YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comKDV Kanunu 13/i Maddesi Konut ve İşyeri Satışlarında İstisna Uygulaması

 Merhaba değerli okurlar, bu yazımızda 05.05.2017 tarihinde yayınlanan 30057 sayılı Resmi Gazete ile mevzuata giren KDV Kanunun 13/i maddesine eklenen konut ve işyeri satışlarında KDV istisnasını ele alacağız.

Bu istisna konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek şartı ile çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları (Gelir Vergisi Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkranın 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç), Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya işyeri teslimlerini kapsamaktadır.

İstisna kapsamına giren taşınmazlar; Konut, dükkân, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri olarak tanımlanmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus devir işlemleri yapılırken satış işleminin KDV 13/i maddesine kapsamında yapıldığının tapu müdürlüğüne bildirilmesidir. Tapu müdürlüğü satış yapılırken tapu kütüğünün beyanlar listesine satışın KDV 13/i maddesine istinaden yapıldığını, ilgili taşınmazın bir yıl içinde elden çıkarılması halinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi ile birlikte KDV’nin tahsil edileceğini şerh düşmesi gerekmektedir. Şerh işleminden de anlaşılacağı üzere devir işlemi yapıldıktan itibaren bir yıl içinde taşınmaz elden çıkarılırsa tecil faizi ile KDV’nin ödenmesi gerekmektedir.

Bir yıllık sürenin hesaplanmasında satış işlemini izleyen yılın aynı ay ve aynı günü dikkate alınmalıdır.

Taşınmazın bir yıl geçmeden elden çıkarılması durumunda taşınmazı elden çıkaran taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine KDV’nin ödenmesi gerekmektedir çünkü ödemenin yapıldığına ve devrin yapılmasının mümkün olduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınan yazı ibraz edilmeden tapu müdürlükleri tarafından söz konusu devir işlemi gerçekleştirilmez.

İstisna kapsamında satışı yapılan taşınmazların beyanlar hanesindeki belirtme, bir yıllık süre dolduktan sonra talep üzerine terkin edilmelidir.

Ayrıca işlemin KDV beyannamesinde ekler bölümündeki ilgili kutucuktaki bölüme eklenerek bildirilmesi gerekmektedir.

Yararlı olması dileğiyle, saygılarımla.

11.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM