YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comKira Artış Oranı Tavanında Son Değişiklik

Merhaba Değerli Okurlar, günümüz de yüksek enflasyon oranları ülkemizi ekonomik olarak büyük çalkantılara sokmakta, dış mihrakların ülkemiz üzerinde çevirdiği oyunlar hem ülke halkını yani mikro ekonomiyi hem de makro ekonomiyi büyük maliyetlerin altına sokmaktadır. Bu maliyetlerden biri de kira artışlarıdır, hem halkın hem de şirketlerin kiraladığı birçok konut ve işyeri sözleşme olarak yüksek kira artışına tabi olmakta bu da ülke genelini daha büyük bir dar boğaza sokmakta, gelirin yüksek oranda kiraya gitmesine neden olmaktadır. Daha önceden Borçlar Kanunun 344. Maddesinde yer alan kira artış tavanının yıllık ÜFE olarak belirlenmesi 18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7161 Sayılı Kanunun 56. Maddesi ile Borçlar Kanunun 344. Maddesi değiştirilmiş, yıllık artış tavanı ÜFE iken TÜFE olarak olmuştur.

Fakat bu kanun değişikliği maalesef bazı iş yerlerini kapsamıyor, nedeni ise 04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun M.53 ile değiştirilen 31.03.2011 ve 6217 sayılı Geçici 2.Maddesi gereğince “Kiracının Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11.01.2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 323,325,331,340,344,346 ve 354. maddeleri 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” Şeklinde düzenlemedir.

Buradan çıkan sonuç iş yerlerinin bu kanundan faydalanmaya başlayacağı tarih 01.07.2020’dir. Son cümlede bahsedildiği gibi kira sözleşmelerinde kira artışı ile ilgili hüküm içeren bir madde olmaması durumunda mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak ve bu iş yeri yeni kanundan faydalanabilecektir.

Kanunun kapsadığı işyerleri ve konutlarda ise sağlanan fayda aşağıdaki gibidir,

2018 yılının rakamlarına bakarsak yıllık TÜFE 20,30 iken ÜFE 33,64 olarak görünmektedir, ufak bir çıkarma işlemiyle bu kanun kiracılara % 13,34’lük bir avantaj sağlamaktadır,

Örnek verecek olursak;

Yıllık kirası 4.000 TL + stopaj olan bir şirket eski kanuna göre,

4.000 TL * ÜFE %33,64 = 5.345,60 TL net olacak, bu rakamı brütleştirirsek 6.682 TL kira maliyeti olacak,

Yeni Kanun ile;

4.000 TL * TÜFE %20,30 =  4.812 TL net olacak, bu rakamı brütleştirirsek 6.015 TL kira maliyeti olacak,

İki kanun arasındaki net aylık maliyet 667 TL, yıllık rakam ise 8.004 TL olacaktır,

Sonuç olarak 7161 sayılı kanunun mevzuatımıza girmesi mikro ekonomiden makro ekonomiye her bir kiracıya %13,34’lük bir kira maliyet avantajı sağlayacaktır, sevgili halkımız kendisi için, sevgili meslektaşlarımda mükellefleri için bu kanundan faydalanmayı unutmasınlar lütfen,

Yararlı olması dileğiyle, saygılarımla.

06.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM