YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comBarış Pınarı Harekâtının Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge De Mücbir Sebebi Devreye Alır Mı?

Fırat'ın doğusuna yapılan askeri operasyon olarak nitelendirilen ''Barış Pınarı Harekatı'' başlamıştır.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi'' ve Kahraman Ordumuzu sonuna kadar destekliyoruz.

Allah(cc) her daim yardımcıları olsun.

Sınıra komşu olan  İlçemiz Akçakale de şu an hayat durma noktasına gelmiştir.

Akçakale bulunan işyerleri üretimine son verebilir, esnaflar dükkanlarını belirli süre açmayabilirler.

Bu durumda başta  Şanlı Urfa SGK İl müdürlüğü SGK Başkanlığı ile yapacağı görüşmeler yaparak, o bölgedeki işverenler için ''Mücbir Hali' 'devreye alması gerekir.

Afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

MADDE 91-

Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.

(Şanlı Urfa'nın İlçesi olan Akçakale'de savaş bölgesine yakın olduğu için, savaş bölgesinden ilçemize atılan (bölücü terörist hainler tarafından) havan ve diğer mermiler konutlara, işyerlerine ,hastane ve okullara isabet ederek zarar veriyor. Bundan dolayı da can güvenliği açısından operasyonlar boyunca işverenler gerekli evrakları zamanında sisteme yükleme de sıkıntılar olabilir, alt yapı da oluşabilecek tahribatlar da göz önüne alınarak,5510/91'inci maddesi devreye alınması için SGK Başkanlığı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca  belge verme(4/a) ve prim(4/b) ertelemesi devreye alınmalıdır.)

''Ticari ve Ekonomik Kayıplar'' oluşacağı için bu konuda ''SGK Başkanlığı'' hızlıca harekete geçmesi gerekiyor.

Birinci fıkrada belirtilen durumlar ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların vakanın, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üç ay içinde Kuruma verilmesi veya yapılması hâlinde, süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır.

''Üç aylık süre ''acilen uygulamaya konulması gerekiyor.

Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz

''SGK Başkanlığı'' konuyla ilgili düzenlemeyi ''Şanlı Urfa SGK'' bilgi vererek uygulamaya başlatabilir.

11.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM