YAZARLARIMIZ
Vedat Erdem
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
vedaterdem1@gmail.comBirden Fazla Ücret Geliri Elde Eden Gemi Adamlarının Vergilendirilmesi

Son günlerde birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflere denetim müdürlüklerinden izahat veya itirazları hakkında bilgiler istenmek üzere tebligatların yapıldığı bilinmektedir. Yazımızın konusunu gemi adamlarının elde ettiği ücret gelirleri oluşturacaktır.

Vergilendirme dönemi içinde sadece tek işverenden elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş olan ücret gelirinin tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesine konu edilmeyecektir. Diğer gelir unsurlarının olması halinde de eğer tek işverenden ücret geliri elde edilmiş ise ücret yine yıllık gelir vergisi beyannamesine konu olmayacak. Stopaja tabi olmayan ve diğer ücretler (GVK Md.64) bölümünde yer almayan ücretler ise tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Özel bir durum olarak 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 12. Maddesi kapsamında “Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisi ve fonlardan müstesna” olacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 62030549-125[5-2013/103]-1177 sayılı özelgesi ile TUGS’a (Türk Uluslararası Gemi Sicili) kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretlerin gelir vergisinde istisna edilmesinin mümkün olduğuna dair bilgilendirme mevcuttur.

Bu bağlamda gemi adamı pozisyonunda TUGS’a tescil ettirilmiş gemide çalışan personele yapılacak olan ücret ödemeleri gelir vergisinden arındırılarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca grup müdürlüklerinden yazılan yazılara istinaden birden fazla ücret geliri elde eden mükelleflerin çalıştıkları işyerlerinden “………………T.C. kimlik numaralı ………………...… şirketimizde gemi adamı olarak çalışmıştır/çalışmaktadır.” içerikli yazı ve gemi adamı cüzdanı fotokopisini bir dilekçe eki ile birlikte müracaat etmeleri yeterli görülmektedir.

23.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM