YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comÇalışanların 2020 Asgari Ücret Beklentisi İşverenlerin Maliyet Kabusu Haline Gelir Mi?

2020 Yılı Asgari Ücreti Komisyonu bu yılda belirlenen tarihlerde taraflar bir araya gelerek görüşülecektir.

Komisyonda Yer Alacak Taraflar

Yönetmelik hükümleri, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar denilerek,6098 sayılı Borçlar Kanununa tabi,5953 Basın İş Kolu Çalışanları,854 sayılı Deniz İş Kolunda çalışanları kapsaması ile birlikte tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor.

2019 Yılı Temmuz verileri ülkemizde 13.764.063 Kişi çalışan olarak görülüyor,1.894.170 kişi Sendikalı olup,%13,76 oranında TİS tabi çalışanlar var.

13 Milyon çalışanın %50'si Asgari ücretli çalışan olması halinde 7 Milyonu yakın çalışanı ilgilendiren bir taslak üzerinde tartışmaya açılacaktır.

Komisyonun Kuruluşu ve Toplantı Esasları

Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,(1 kişi)

b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,(1kişi)

c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)(1 kişi)

d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,(1 kişi)

e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,(1 kişi)

f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,(5 kişi)

g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.(5 kişi)

Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

Devleti Temsil Eden 5 Kişi,İşçi ve İşveren Üst Kuruluşlarından 5'er kişi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

2/3 Çoğunluk toplantı için yeterlidir.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.

Alınan kararlar Başkan tarafından kamuoyuna duyurulur.

İŞÇİ ADINA MASADA TÜRK-İŞ OLACAK!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay,bu sene iki önemli sendika başkanı ile bir araya gelerek masaya oturacaklarını ortaklaşa belirledikleri ASGARİ ÜCRET üzerinde uzlaşacaklarını açıkladı.

Türk-İş Bültenlerinde Açlık sınırı 2.102 Lira,Yoksulluk Sınırının 6.849 Lira olması bizleri düşündürüyor.

İşveren tarafı ise çıkacak maliyetlerle birlikte,girdi ve dövizdeki dalgalanmalar,dış piyasalarda rekabet ortamlarıyla bu rakamlar üzerinde kafa yoracaktır.

ARTIŞ RAKAMLAR NE OLACAKTIR!

 

2019

ARTIŞ ORANI

2020

ARTIŞ ORANI

2020

ARTIŞ ORANI

2020

ARTIŞ ORANI

2020

ARTIŞ ORANI

2020

BRÜT ASGARİ ÜCRET

2.558,40

10,00%

2.814,24

15,00%

2.942,16

20,00%

3.070,08

25,00%

3.198,00

27,50%

3.261,96

%14 İŞÇİ SGK

358,18

10,00%

393,99

15,00%

411,90

20,00%

429,81

25,00%

447,72

27,50%

456,67

%1 İŞSİZLİK

25,58

10,00%

28,14

15,00%

29,42

20,00%

30,70

25,00%

31,98

27,50%

32,62

VERGİ MATRAHI

2.174,64

10,00%

2.392,10

15,00%

2.500,84

20,00%

2.609,57

25,00%

2.718,30

27,50%

2.772,67

%15 G.V

326,20

10,00%

358,82

15,00%

375,13

20,00%

391,44

25,00%

407,75

27,50%

415,90

DMGV

19,42

10,00%

21,36

15,00%

22,33

20,00%

23,30

25,00%

24,27

27,50%

24,76

ARA NET

1.829,03

10,00%

2.011,93

15,00%

2.103,38

20,00%

2.194,83

25,00%

2.286,28

27,50%

2.332,01

AGİ MTRH

383,76

10,00%

422,14

15,00%

441,32

20,00%

460,51

25,00%

479,70

27,50%

489,29

AGİ BEKAR

191,88

10,00%

211,07

15,00%

220,66

20,00%

230,26

25,00%

239,85

27,50%

244,65

NET

2.020,91

10,00%

2.223,00

15,00%

2.324,04

20,00%

2.425,09

25,00%

2.526,13

27,50%

2.576,65

                       

%2 İŞSİZLİK İŞV

51,17

10,00%

56,28

15,00%

58,84

20,00%

61,40

25,00%

63,96

27,50%

65,24

%15,5 SGK İŞVEREN

396,55

10,00%

436,21

15,00%

456,03

20,00%

475,86

25,00%

495,69

27,50%

505,60

%5 SGK TEŞVİK

127,92

10,00%

140,71

15,00%

147,11

20,00%

153,50

25,00%

159,90

27,50%

163,10

İŞVEREN MALİYET

3.006,12

10,00%

3.306,73

15,00%

3.457,04

20,00%

3.607,34

25,00%

3.757,65

27,50%

3.832,80

Yukarıdaki Olası Durumlardan Hangisi Kabul Edilirse,Ona Göre İşverenin Karşı Karşıya Olacağı Maliyetler Belirlenecektir.

Asgari Ücret Ocak ve Temmuz Dönemleri olmak üzere ayrı ayrı belirlenmesi de İşverenin Kabusunu bir kez daha artıracaktır.

Yukarıdaki tablolar ise 2020 yılının 12 ayı için sabit görülmüştür.

a) Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinde (APHB) Sigorta Primine Esas Kazançlar (SPEK) değişiyor.

b) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için SPEK değişiyor.

c.)4/b statüsünden SPEK değişiyor.

d.)İdari Para Cezaları (İPC) Artıyor.

SONUÇ:

2020 Yılında Asgari Ücretin yukarıdaki tablolara göre belirlenmesi halinde, SGK kasasına prim artışlarıyla,yüklüce bir prim girdisi olacaktır.Bu girdi maliyeti işverenlere yansıyacağı için işçilik maliyetleri de yükselecektir.

Asgari Ücret yükseliş eğilimi tıpkı bir domino etkisi yaratarak, çalışanlar arasında ücret artışını beraberinde getirecektir.

Sigorta Primine Esas Kazançlar yükselirken, İdari Para Cezaları bu dönem yükseliş eğiliminde olacaktır.

Kısaca bu işin maliyet yükü iyi hesap edilmesi,ileride telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlara yer açmamalıdır.

03.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM