YAZARLARIMIZ
Vedat Erdem
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
vedaterdem1@gmail.comSerbest Bölge İşlem Formu (SBİF) Nedir? SBİF ile Serbest Bölgelere Yapılan İhracatta Hangi Tarihte İhracat Gerçekleşmiş Sayılır?

Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF), serbest bölgede faaliyette bulunan kişilerin yaptıkları her türlü alım satım işlemi ile ilgili olarak düzenledikleri bir belgedir. Diğer bir deyişle serbest bölge kullanıcısının yurt dışına, yurt içine veya serbest bölge içerisindeki kişiye yaptığı her türlü mal veya hizmet satışı ile ilgili olarak düzenlenmesi gerekmektedir. *

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 73421605-145 sayılı Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) konulu genelgesinde ise aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.

1. Serbest bölgeye giriş ya da çıkış bildiriminde bulunulacak eşyaya ilişkin olarak; bir gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen bir belge ile işlem yapılacak ise Serbest Bölgeler Bilgisayarlı Uygulama Programı (SBBUP) üzerinden Tek Pencere Sistemi’nde (TPS) 0961 e-belge kodu ile SBİF başvurusu yapılır.

2. Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca, bedeli 5000 ABD doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen ve isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayacak Türkiye mahreçli mallar için SBBUP üzerinden Tek Pencere Sisteminde 0992 e-belge kodu ile SBİF başvurusu yapılır.

3 seri nolu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde;

“…

- Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olmadığı durumlarda, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi gerekir.”

SBİF’i serbest bölge kullanıcılarının yurt dışına, yurt içine veya serbest bölge içerisindeki kişiye yapmış oldukları mal veya hizmet satışı için düzenledikleri ve gümrük beyannamesinin yerine kullanılan bir belge olarak tanımlamak mümkündür.

396 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.2.2. bölümünde “İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.1.1.) bölümünde; “Mal ihracına ilişkin istisna, ihracatın gerçekleştiği tarih olan gümrük beyannamesinin “kapanma tarihi”ni içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir. İhracat işlemleri iç gümrüklerde yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin sınır gümrüklerince kapatıldığı tarih, ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.

Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin düzenlenmediği hallerde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Bu tarih, malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir.

İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem KDV beyannamesi ile beyan edilir.

Mal ihracına ilişkin beyan, ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

Bu satırın, “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa ihracat tesliminin bedeli girilir. İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmış bulunan (kapanma tarihinde Resmî Gazete’de kurlar ilan edilmemiş ise kapanma tarihinden önceki ilk Resmî Gazete’de yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.”

KAYNAKLAR

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

3 seri nolu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği

396 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 73421605-145 sayılı Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) Genelgesi

*https://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-ihracat-belgeleri-diib-hib-vrhib-inf-ve-t5-belgeleri-serbest-bolge-islem-formu-serbest-bolge-islem-formu.html

13.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM