YAZARLARIMIZ
Vedat Erdem
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
vedaterdem1@gmail.comVergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 Vergi İndiriminin 2024’te Gelir Yazılması Halinde 2024 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinde İndirim Konusu Yapmayı Unutmayın

Değerli okurlar, vaktiyle konu hakkında çokça yazılıp çizildi. Malum konu ile ilgili %5 vergi indirim tutarı 570 hesapta mı yoksa 602 hesapta mı raporlanacak? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 301 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ilgili açıklamalar bulunmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) özelge havuzunda da yol gösterecek kaynak yok. Buna karşın Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 25.12.2023 tarihli 38418978-125[Diğer-2022/21]-612456 sayılı özelgesinde mükellef tarafından şirketin her yıl düzenli olarak kurumlar vergisi beyannamesinde vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indiriminden yararlandığı belirtilerek, söz konusu indirim tutarının yararlanıldığı yılın ticari kar zarar hesabında gelir olarak dikkate alınması halinde, kurumlar vergisi beyannamesinde “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” satırında dikkate alınıp alınamayacağı hususu sorulmuş olup idarenin cevabı aşağıdaki gibidir.

“Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121’inci maddesine göre kurumlar vergisi beyannamesinde hesapladığınız vergi indirimi tutarının; indirimin hesaplandığı beyannamenin ait olduğu hesap dönemi kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate alınmış olması halinde, bu tutarın aynı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “Diğer İndirimler ve İstisnalar” satırında gösterilmek suretiyle matrahın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.”

Diğer yandan sayın Abdullah TOLU üstadın 15 Nisan 2024 tarihli yazısında* ifade dilen açıklama “Maliye, konu ile ilgili olarak bir Vergi Dairesi Başkanlığı’na gönderdiği yazıda; “2017 hesap dönemine ilişkin olarak 2018 hesap döneminde verilen kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan yüzde 5 indirim tutarının mükellef kurum tarafından 2018 hesap dönemi kazancının tespitinde gelir kalemi olarak dikkate alınmış olması halinde, bu tutarın 2018 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde “diğer indirim ve istisnalar” bölümünde gösterilmesinin mümkün olduğunu, bunda bir sakınca bulunmadığını” açıklamış bulunuyor (GİB’in 14.11.2019 tarihli ve 27238360-125.32-E.157432 sayılı yazısı).” şeklindedir.

Örnek: 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve bilançonun ilgili bölümleri aşağıdaki gibi olsun.

Kurumlar vergisi beyannamesi verildiğinde yapılan kayıt (30.04.2024);

Verginin ödenmesi ile ilgili kayıt;

Haliyle 2024 kurumlar vergisi beyannamesi verilirken vergi indirimi olan 50.000 TL’yi yazmayı unutmamak gerekir.

KAYNAKLAR

25.12.2023 tarihli 38418978-125[Diğer-2022/21]-612456 sayılı özelge

https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/beyanname-verirken-yuzde-5-indiriminizi-unutmayin/738192

20.05.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM