YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comSağlık Çalışanlarının 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammı 90 Gün Olması Yönünde Yasal Düzenlemeye İhtiyaç Var!

I-GİRİŞ

3 Ağustos 2018 Tarihli ve 30498 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak 7146 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ‘ncı  maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya ‘’20’’ sıra eklenmesiyle birlikte 60 günlük fiili hizmet zammı  03/08/2018 tarihinde  Resmi Gazete de yürürlüğe girmiştir.

II-FİİLİ HİZMET ‘’60 GÜN’’

5510/40’ıncı Maddesine ilave edilen tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar

Eklenecek  Gün Sayısı

20 İnsan Sağlığına

11/04/1928 tarihli ve 1219 ilişkin işler sayılı Kanun,

60

 

25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu

 

 

ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında

 

 

Kanun Kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insansağlığı,

 

 

için koruyucu,teşhis,tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde

 

 

çalışanlar

 

III-60 GÜN FİİLİ HİZMETİN ÖZELLİĞİ VE TABLOSU

5510/40. Maddesinin tablo (20)’si satırda belirtilen işyerlerinde ve  işlerde 4 -1(a) ve (c) statüleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. Tablonun (20) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacak süreler; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiili hizmette dikkate alınmayacaktır.

Hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, (20) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için 5 yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin, 3 yılı geçmemek üzere  yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve malûliyet halleri  en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttır.5510/40’ncı  maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar SGK’nun önerisi üzerine Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Kimler yararlanacak?

Belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 (a/İşçi) ve (c/Kamu) kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir.(Aile Hekimleri de dahil olacaktır.)

Fiilen Çalışma Şartı:

Sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır.

60 Güne Özel Düzenleme Var Mı?

Dönem içinde kalan;

  • Yıllık ücretli izin,
  • Sıhhi izin,
  • Hafta tatili,
  • Ulusal bayram ve genel tatil günleri ,
  • Eğitim,
  • Kurs,
  • İş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma olmayacak, söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı oluşmayacağı için 60 gün değerlendirilmesinde bu sürelere bakılacaktır.

 Örnek:

1219-6283-6197 sayılı Kanun Kapsamında çalışan kişi, ister özel isterse kamu sektöründe çalışsın, yıllık izin,hafta tatili,ulusal bayram,genel tatil günü çalışmadı,hastalandı raporlu,eğitime,seminere,kursa katıldı bu süreler fiilen çalışılmadığı için yıllık öngörülen 60 gün fiili hizmet hesabında dikkate alınmayacaktır.

 İlave Edilecek Gün Sayısı 1800 Günü Geçmez

Sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir.

60 Gün Karşılığı

60/360=0,1666 çarpılır.

Ayda 5 gün Yılda 60 gün,10 güne karşılık 1,6 gün =35X12=420 Gün

Örnek:

5510 sayılı Kanununla ilk defa 4/c sigortalısı olan kanun sonrası 9000 güne ihtiyacı varsa,21 yıl 5ay 9 gün kadar sigortalı olması halinde 9000 güne tabi, 4/a sigortalısı için 7200 gün 17 yıl 1ay 25 gün ile 7200 gün, SGK 60 gün hesabında dikkate alınmayan sürelerin ,fiili hizmete ilave edilmesini tespit edilmesi halinde süreler iptal edilir.

 Emeklilik Yaş Haddinde  Sınır  3 Yıl

1800 gün kazanıldığına göre ½ yaştan düşülür bunun karşılığı 2,5 yıl yaştan düşecektir.Yaştan düşme için 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttır.

  Fiili Hizmet Zammından Yararlanma Koşulları Verilmiştir.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar

Eklenecek Gün Sayısı

Dikkate Alınmayacak Çalışma Süreleri

Prim Ödeme Günü

Emeklilik Yaşından İndirim

Yaş İndiriminden Yararlanmak İçin Çalışma Süresi

20 İnsan Sağlığına

11/04/1928 tarihli ve 1219 ilişkin işler sayılı Kanun,25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Kapsamında sağlık mensubu sayılan ve insansağlığı ,için koruyucu,teşhis,tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar

60

Yıllık izin süreleri, istirahat alınan dönemler, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri dikkate alınmayacaktır. Çalışma süresinde verilen eğitim, kurs, işbaşı öncesi ve sonrası hazırlıkları

5 Yıl

2,5 YIL

3600 Gün MYÖ

Bottom of Form

Uygulamada;

Yılda 60 Gün mü ?

Yılda 60 gün fiili hizmet zammını da doğru anlamak gerekir. Bir yılda 360 gün izin yapmayıp bilfiil çalışan tabip yılda 60 gün kazanamıyor. Saatler sayılıyor ve izinli raporlu günler düşülüyor.

Genel olarak sağlık çalışanları için getirilen, bir yıl için 60 günlük uygulamada da fiili çalışma esas alınacağından gerçek fiili hizmet zammı yılda 22-23 gün kadar yada 60x2/3=40 güne düşebilir. Bu da yaştan indirim bakımından yılda 11-12 yada 20 gün gibi.

IV-YASAL DÜZENLEMEYE  İHTİYAÇ VAR!

5510 Sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesinde fiili hizmet süresi zammı, son Corono Virüs salgını ile birlikte önem kazanmıştır.

Küresel virüs salgınına ,karşı canları pahasına evlerine gitmeden ,hastanelerin acil servislerinde, karantina bölgelerinde yoğun tempo da çalışıyorlar.

Bu nedenler,sağlık çalışanlarını hep birlikte avuçlarımız patlarcasına alkışlıyoruz.

Virüs belası tüm ülkeyi esir alabilir,onun için sağlık çalışanları da bunun en az hasarla atlatılması konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

5510/40'ıncı maddesine

(20) (Ek: 26/7/2018-7146/11 md.) İnsan sağlığına ilişkin işler karşısında yazılı fiili hizmet süresi zammı 60 gün olup,...tarihinden itibaren 90 gün olarak düzeltilmiştir.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, yukarıdaki tablonun (20) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. 

Aynı zamanda sağlık çalışanları içinde tıpkı Asker,Polis,MİT çalışanları gibi sınırlamaların kaldırılması yeterli olacaktır.

5510/40'ıncı maddesinde yapılacak düzenleme ile birlikte gönülleri kazanılmış olunur.             

24.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM