YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.com7143 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu

06.09.2018 tarihinde 30527 sayılı resmi gazete ile mevzuata giren ve 26.04.2014 tarihli 28983 sayılı resmi gazete ‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-13.) bölümünden sonra gelmek üzere eklenen 7143 sayılı kanun kapsamında KDV artırımında bulunan özel esaslara tabi mükellefler için yeni düzenleme ile 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar artırım tutarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır. Burada süre bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için geçerlidir.

Bu tebliğ ‘ten yararlanacak olanların işlediği fiiller aşağıdaki gibidir;

  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile
  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma
  • Beyanname vermeme
  • Adresinde bulunamama
  • Defter ve belge ibraz etmeme

Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10 ‘u kadar banka teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeden özel esaslardan çıkılabilir.

Yine 6736 sayılı kanun kapsamında 2013, 2014 ve 2015 yılları için artırımdan yararlananlar için genel esaslara dönüşte yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşulu ile bu yıllar için yeniden artırımda bulunma şartı aranmaz.

Yukarıda yazdığımız sebepler dışında haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemez.

7143 sayılı Kanunun5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yer alan mükelleflerden, 2013 sayılı kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığı tespit edilemeyenler de haklarında yürütülen incelemelerin sonuçlanmasını müteakip mezkûr fıkrada belirlenen süre ve şekilde KDV artırımında bulunmaları halinde bu Tebliğ hükümlerinden yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yararlanacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

07.09.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM