YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.com7143 Sayılı Kanunda Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı

 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarih be 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak iş hayatına büyük faydalar ve biz Mali Müşavirlerin mesleğine de bazı zararlar getirmiştir. Vergi ve diğer ek borçların taksitlendirilmesine bir itirazımız yok fakat matrah artırımı biz meslek mensuplarını gerçekten çok zor durumda bırakmaktadır. Biz meslek mensupları devletimize ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına vergileri olması gereken doğru bir şekilde tahakkuk ettirip mükellef veya işverenlerimize ödetirken bu ödenen vergilerin aslında ödenmeyip iki yılda bir çıkan aftan yararlanılarak daha az bir vergi yüküyle ödenip hem de ilgili yıllar için yapılabilecek bir vergi incelemesi ihtimalini ortadan kaldıran kanunlar bizleri gerçekten mükelleflere ve işverenlerimize karşı zor durumda bırakmaktadır. Sadece bugün için değil ilerleyen zamanda da vergi mükelleflerinin vergi ödevlerini yerine getirmekte olan isteğini yok etmektedir.

Yazımızda kanunun Kurumlar Vergisi Mükelleflerine tanıdığı matrah artırımı hakkından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Vergi Usul Kanununda vergi incelemesi 5 yıl geriye dönük olarak yapılabiliyor yani haliyle bu konunda matrah artırımını geriye dönük 5 yıl için yani 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 yılları için çıkartıldı. Mükellefler ilgili yıllarda kar etmeleri halinde belirli tutarların altında olmamak kaydıyla artırım yapacak çıkan matrahı %20 oranında vergilendirerek ödeyecek ve matrah artımı yaptıkları yıllar için vergi incelemesi riskinden kurtulacaklardır. Fakat burada ince bir nokta var oda şu; vergi incelemesi yapılamayacak ama vergi usul açısından defterleriniz incelenebilir bunu unutmayın.

%20 olan vergi oranının %15 olarak hesaplanması için mükellefin artırımda bulunmak istedikleri yıllar için beyannamelerini kanuni süresinde vermiş çıkan vergileri kanuni süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olması şartı vardır.

Artırılacak vergi oranlar aşağıda yazılan tutarlardan az olamaz;

2013 takvim yılı için %35

2014 takvim yılı için %30

2015 takvim yılı için %25

2016 takvim yılı için %20

2017 takvim yılı için %15

Eğer artırım yapılacak yıl beyannamesinde zarar beyan edilmişse veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmayan ya da hiç beyanname verilmeyen durumlarda asgari matrahlar aşağıdaki şekildedir.

2013 takvim yılı için 36.190 TL

2014 takvim yılı için 38.323 TL

2015 takvim yılı için 40.701 TL

2016 takvim yılı için 43.260 TL

2017 takvim yılı için 49.037 TL

Burada vergi oranının %15 mi, %20 mi hesaplanacağı konusunda gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti konusunda bazı endişeler bulunabilir ama korkmaya gerek yok, farz edelim ki mükellefinizin şartlarını yanlış yorumlayarak sehven %15 vergi oranı ile beyanınızı verdiniz, yani eksik beyan oldu, hakkınızı kaybetmiyorsunuz, vergi dairesi Eylül ayında ek tahakkuk yapacak yani tahakkuku düzeltecek ve vergiyi yeni tutardan ödeyeceksiniz.

Zarar bulunan yıllar için verilen matrah artırımında 2018 ve izleyen yıllar için matrah artırımı yapılan yılın zararının yarısını indirebileceğiz. Basit bir örnek vermek gerekirse 2016 yılı zarar 100.000 TL olsun bu yıla matrah artırımı yaparsanız 2018 ve izleyen yıllarda 100.000 / 2 yani 50.000 TL indirebileceksiniz.

Matrah artırımı yapılan yıllar için ödenen vergiler kurum kazancından indirilemez bunu da unutmayalım ayrıca 2013 sayılı Kanunun defter ve belgelerinin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Son olarak; Matrah ve vergi artırımı sonucu bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, Matrah ve Vergi artırımında bulunanların bu vergileri, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Faydalı olması dileğiyle…

11.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM