YAZARLARIMIZ
Vedat Erdem
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
vedaterdem1@gmail.comEngelliler Adına Kayıt ve Tescil Edilen Taşıt Veraset ve İntikal Beyannamesine Dâhil midir? Dâhil ise Taşıt Bedeli Ne Olmalıdır?

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun;

-1’inci maddesinde; verginin konusu “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarıkiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.”

tarik: “Yol.” (TDK)

ivazsız: “Karşılıksız.” (TDK)

-2’nci maddesinde; veraset tabiri; “miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları”

-5’inci maddesinde; mükellefiyet “Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıstır.”

-10/c maddesinde; verginin matrahı ve ilk tarhiyat “Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Rayiç bedel ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 266’ncı maddesinde “bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Konu ile ilgili idare görüşü aşağıdaki gibidir.

“… babanızın ../../2017 tarihinde vefat ettiği, ÖTV Kanununun 7/2 maddesi uyarınca ÖTV muafiyetinden yararlanılarak edinilen araç ve taşınmazların mirasçısı olduğunuz belirtilerek, veraset ve intikal vergisi beyannamesinde aracın maliyet bedeli olan ÖTV’siz tutarının mı, yoksa kasko bedelinin mi beyan edileceği ile diğer mirasçıların feragatte bulunarak aracı ÖTV’siz olarak mirasçılardan birinin üzerine tescil ettirebilmesi için yapılacak işlemler hakkında Başkanlığımız görüşü.

Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup, verginin mükellefi kendilerine belirtilen şekilde mal intikal eden şahıstır.

Bu itibarla, babanızın vefatı dolayısıyla vereceğiniz veraset ve intikal vergisi beyannamesinde intikale konu taşıtın rayiç bedelinin beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, intikale konu taşıtın rayiç bedelinin tespitinde diğer unsurlarla birlikte taşıtın değerleme (ölüm tarihi) günü itibarıyla geçerli olan kasko sigortasına esas bedelinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.”

KAYNAKLAR

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

04.01.2022 Tarihli E-90792880-160[2021/10]-3722 Sayılı Özelge

08.12.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


MuhasebeTR mobil uygulamamız yayında; mevzuat değişiklikleri anında cebinde!..

>> Apple Store hemen indir.

>> Google Play hemen indir.

GÜNDEM