YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comAsgari Ücret Netin Altında Ödeme Yapılır Mı?

7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

TEBLİĞ 3 No.lu ÖRNEK

Örnek 3: İşveren (E)’nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (F)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bayan (F)’ye bu ücreti dışında, Ocak ve Temmuz aylarında 10.000 TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bayan (F)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Asgari Ücretin İkinci Altı Aylık Dönemi 6.471 TL Brüt,5.500,35 TL net ödenmesine karar verilmiştir.

Tabi ki uygulamada 5.004 ve 6.471 TL/Brüt göre istisna tutarları aylara göre uyarlanacak,alt ve üst limitler belli edilecektir.

AY

GELİR VER.

DAMGA VERG.

TOPLAM İSTİSNA

OCAK

638,01

37,98

675,99

ŞUBAT

638,01

37,98

675,99

MART

638,01

37,98

675,99

NİSAN

638,01

37,98

675,99

MAYIS

638,01

37,98

675,99

HAZİRAN

638,01

37,98

675,99

TEMMUZ

825,05

49,11

874,17

AĞUSTOS

1.051,11

49,11

1.100,22

EYLÜL

1.100,07

49,11

1.149,18

EKİM

1.100,07

49,11

1.149,18

KASIM

1.100,07

49,11

1.149,18

ARALIK

1.100,07

49,11

1.149,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temmuz ayında istisna tutarı 874,17 TL ,

Ağustos ayında ise 1.100,22 TL ,

Son dört ay için 1.149,18 TL geçmeyecektir.

Yıl içinde ödenen yan haklar ve sosyal haklar Gelir Vergisi Kanununa tabi olunanlardan dolayı 2022 yılı Vergi Dilimlerini bir üst seviyeye belirlenen dönemlerden önce geçildiği için Asgari Ücretin altında net düşük maaşlar gündeme gelecektir.

Genelde Asgari Ücretten Maaş alanlar %20'lik vergi dilimini geçmediği için uygulamada %20'lik vergi dilimi de dikkate alınarak net ücret bulunuyor.

VERGİ DİLİMİ

ÜCRET GELİRLERİNDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Gelir Dilimi

Vergi Oranı %

32.000 TL’ye kadar

15%

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

20%

250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası

27%

880.000 TL’ nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası

35%

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası

40%

Örnek:

Yukarıdaki örneği de incelediğimizde Temmuz ve Ağustos aylarında Net Asgari ücretin 5.500,35 TL aşağısında ödeme yapılmıştır.

AY

TOPLAM İSTİSNA

OCAK

675,99

ŞUBAT

675,99

MART

675,99

NİSAN

675,99

MAYIS

675,99

HAZİRAN

675,99

TEMMUZ

874,17

AĞUSTOS

1.100,22

EYLÜL

1.149,18

EKİM

1.149,18

KASIM

1.149,18

ARALIK

1.149,18

Yukarıdaki örnekte kullanılan istisna tablosu değişmeyecektir.

Kısaca bordrolama alanında çalışanlar tebliğ tekrar değerlendirilmesi,Vergi Geçişlerine yan hakların etkisine dikkat etmesi gerekir.

İşin Özü..

2022 yılı Asgari ücretin yıllık net tutarı:58.522,50 TL.geçmeyecektir.

İstisna Tutarı da Yıllık:10.627,07 TL. geçmemesi gerekir.

05.08.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM