YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comTürk Parasının Değerini Koruma Hakkında Tebliğ Özeti

30 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Tebliğ döviz büroları hakkında birçok mevzuat değişikliğine yol açmıştır, aşağıda yalın bir şekilde bu konuda olan yenilikleri zamanınızı almadan okumanız için maddelendiriyorum:

 • Birinci madde olarak kanun koyucu döviz bürolarının sıfatını değiştirerek “Yetkili Müessese” olarak adlandırmış ve aralarında A grubu ve B grubu olarak gruplandırmış, A grubunu “Yetkili Müessese” B grubunu ise “Sınırlı Yetkili Müessese” olarak adlandırmıştır,
 • B grubuna döviz alım-satım işlemleri, dövizi natık çekleri satın almak, basılı altın (ziynet ve meslük benzeri gram veya külçe işlenmemiş altın) alıp satmak ve banka yolu ile aynı gün içinde işlemi gerçekleştirmek şartı ile döviz alım-satım işlemi yapmak şeklinde sınır konmuştur, A grubu yetkili müesseseler buna ek olarak kıymetli taş ithalatı ve ihracatı, elektronik para işlemleri yapmak banka kartları ile işlem yapmak hakkı tanınmıştır,
 • A Grubu firmalara 5 milyon TL, B grubu firmalara 1 Milyon TL sermaye tabanı getirilmiş, ayrıca A grubu firmalar şube açma yetkisine sahip olup B grubu firmalar bu haktan mahrum bırakılmıştır, A grubu firmalar açacakları her şube için merkez sermayesine ek 2 milyon TL sermayeyi peşinen ödemeleri gerekmektedir. Çıkarılacak hisse senetleri yine aynı şekilde her grup için nama yazılı olmak zorundadır,
 • A grubu firmalar ve B grubu firmalar sermayelerinin 1/10 u kadarını kamu sermayeli banka veya kamu sermayeli katılım bankalarına teminat olarak yatıracak veya aynı tutarda Teminat Mektubu verecektir,
 • A grubu firma için İç Denetçi zorunluluğu getirilmiş bu denetçinin yönetim kurulu içinden seçilebileceği ve lisans mezunu olması gerektiği belirtilmiş aynı zamanda istenirse bu hizmetin dışarıdan alınabileceği belirtilmiştir,
 • A ve B grubu firmalar kendi aralarında birleşebilir, Mali Müşavir olarak görüşüm devir yoluyla birleşme daha uygundur zira yeni şirket kurma yoluyla birleşmede merkez ve şube sayıları toplamından bir eksik müessese açılabiliyor,
 • Kurumsal Yönetim ve İç Sistemler başlığı altında personele eğitim zorunluluğu müsteşarlıkça belirtilecek konular için getiriliyor,
 • Banka üzerinden yapılacak döviz alım-satım işlemlerinde kullanılacak hesaplar her bir döviz türüne göre ayrı ayrı açılmalı ve bu hesaplardan sadece döviz alım-satım işlemi yapılmalıdır, ayrıca banka üzerinden devamlı döviz alım-satım yapılacak firma veya gerçek kişilerle fiziki bir sözleşmenin olması da şart koşulmuştur, müşterilerle olan işlemlerin belgelerinin 5 yıl boyunca saklanması ve istenildiğinde tevsiki müesseselerin görevidir,
 •  Yetkili müesseselerde kamera sistemi kurulmalı ve bu kamera kayıtları 6 ay boyunca saklanmalıdır,
 • Her müessese için ayrıca internet sitesi kurulmalı ve internet sitelerinde müessesenin yetkili veya sınırlı yetkili olduğu paylaşılmalıdır,
 • Esas sözleşmelerde A grubu firmaların unvanına yetkili müessese, B grubu firmaların unvanına sınırlı yetkili müessese ibaresi eklenmelidir,
 • Ayrıca yetkili müesseseler yıllık bilanço ve kar-zarar tablolarının onaylı örneklerini ilgili oldukları yılı takip eden yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

05.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM