YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comAsgari Geçim İndirimi Haczedilebilir Mi?

Tarih: 10/04/2017

 

İcra İflas Kanununun 83. maddesinde bahsedildiği üzere maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler borçlunun ve ailesinin geçimlerini sağlayabilmeleri için icra memurunun gerekli gördüğü miktar tenzil edildikten sonra haczedilebileceği ve haczedilecek miktarın bunların dörtte birinden az olamayacağı belirtilmiştir. İş Kanunu ise 32. maddesinde ücreti ; “Genel anlamda bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen bir tutardır.” şeklinde açıklamıştır.

Burada konu başlığımız olan asgari ücretin haczedilip edilemeyeceği hakkında uygulamada bazı yanlışlıkların yapıldığı ve çalışanların mağdur edildiği görülmüştür. Asgari geçim indirimi haczedilebilir mi? Öncelikle asgari geçim indiriminin tanımına bakmakta fayda var.

Asgari geçim indirimi devleti tarafından bireyin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin “asgari geçim düzeyini sağlayacak şekilde” hesaplanan bir tutarını vergi dışı bırakmasıdır. Yani almaktan vazgeçilen bir vergidir.

Bu tutar 2017 yılı için 133,31 TL ile 226,63 TL arasında değişmektedir. Çalışanın gelir vergisi tutarından indirilen AGİ tutarı işçiye maaşına ek olarak ödenir. Ödenen bu tutar da ilgili muhtasar beyannamesinde 22 no’lu “Mahsup” satırına yazılarak ödenecek tutardan indirilecek ve ücretlinin bordrosunda açılan “Asgari Geçim İndirimi” satırında gösterilerek net tutara yansıtılacaktır. 265 no’lu tebliğ’ de yukarıda belirtildiği gibi “Muhtasar beyannamesinde asgari geçin indirimi tutarının mahsup edilmesi için söz konusu tutarın mutlak suretle o ay ki ücretiyle birlikte ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir” denilmektedir.

Sonuç olarak öncelikle devlet tarafından alınmasından vazgeçilen bir vergi olan AGİ aynı zamanda 265 no’lu tebliğ’ de de belirtildiği gibi beyannamede ödenecek vergiden düşülebilmesi için ilgili ay içinde ödenmesi zorunlu olduğundan haczedilmesi mümkün değildir.   

KAYNAKÇA

1.
       İcra İflas Kanunu 83. Maddesi
2.
       İş Kanunu 32. Maddesi
3.
       265 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

 Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM