YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comHer Türlü Ağaç - Orman Ürünlerinde KDV Tevkifatı ve Muhasebe Kayıtları

Doğal olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman olarak tanımlanır. Bununla birlikte orman yalnızca ağaç ve ağaççıklardan ibaret değildir. Orman, ağaçlar, hava, su, toprak ve diğer otsu ve odunsu bitkiler, mikroorganizma ve hayvanlarıyla kendine özgü kapalı bir dünya, bir ekolojik sistemdir.
117 Nolu KDV Genel Tebliği ile  01.05. 2012 Tarihinden itibaren ,aşağıda yer alan listede ki Alıcılar dan,

a) KDV Mükellefleri

b) Belirlenmiş Alıcılara(
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,Bu Kuruluşlar,

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2) Cumhurbaşkanlığı

3) Başbakanlık

4) Anayasa Mahkemesi

5) Yargıtay

6) Danıştay

7) Sayıştay

8) Adalet Bakanlığı

9) Millî Savunma Bakanlığı

10) İçişleri Bakanlığı

11) Dışişleri Bakanlığı

12) Maliye Bakanlığı

13) Millî Eğitim Bakanlığı

14) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

15) Sağlık Bakanlığı

16) Ulaştırma Bakanlığı

17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

18) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

20) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

21) Kültür ve Turizm Bakanlığı

22) Çevre ve Orman Bakanlığı

23) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

24) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

25) Jandarma Genel Komutanlığı

26) Sahil Güvenlik Komutanlığı

27) Emniyet Genel Müdürlüğü

28) Diyanet İşleri Başkanlığı

29) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

30) Hazine Müsteşarlığı

31) Dış Ticaret Müsteşarlığı

32) Gümrük Müsteşarlığı

33) Denizcilik Müsteşarlığı

34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

35) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

36) Devlet Personel Başkanlığı

37) Özürlüler İdaresi Başkanlığı

38) Türkiye İstatistik Kurumu

39) Gelir İdaresi Başkanlığı

40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

41) Karayolları Genel Müdürlüğü

42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

43) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

44) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

45) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

46) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

47) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

48) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

59) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

50) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE

YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

1) Yükseköğretim Kurulu

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

3) Üniversiteler

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

Kalkınma ve yatırım ajansları (3.1.2/b) ayrımı kapsamındadır. Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamında ,KDVtevkifatı   9/10 uygulanacaktır.

Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifatuygulanmayacaktır.İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada "Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır." açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.

2012 yılı için KDV dahil1000 TL'yi geçmeyen işlemler için tevkifat uygulanması yapılmayacaktır.

KDV TEVKİFATINA TABİİOLMAYANAĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

 1. Ağaç ve Ağaç Mamulleri : odun kömürü,  maden direkleri, kaplama, parke, yonga levha, kontrplak, resim çerçeveleri, paletler, sandıklar, yük tablaları, variller, fıçılar, kovalar, ahşap aletler, gövde ve sapları, bina ve inşaat için marangozluk mamulleri, ahşap mutfak eşyası, ahşap heykelcikler vb. eşyalar bu alt grup içerisinde yer almaktadır.
 2. Kağıt ve karton : hurda kağıt - karton, gazete kağıdı, kraft kağıt - karton, baskı, yazı resim için kağıt - kartonlar, sıvanmış, kaplanmış, boyanmış kağıt - kartonlar, karbon kağıdı, sigara kağıdı, duvar kağıtları, her türlü temizlik kağıtları (tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu vb.), hijyenik kağıtlar (çocuk bezi ve kadın bağı vb.), her türlü kağıt - karton ambalaj, defterler, etiketler, ofis makineleri için kağıtlar ile her türlü basılı matbuat bu alt grubun içinde yer almaktadır.
 3. Mobilya : Bu alt grup,Her türlü ahşap ev, büro, mağaza mobilyası (masa, sandalye, koltuk, vitrin, dolap vb.), her türlü somya, metal yaylı ve diğer maddelerden yataklar, ahşap aydınlatma cihazları ile ahşap prefabrik yapıları kapsar.
 4. Mantar ve Mantardan Eşya : Bu alt grup, tabi mantar, döküntü mantar, tıpalar, tıkaçlar, conta, t-rondela vb. kapsar.
 5. Hasır, Saz ve Benzeri Eşya : Hasırlar, paspaslar, paravanlar, sepet, küfe, zembil vb. bu alt grubun içinde yer almaktadır.

 KDV TEVKİFATINA TABİİ OLMAYAN ORMAN BİTKİLERİ - ÇAYLARI

 1. Kekik ve Defne Yaprakları : Yaban Kekiği, kekik (ezilmiş öğütülmüş olsun olmasın), defne yaprakları (ezilmiş, öğütülmüş) bu grup içinde yer almaktadır.
 2. Biberiye : Ezilmiş öğütülmüş olsun olmasın biberiye bu alt grupta yer almaktadır.
 3. Diğer Tohum Meyve veya Yağlı Bitkiler : Bu alt grup, meyan kökü, adaçayı ve ıhlamuru kapsamaktadır.

ORMAN ÜRÜNLERİNE DAYALI KDV TEVKİFATINA TABİİ OLMAYAN

SANAYİ MAMULLERİ

 1. Çanta, Valiz vb. : Ahşaptan mamul; sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün, müzik aleti ve fotoğraf makinesi muhafazaları, silah ve tabanca kılıfları ve benzeri muhafazaları içeren alt gruptur.
 2. Debagat ve Boyacılık Müstahzarları :Bu alt grup, kebroka, mimoza, boya meşesi palamudu ve sumak hülasası, tanenler, tabii indigo (tabii çivit) ve hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal menşeli boyayıcı madde olan müstahzarları kapsamaktadır.
 3. Silah ve Mühimmat : Cevizden mamul taslaktan ileri safhada işlem görmüş; dipçik, kabza, el kundağı ve karabini içeren alt gruptur.
 4. Oyuncaklar, Oyun ve Spor Malzemeleri : Ahşaptan mamul; birleştirilecek türden küçültülmüş modeller, inşaat takımları, bilmeceler, hayvan ve yaratıkları tasvir eden oyuncaklar, bilardo masaları, oyun kağıtları, olta değneklerini içeren alt gruptur.
 5. Müzik Aletleri : Piyanolar, kemanlar, gitarlar, mandolinler, udlar, bağlamalar, borulu ve klavyeli orglar, akordeonlar, nefesli müzik aletleri, vurularak çalınan müzik aletleri, müzik kutuları ile bunların aksam ve parçalarını içeren alt gruptur.(Ahşap olsun olmasın) (Elektrikli müzik aletleri hariç)
 6. Saatler : Kol, cep ve diğer saatler, duvar saatleri, çalar saatler, masa ve şömine saatleri, parkmetreler, saniyeli sayaçlar, minütyeler, zarflar ile bunların aksam ve parçalarını içeren alt gruptur.
 7. Sanat Eserleri : Tamamen elle yapılmış tablo ve resimler, kolajlar ve benzeri dekoratif panolar, orijinal gravürler, estamplar ve litografyalar, heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri, kullanılmış veya kullanılmamış posta pulları, eskiliği yüzyılı aşan antika eşyaları içeren bire alt gruptur.
 8. Ders Aletleri : Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan; alet, cihaz, maket ve modelleri içeren bir alt gruptur.
 9. Şemsiye, Baston, Kamçı,Kırbaç vb. : Ahşaptan mamul; Bastonlar, iskemle bastonları, kamçılar vb. içeren bir alt grupları.
 10. Çeşitli Eşya : Yontulmaya elverişli maddeler ve bu maddelerden üretilen eşya, bitkisel maddelerden süpürge (saplı veya sapsız), ahşap cidarlı kurşun ve kurşun boya kalemleri, elle kullanılan numaratörler, her türlü pipo ve sigara ağızlıkları vb. eşyaları kapsayan bir alt gruptur.

 KDV TEVKİFATI UYGULANACAK TESLİME ÖRNEK YAPALIM

Sitelerde kerestecilik yapan x ltd.şti.müteahhitlik yapan k  a.ş. ye m3 ü 500 tl den 20 m3 kereste satmıştır,10.5.2012 tarihinde yapılan satışın satan ve alan kaydı ve beyanı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Kereste teslimine ilişkin fatura kesimi örneği

10.000 tltevkifata tabi kereste tesliminde kdvtevkifatoranıının  9/10  olduğunu göz önüne alırsak,

FATURA KESIMI:

kereste malzemesi 10.000,00 - TL

%18 KDV 1.800,00 - TL

9/10kdvtevkıfatı1.620,00 - TL

1/10 tahsil edl.kdv 180,00 - TL

TOPLAM 10.180,00 - TL

(YalnızonbinyüzseksenTl tahsil edilmiştir.)

 

Faturayı Kesenin Muhasebe Kaydı;

 

10 /05/2012.

BORÇ

ALACAK

120 - ALICILAR

600 - Y.İÇİ SATIŞLAR

391 - HESAPLANAN KDVERGİSİ

10.180

 

10.000

     180

 

Faturayı Alanın Muhasebe Kaydı;

10 /05/2012

BORÇ

ALACAK

150 - D.İÇİ ALIŞLAR

191 - İND. KDVERGİSİ

360 - ÖDENECEK KDVERGİSİ

320 - SATICILAR

10.000

1.800

 

 

1.620

10.180

Beyan :

Faturayı Kesen:

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan mükelleflerin beyanına ilişkin olarak, ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapılacaktır. Birinci kayıt, "Matrah" kulakçığında "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosuna; ikinci kayıt "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığında "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosuna yapılır.

(1) Öncelikle, "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosunun "İşlem Türü" alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulacaktır. "Matrah" alanına kısmi tevkifat uygulanan işleme ait bedel (KDV hariç) tam olarak yazılır. "Oran" alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, "Tevkifat Oranı" alanına ise tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcı için öngörülen tevkifat oranı (alıcının uygulayacağı tevkifat oranı) yazılır.Örneğin; kereste teslimi  tevkifat oranı için (9/10), seçmelidir. "Vergi" alanı, tevkifat oranının tersi alınarak beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. Buna göre, "Vergi" alanında, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı yer alacaktır.

(2) Daha sonra, "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığında "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunda "İşlem Türü" listesinden, yapılan işleme ait "Kod" seçilecektir.

"Teslim ve Hizmet Tutarı" alanına, işleme ait bedelin (KDV hariç) tamamı yazılacaktır. Bu alana yazılacak tutar, beyanı yapılacak işlem ile ilgili olarak "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosunun "Matrah" alanına yazılan tutarla aynı olacaktır.

"İadeye Konu Olan KDV" alanına, alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar yazılacaktır.

Tevkifat uygulaması nedeniyle iade almak istemeyen mükellefler bu tabloya kayıt yapmayacaklardır.

Faturayı Alan;

Faturadaki kdvnin tamamını genel indirim hükümlerine göre indirim konusu yaparken,tevkifata tabii olan ve firmaya ödemediği % 90 lık kısmı,2 nolukdv beyanında tablo 2 kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim de beyan ederek ödeyecektir, bu ödeme ihracata konu veya iadeye konu bir teslim nedeniyle vergi dairesinden alacaklı olunan bir iadeden mahsup yöntemi ile de ödemesi sağlanabilir.

2 No.lu KDV Beyannamesinin "Genel Bilgiler" kulakçığında vergi sorumlusu mükellefe ait sicil bilgilerinin doldurulmasına ilişkin satırlar yer almaktadır. Tevkifat yapan mükellefler, "Vergi Sorumlusuna Ait Sicil Bilgilerini" kapsayan satırlara kendi sicil bilgilerini dolduracaklardır.

"Kesinti Yapılan Satıcılar" kulakçığında ise her bir kesinti yapılan mükellef itibariyle, tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan (satıcı) mükellefle ilgili kimlik bilgileri, tevkifata tabi işleme ait matrah ve tevkifat tutarına ilişkin kayıt yapılacaktır.

"Vergi Bildirimi" kulakçığının, "Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosunda, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamının alıcı tarafından tevkif edildiği işlemler beyan edilecektir. Tablonun "İşlem Türü" alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulacaktır. "Matrah" alanına, işlemin KDV hariç bedeli, "Oran" alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilecektir. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını gösteren "Vergi" alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır.

Söz konusu kulakçığın "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosunda ise Maliye Bakanlığınca kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınması uygun görülen ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarının tamamının değil, alıcı tarafından tevkif edilen kısmının beyanı yapılacaktır. "Matrah" alanına işlemin KDV hariç bedeli, "Oran" alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, "Tevkifat Oranı" alanına beyanı yapılan işlem için öngörülmüş alıcıların yapacağı tevkifat oranı yazılacaktır. İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'ye tevkifat oranının uygulanması suretiyle bulunan ve alıcı tarafından tevkif edilen tutarı gösteren "Vergi" alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır.

GELELİM BU FATURANIN İADESİNE,20.5.2012 TARİHİNDE MALI İADE EDELİM,

FATURA KESIMI:

(İADE FATURASI)

KERESTE malzemesi 10.000 - TL

          tahsil edl.kdv 180 - TL

TOPLAM 10.180 - TL

(Yalnız ONBİNYÜZSEKSEN tl tahsil edilmiştir.

İade Faturasını Kesenin Muhasebe Kaydı;

20/05/2012

BORÇ

ALACAK

320 - SATICILAR HS.

150 .ALIŞ İADESİ HS.

391–ALIŞLARDANİADE HESAPLANAN KDVERGİSİ HS.

10.180

 

10000

180

 

Faturayı Alanın Muhasebe Kaydı;

20 /05/2012

BORÇ

ALACAK

610-SATIŞTAN İADELER HS.

191 – SATIŞ İADE KDV HS.

120 – ALICILAR HS.

10.000

180

 

 

10.180

 

23.05.2012

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM