YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comCan Güvenliği Önemli İse Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Neden Kullanılmaz!

Havai fişek fabrikası Sakarya'da patlamasıyla birlikte gözler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na çevrildi.

7 Kişi öldü,yaralılar var.Ağır Yanık tedavisi gören olacağı da söyleniyor.

Patlamaya maruz kalan fabrika yerle bir olup,kül oldu.

Bu patlamadan,işveren,işçi ve tedarikçiler başta olmak üzere,kamu kurumları da zarar göreceği gibi,civardaki gayrimenkul sahiplerinin evlerinde ciddi zararlar oluştu.

Savcılık ve kolluk konuyla ilgili araştırma,soruşturma yapılarak,sorumlular hakkında taksirle adam öldürmekten davalar sürecektir.

20.51.22

Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler, dinamit, elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı veya piroteknik malzeme imalatı (barut hariç)

Çok Tehlikeli

Havai Fişek Fabrikası 6331 sayılı Kanunu'na göre ''Çok Tehlikeli'' işyeri olarak tescil edilmiştir.

Belediyeler ruhsat verirken bu işyerleri için hazırlamaları gereken evraklarla birlikte,Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği prosedürleri de ister.

İşte sorun burada başlıyor,kağıt üstünde önlemler varsa,fiili denetimle ortaya konulmaması halinde faciaları da birlikte getiriyor.

Bazı finansal yatırım kaygıları,kalifiye olmayan çalışanlar,sorumlu müdürlerin işletme sahibinin direktifleri ile iş yapmaları,karlılık hırsı,vurdumduymazlık vs birleşmesiyle facia ramak kalmıyor,gerçekleşiyor.

Çok Tehlikeli İşyerleri İçinde Teşvik Var!

4447/EK MADDE:4

 

KANUN MADDESİ

4447/EK MADDE4

TEŞVİK ŞARTI

KAMU /ÖZEL SEKTÖR -4/a KAPSAMINDA

TEHLİKE DERECESİ

ÇOK TEHLİKELİ

ÇALIŞAN SAYISI

10'dan  FAZLA

ÇALIŞAN SAYISINDA

3308 KAPSAMINDA OLANLAR DİKKATE ALINMAZ

ÇALIŞAN SAYISI TESPİTİNDE

AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ DİKKATE ALINIR

ÖNEMLİ ŞART

3 YIL İÇİNDE ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI /SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ OLMAYACAK

TEŞVİK MİKTARI

İŞVEREN PAYI %1 İŞSİZLİK SİGORTASI

NE ZAMAN

BİR SONRAKİ TAKVİM YILI ÖDEME BAŞLAR

SONA ERMESİ

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI /SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK OLURSA TAKİP EDEN AYDA KESİLİR

YASAKLAMA

İŞ KAZASINI BİLDİRMEZSE SAKLARSA TESPİT HALİNDE  5 YIL TEŞVİKTEN YASAKLI OLUR

Bu teşviklerde var ise,uygulamada neden yatırımlar aksıyor sorusuna da cevap aranmalıdır.

İŞÇİ ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINI BİLİYOR FAKAT KULLANAMIYOR!

6331 Sayılı Kanun'un amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Çalışmaktan kaçınma hakkı MADDE 13 –

(1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz.

5 madde aslında oldukça açık ve nettir.

İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkı ‘’önleyici nitelik taşıyan hak'' olarak görebiliriz.

Buna göre işçiler bu haklarını kullanması günümüz koşullarında uygulamada oldukça güç.

Patlamanın yaşandığı yerde işçiler tehlikenin,patlamanın geldiğini bunu söylemelerine rağmen önlemler alınmadığını ifade ederlerken,pandemi ile birlikte işsizliğin kol gezdiği bir dönemde işçiler ''Çalışmaktan Kaçınma ''hakkını kullanamaz.

Kocaman harflerle yazalım HAYIR!

Bunun somut örneğine bakınız tüm ölümlü iş kazalarında hatalı işvereni uyardık diyenler,tedbir alınmamasına rağmen işi bırakmamıştır.

Bunun neni işverenle ters düşmemek,ayrıca borçlu olmaları ve paraya olan ihtiyaçları.

İşçi için yasal düzenlemeye ihtiyaç var.

Onu da biz söyleyelim..

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbir almayan işveren,uyarılara rağmen önlemleri almıyorsa İşçi de 6331/13.Madde gereği işi bırakması halinde ücret ödenmiyorsa ,işten çıkarılmayla tehdit ediliyorsa 6331 İPC toplanan paralardan bir fon oluşturulur buradan çalışanlara parasal yardım sağlanır,işverenden yasal faiziyle ödenmeyen haklar alınır.

İşçi haklı nedenle iş akdini fesih eder,işsizlik fonundan yararlanır.

08.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM