YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comÖdenmeyen veya Ödeme Süresi Uzatılan SGK Primlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Muhasebe Kaydı

Merhaba değerli okurlar, bilindiği üzere SGK’nın 02.04.2020 tarihli Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkındaki Duyurusunda 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 01.04.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibariyle 4/A kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerin SGK Prim ödemeleri aşağıdaki şekilde ertelenmişti,

  • 2020 Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 / Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.10.2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02.11.2020 tarihine,
  • 2020 Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 / Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 30.11.2020 tarihine,
  • 2020 Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 / Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 31.12.2020 tarihine,

Yukarıda yazıldığı gibi ertelenen sigorta primlerinin vergisel anlamda indirimi ve muhasebe kaydı büyük önem arz etmektedir. Kurumlar Vergisi “İndirilecek Giderler” konusunda Gelir Vergisi Kanununa atıfta bulunmuştur. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun “indirilecek giderler” başlıklı 40. Maddesinin ikinci fıkrasına göre, safi kazancın tespit edilmesi için, hizmetli ve işçilerin sigorta primlerinin ödenmesi durumunda indirilmesi kabul edilir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “primlerin ödenmesi” başlıklı 88. Maddesinin birinci fıkrasına göre 4. Maddenin birinci fıkrasında (yani 4A) belirtilen sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar kuruma ödemelidir. Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.

Yukarıdaki yazılanlardan anlaşılacağı üzere fiilen ödenmeyen SGK primleri gelir ve kurumlar vergisinin hesabında gider olarak yazılamamaktadır. Koronavirüs nedeniyle ertelenen mart – nisan – mayıs ayı sgk ödemelerinin 1 inci ve 2 nci dönem kurum geçici beyannamelerinde ödenmemiş olması durumunda indirimi de mümkün değildir. Burada yapılacak muhasebe kaydını aşağıda paylaşıyorum, dikkat edilecek konu KKEG olarak yazılacak rakam gider hesaplarında kalacak 689 hesaba virmanlamayalım, beyanname üzerinde KKEG’ye ekleyelim, ödendiği tarihte yine beyanname üzerinde “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” başlığı altında “350 Diğer İndirimler ve İstisnalar” kısmına yazarak indirmeniz gerekli.

--------------------------------------------31.03.2020----------------------------------------

770  GEN.YÖN.GİD.             50.000

         İşçi Ücretleri

770 GEN.YÖN.GİD.             11.250

         İşveren SGK Primleri

                                         335 PERSONELE BORÇLAR            35.745                     

                                         360 ÖDENE VERGİ VE FON            6.755

                                         361 ÖDE. SOSYAL GÜV PRİM.        18.750

                                         İşveren Payı : 11.250

                                         İşçi Payı        : 7.500

SGK Priminin tahakkuk kaydı

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------31.03.2020----------------------------------------

361 ÖDE. SOSYAL GÜV PRİM.        18.750

                   368 VAD.GEÇ.ERT. VERGİ VE DİĞ YÜK.                     18.750

Dönem sonu ödenmeyen SGK Primlerinin Tahakkuku

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------31.03.2020----------------------------------------

900 KANUNEN KABUL EDİLEMEYN GİDER                 18.750

Ödenmeyen SGK Primleri            

                           901 KANUNEN KABUL EDİLEMEYN GİDER       18.750

Ödenmeyen SGK Primleri

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ödenmeyen SGK Primleri KKEG olarak Kurumlar veya Gelir vergisi beyannamesinde vergi matrahına dâhil edildiğinde 900 ve 901 hesaplar karşılıklı olarak kapatılır.

Ödenemeyen SGK primleri ödendiği zaman yapılacak kayıt,

--------------------------------------------02.11.2020----------------------------------------

368 VAD.GEÇ.ERT. VERGİ VE DİĞ YÜK.      18.750

                                         100/102 KASAN/BANKA           18.750

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------02.11.2020----------------------------------------

910 VERGİ MATRAHINDAN  İNDİRİLECEK UNSURLAR        18.750

Geçmiş Yıla Ait SGK Primleri       

                                     900 VERGİ MATRAH. İND. UNSURLAR      18.750

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Faydalı olması dileğiyle.

28.05.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM