YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comBu Teşviki Takip Edin Kazanın!

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.

Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere:

 Asgari ücretin net tutarının;

 yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan,=4253,40*%30=1.276,02.-TL

yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, =4253,40*%15=638,01.-TL.

aday çırak ve çırağa yaşına uygun :

asgari ücretin yüzde otuzundan,=5004*%30=1.501,20.-TL.

kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden =5.004*%50=2.502.-TL.

aşağı ücret ödenemez.

İşletmelerde mesleki eğitim gören stajyer(MYO/Fakülte) net asgari ücret ve işletme 19 az yada çok kişi göre belirlenir(stajyer için net asgari ücret)

Çırak+12 sınıf olan kalfalık belgesi alanlar için ise işyerinde çalışan sayısı dikkate alınmadan brüt asgari ücrete göre ödeme alırlar(bunlar işletme de ara işgücü gibi görülüyor)

İŞLETMELERE TEŞVİK GERİ GELDİ!

2021-2022 Dönemine ait teşvikler ödenecektir.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri teşvik olarak verilecektir.

yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, =4253,40*%15=638,01.-TL./3*2=425,34.-TL işverene geri ödenecektir.(212,67 TL işveren ödeyecektir)

yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan,=4253,40*%30=1.276,02.-TL /3*1=425,34 TL. işverene ödenecektir(850,68.-TL işveren ödeyecektir.)

Burada küçük işletmeler korunmuştur.

Kalfalar için yapılacak ödemelerin tamamı teşvik kapsamına alınmıştır.

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026 eğitim öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanlığı yetkili kılınmıştır.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmaz.

SONUÇ:

İşletmelerin muhasebe,İK bölümleri stajyer öğrenci teşviklerini işyeri çalışan sayısına göre takip etmesi önemli bir kazanç olarak hanelerine yazılacaktır.

21.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM