YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comDövizli Kira Sözleşmelerinin Damga Vergileri Hakkında Yeni Sirküler

Merhaba değerli okurlar, 22.11.2018 tarihinde yasal mevzuatımıza giren 22. Damga Vergisi Sirküleri ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” a uyum aşamasında yapılan yeni sözleşmelerin damga vergisi konusuna açıklık getirilmiştir.

Öncelikle tebliği kısaca yeniden hatırlayalım;

Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı; 2’inci maddesiyle aynı Karar’a eklenen geçici 8’inci maddede ise bu Kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirleneceği karara bağlanmıştı.

22. Sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında döviz cinsinden düzenlenmiş olan sözleşmelerin bedellerinin Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesinde aşağıdaki şartları taşıyan sözleşmelere damga vergisi hesaplanmayacaktır.

1- Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir değişiklik yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması,

2- Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kâğıdın düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi,

3- İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması,

Bu şartları birlikte taşıyan kâğıtlara ek bir damga vergisi hesaplanmayacaktır.

İlk maddede bahsedildiği gibi ilk sözleşmede tutar haricinde herhangi bir değişiklik yapılmaması gerekmektedir.

Burada açıklanması gereken madde, 2. Maddedir; kısaca sözleşmenin yenilendiği tarihteki kur ile sözleşmedeki döviz miktarının çarpımının altında kalan tutar damga vergisine tabi olmayacak fakat bu tutarın üzerinde belirlenen tutar geçtiği kadarı ile vergiye tabi olacaktır.

Son maddede kanımca dikkatten kaçabilecek bir durum olarak ek yapılan sözleşmede ilk sözleşmeye atıf yapılması konusu. Eğer ek sözleşmede ilk sözleşmeyi belirten herhangi bir açıklama olmaz ise bu durumda damga vergisi hesaplamama durumu ortadan kalkacak ve ek sözleşme toplam tutar üzerinden damga vergisine tabi olacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

23.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM