YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comKuyumculuk, Sarraflık ve Mücevheratçılık Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin Fatura Kesme Zorunluluğu

Merhaba Değerli Okurlar, bilindiği üzere 2020 yılı için fatura kesme sınırı 1.400 TL olarak revize edildi fakat 04.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 514 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ilgili sınırı kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık işleri ile uğraşan mükellefler için değiştirdi, makalemizin konusu da bu değişikliğin kapsadığı mükellefler ve kapsamadığı mükelleflerdir.

Konuyu fazla uzatmadan ve kafa karışıklığına mahal vermemek için kısaca açıklamak gerekirse;

İlgili tebliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür.” denilerek 1.400 TL fatura kesme sınırı 3 katına yani 4.200 TL’ye çıkarılıyor fakat hemen takip eden 2 nci fıkrada; “Birinci fıkrada belirtilen düzenlemenin, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır.” Yetkili Müesseseler 379, 385 ve 424 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne tabi olduklarından bu kapsamın dışında bırakılıyor. 379, 385 ve 424 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kısaca Yetkili Müesseselerin kıymetli maden satışı ve alışı yaptığında bu işlemi nasıl tevsik edeceğini ve belgelendireceğini işlemektedir.

Sonuç olarak Yetkili Müesseseler hariç olmak kaydıyla kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık işleriyle iştigal eden mükellefler için tebliğin yürürlüğe girdiği 01.01.2020 tarihinden itibaren fatura kesme sınırı 4.200 TL olarak düzenlenmiştir. Faydalı olması dileğiyle.

10.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM