında Önemli Hususlar (25.06.2021)

Rödövans Sözleşmelerinin Vergi Kanunları Kapsamında Değerlendirilmesi (15.04.2021)

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi ve Yaptırımlar (10.02.2021)

Personele Sağlanan Yemek Hizmetlerinin İçeriğinin Önemi (23.12.2020)

Bağımsız Denetimin Kapsamı ve Küçük ve Mikro İşletmelerin Denetimi (22.10.2020)

İzaha Davet Uygulaması ve İndirimli Cezadan Yararlanma Şartları (20.08.2020)

Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti (29.05.2020)

Kovid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Mali Önlemler (10.04.2020)

Yazılım Hizmetlerinin İhracı ve Vergileme (11.03.2020)

Nakdi Sermaye Artışı Faiz İndirimi ve Devralma Birleşmelerinde Kullanılması (29.01.2020)

E- Arşiv Fatura ve E-Faturanın Kapsamı ve Geçiş Süreleri (25.12.2019)

KGK Sürekli Eğitimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler (04.12.2019)

Tevkif Yoluyla Kesilen ve Ödenen Geçici Vergilerin SGK Borçlarına Mahsubu (11.07.2019)

İmar Barışında Süreler Ve Kayıt Bedellerinin Vergisel Boyutu (10.07.2019)

Ticari Zarardan Mali Kara Geçişte Vergi Zararı (27.05.2019)

Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi Uygulaması (25.03.2019)

Borca Batık Şirketlerde Birleşme (21.12.2018)

Kur Farkı Zararlarının Eliminasyonu ile Sermaye Kaybının Yeniden Tespiti (12.10.2018)

7144 Sayılı Kanuna Göre Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi Hakkında Yayımlanan 500 Sayılı Vuk. Genel Tebliğin Duyurulan Taslak Metni İle Farkları (01.08.2018)

7144 Sayılı Kanuna Göre Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi (28.06.2018)

Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standardı (BOBİ.) ile MSUGT. ve TFRS. Karşılaştırılması 3: (30.04.2018)

Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standardı (BOBİ) ile MSUGT ve TFRS Karşılaştırılması 2 (21.03.2018)

Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standardı Hesap Planı ve MSUGT ile Karşılaştırılması 1 (18.01.2018)

Defter-Beyan Sistemi ve Uygulama Esasları (19.12.2017)

Türk Ticaret Kanununa Göre Sermaye Şirketlerinde Kolaylaştırılmış Birleşme (11.10.2017)

Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu (20.07.2017)

E-Defter Mükelleflerinin Defter Tasdik Bilgilerinin Verilmesi ve Kayıtlarının Tespit Edilmesi (20.04.2017)

Konut Teslimlerinde KDV Oranları (08.03.2017)

Bağımsız Denetimde Rotasyon Uygulaması (27.01.2017)

Sermaye Azaltımı Uygulamaları ve Vergisel Yönü (16.12.2016)

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararlar (25.11.2016)

Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri - 2 (26.10.2016)

Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri - 1 (27.09.2016)

Aynı Sermaye Uygulamaları (27.07.2016)

Sanayi Sicil Kaydı, İşletme Cetvelinin Bildirimi ve Yaptırımlar (30.06.2016)

Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) (27.05.2016)

Bölünme Kavramı ve Türk Ticaret Kanununda Yapılan Düzenlemeler (29.04.2016)

E- Fatura Yerine Kağıt Ortamında Fatura Düzenlenmesinin Sonuçları (25.03.2016)

Bağımsız Denetçi Sınav Muafiyeti ve Bağımsız Denetim Sözleşmeleri ile İlgili Değişiklik (19.02.2016)

Sigorta Poliçe Tutarlarının Form Bs-Ba’ya Dahil Edilmesi (22.01.2016)

Gelir İdaresi Başkanlığının E-Defter ve E-Fatura Hakkında Duyurusu (21.12.2015)

Limited Şirketin Organları ve Görevleri (30.11.2015)

Gider Pusulası Uygulamaları ve Mukteza Örnekleri (15.10.2015)

Kıdem Tazminatı Tavanın Pratik Hesaplanması (18.09.2015)

Anonim Şirketlerde İç Yönerge Hazırlama Zorunluluğu (07.08.2015)

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı (06.07.2015)

Sınai Mülkiyet Hakları İstisnası (01.06.2015)

Sabit Kıymet Alımında Oluşan Faiz ve Kur Farklarının Değerlendirilmesi ve Maliyetin Azaltılması - 2 (24.04.2015)

Sabit Kıymet Alımında Oluşan Faiz ve Kur Farklarının Değerlendirilmesi ve Maliyetin Azaltılması - 1 (30.03.2015)

Serbest Bölgelerde İfa Edilen Hizmetlerde KDV İstisnası (25.02.2015)

Türk Ticaret Kanununda Mal ve Hizmet Tedarikinde Temerrüt ve Uygulanacak Faiz Oranı (16.01.2015)

Yurt Dışından Gelen Sermaye Artış Bedellerinin Kullanımı ve Vergisel Boyutu (02.01.2015)

ÖTV’de Mahsuben İade ’de Vergi Dairesi İncelemelerinin Sonucu – 3 (17.11.2014)

Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Fatura İle İlgili Düzenlemeler (21.10.2014)

Taşınmazların Satış İstisnasında Son Düzenlemeler ve İki Yıllık Sürenin Başlangıcı (22.08.2014)

Avans Kar Dağıtımı ve Hesap Döneminin Zarar Olmasının Sonuçları (07.07.2014)

İçsel Fonların Varlığı Halinde Sermaye Artırımı (02.06.2014)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Kapsamında Tevkifat Uygulaması (08.05.2014)

2013 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilecek Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (18.04.2014)

Serbest Meslek Mükellefiyeti İle Ticaret Şirketlerinin Vergisel ve Genel Olarak Karşılaştırılması (13.03.2014)

Türk Ticaret Kanununa Göre Düzenlenecek Hakim Şirket ve Bağlılık Raporları (05.02.2014)

Gecikme Nedeniyle Alınan Tazminat Bedellerinde KDV (10.01.2014)

Türk Ticaret Kanununda Tür Değiştirme (26.12.2013)

E- Defter Uygulamasına Ne Zaman Başlanacak? (02.12.2013)

Geçici Madde İle Bağımsız Denetçi Yetkilendirilmesinde Süreler ve Geçiş Döneminde Bağımsız Denetçi Yetkilendirilmesi (18.11.2013)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranında Değişiklik (03.10.2013)

E-Fatura Uygulaması-2 (18.09.2013)

E-Fatura Başvurusu ve Kullanıcı Hesabı Oluşturulması (08.07.2013)

4572 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kooperatiflerde Bağımsız Denetim (21.06.2013)

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılamayacağı Durumlar (10.05.2013)

Bütün Anonim Şirketler Denetime Tabi Olacak (11.04.2013)

ÖTV’de Vergi İadesi Düzenlemeleri ve Son Defa Hazırlanacak Y.M.M. Üretim Tasdik Raporları - 2 (20.02.2013)

Konut Teslimlerinde Yeni KDV Oranları (10.01.2013)

Serbest Meslek Hizmetinin Alınamaması Ve Serbest Meslek Makbuzunda Hesaplanan Stopajın Durumu (10.12.2012)

Kasa Hesabına Adat Yapılmasının Vergisel Boyutu Ve Şirketlerin Ankes Politikası (26.11.2012)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirkete Borçlanmanın Sonuçları (14.11.2012)

ÖTV De Vergi İadesi Düzenlemeleri -1 (15.10.2012)

6111 Sayılı Kanundan Yararlanan Ve Şartları İhlal Eden Mükellefler 31.10.2012 Tarihine Dikkat (01.10.2012)

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar (EDKS) Ve Ana Sözleşme Tadili (18.09.2012)

Kıdem Tazminatının Çöküşü Ve İstatistiksel Bakış (10.08.2012)

Kamuya Yararlı Derneklerin Kurulma Süreci, Bunlara Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi Ve Vergi Avantajları (19.07.2012)

Yeni TTK İçin Belirlenen Denetçi Düzenlemesinde Dürüst Resim İlkesi Nerede? (03.07.2012)

Mükellef Bilgileri Bildirimi-2 (08.05.2012)

Mükellef Bilgileri Bildirimi (06.04.2012)

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Göre Tecil ve Terkin Uygulamaları (22.03.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM