YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comGMSİ Beyanında Gider Yöntemleri ve İndirilecek Giderler

Merhaba değerli okurlar, Gayrimenkul Sermaye Geliri olan vergi mükellefleri gelirin oluştuğu yılı takip eden yılın mart ayının birinci gününden son gününe kadar GMSİ Beyannameleri vermek zorundadırlar. Bu geliri elde eden kişilerin birçoğunun ilgili vergi kanunları hakkında bilgi sahibi olmadığını düşünürsek beyannameleri hazırlarken vergi mükelleflerinin eksik olan bilgileri ile beyanlarını sehven yanlış veya eksik olarak hazırlamaları çokça karşılaşılan bir durumdur.

GMSİ Beyannamesi ile ilgili tüm bilgilerin bir makaleye sığdırılması çok uygun olmayacağından bu makalemizde GMSİ Beyanında gider yöntemleri ve indirilecek giderlerden bahsetmeyi, diğer bilgileri yazacağım sonraki makaleler ile vermeyi daha uygun buldum.

Öncelikle GMSİ Beyannamesi mükelleflerinin elde ettikleri kazançtan indirebilecekleri gider türü ikiye ayrılmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir;

 1. Götürü Gider Yöntemi
 2. Gerçek Gider Yöntemi

Şimdi bu gider yöntemlerini incelemeye başlayalım;

Götürü Gider Yöntemi; bu gider yönteminde kanun koyucu vergi hesaplamasında beyan edilen gelirin %15’ini gider yazma hakkı vermektedir. Elde ettiği kira geliri ile ilgili beyan edilen gelirin %15’ini aşmayacak olarak gidere katlananların bu yöntemi seçmesinde fayda vardır, zira kanun koyucu burada indirilen gider için herhangi bir belge istememektedir. Bir yıl götürü gider yöntemini seçen mükellefler ikinci yılda bu gider yöntemini seçmek zorundadır.

Gerçek Gider Yöntemi; bu yöntemi seçen GMSİ mükellefleri Gelir Vergisi Kanunun 74’üncü maddesinde sayılan türden giderlerini belgelendirmek koşulu ile gider olarak düşebilirler.

Şimdi bu giderlerin neler olduğu kısaca yazalım ve önemli notları size aktaralım,

 • Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri:

Bu madde de önemli olan yazılan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanması zorunluluğudur, ilgili giderler kiracı tarafından ödeniyorsa kesinlikle giderleştirilmemelidir.

 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan idare giderleri.
 • Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri;

Kiraya veren tarafından mal ve hakların sigorta ettirilmesi ve bu nedenle sigorta primi ödenmesi halinde ödenen primlerin hasılattan indirilmesidir.

 • Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin borç faizleri;

Burada önemli olan faizin tahakkuk etmesi değil aynı zamanda ödenmiş olmasıdır. Ödenmeyen faizler indirim konusu yapılmamalıdır.

 • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap bedelinin %5’i;

Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i hasılattan indirilebilir. İndirilemeyen kısım gider fazlalığı sayılmaz.

 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyeler.
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar.
 • Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri.
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri.
 • Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiraları;

Kiraya verenlerin ödedikleri kira giderleri kiraya verdikleri mal ve hakların kira getirilerini aşmayacak şekilde indirimi mümkündür.

 • Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin diğer gerçek giderleri.
 • Sahibi oldukları konutları kiraya verenlerin oturdukları konut kira bedeli;

Burada da sahibi oldukları konutları kiraya verenlerin oturdukları konut kira bedeli hasılatı geçemeyecektir.

 • Mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar ve tazminatlar.

Makalemde olabildiğince gereksiz bilgiye yer vermeden bilgilendirme yapmaya çalıştım, faydalı olması dileğiyle.

22.10.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM