YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comHükümetin Terör Örgütlerinin Eylemlerine Yönelik Tedbir Aldığı Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı

Tarih: 06/04/2017

 

Malumunuz ülkemizde uzun zamandır gerçekleştirilen ve yaz aylarında doruğa çıkan terör eylemlerine bir önlem daha 06 Nisan 2017 tarihinde 30030 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/17 No’ lu Tebliğ ile alındı. Bazı itirazlara ve muhalefete karşın ülkemizin güvenliği için kanımca gerekli olan bu uygulama ile hain örgütlerin öncelikle patlayıcı yapımını engellemeye yönelik çok yararlı bir tedbir olmuştur.

Burada kanun koyucunun amacı piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin gerekli usul ve esasları belirlemektir. Üç aşamada gerçekleşecek bu uygulama karekod uygulaması, ambalaj içindeki ürünlere işaretleyici etiket eklenmesi ve ürünlerin giriş çıkışının yapılacağı depo ve diğer yerlere kamera takılması şeklinde olacaktır.

Yetkili bakanlığın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olacağı uygulamada gübre piyasasına birçok yeni kavram eklenmiş olacak. Bunlar Barkod, DNA Barkod, İşaretleyici Etiket, Karekod ve Takip Sistemidir. Bakanlık, teknik düzenleme çerçevesinde karekod ve DNA barkodlu takip sistemi ile kamera sisteminin kurulum ve işletmesi ile ilgili faaliyetleri ayrı ayrı veya bir bütün olarak yapar veya yaptırır. Üreticiler, piyasaya arz edilecek gübrelerde izlenebilirliği sağlayacak şekilde karekod ve DNA barkod içeren işaretleyici etiketli takip sistemini kurmak ve uygulamak zorundadır.

Karekod Uygulamasında; Üreticiler sahip oldukları tescilli tüm ürünlerin ambalajlarını paketleme aşamasında karekod ile etiketleyerek kimliklendirmek, etiketi ambalaj üzerindeki diğer bilgileri engellemeyecek şekilde iliştirmek zorundadır. Karekodlar üzerinde benzersiz bir seri numarası bulunacak ve karekod üzerinde Üreticiye ait lisans, ürüne ait tescil, seri ve/veya parti numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunacaktır. Karekodda bulunan bilgiler DNA borkod içeriğinde de bulunur ve karekod ile eşlenik olmak zorundadır.

Etiket Uygulamasında; Üreticiler, izlenebilirliğin tam olarak sağlanması için piyasaya arz edecekleri tescilli tüm ürünlerini işaretleyici etiket ile kimliklendirirler. İşaretleyici etikette DNA barkod seri numarası, karekod seri numaraları ile eşlenik olur ve aynı bilgileri içerirler.

Kamera Sistemi Uygulaması; Dağıtıcılar, gübre satış yerlerine/depolarına kamera sistemi kurmakla yükümlüdür. Birden fazla satış yeri veya depo var ise kamera sistemi her birine ayrı ayrı kurulur. Kameralar tüm depoyu görecek şekilde bir veya birden fazla sayıda, tekniğine uygun olarak kurulur, kameralar, tüm giriş-çıkış yerlerini görecek ve kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılır.

İşaretleyici ve karekod bulunmayan ürünler, 4703 sayılı Kanun kapsamında güvensiz ürün olarak değerlendirecek ve tebliğ kapsamında ürün üreten ve piyasaya arz edenler 31.12.2017 tarihine kadar faaliyetlerini bu tebliğle uyumlu hale getirmek zorunda kalacaklardır. Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için verilen süreden önce piyasaya arz edilen ürünler son kullanma tarihine kadar satılabilecektir.

Amaç ve önlem anlamında oldukça etkili olabilecek olan yukarıdaki tebliğin ülkemiz adına olumlu terör örgütlerine ise önleyici ve milletimizi koruyucu, can kayıplarını ve yaralanmaları önleyici etki yapması dileğiyle, saygılarımla.

KAYNAKÇA

1.       06 Nisan 2017 Tarihinde 30030 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 2017/17 No’ lu Tebliğ

 

 

 Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM