YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comHer Poslu Tahsilat Gelir Midir? KDV Karşısındaki Özel Durumlar!

Gelir İdaresi Başkanlığı 03.09.2008 tarihi itibari ile yapmış olduğu duyuruda: Bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cıhazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ayın en geç üçüncü iş günü saat 24:00'e kadar başkanlığımıza göndermektedirler. Tüm bankalardan alınan bu bilgiler iki gün içerisinde Başkanlığımız  sistemine yüklenmektedir.

Bankalardan alınan bu bilgilere göre, bankaların kredi kartı ile satış cihazı verdiği üye işyerlerinin, bu cihazları kullanarak yaptıkları satış tutarları ile mükelleflerin beyanları karşılaştırılarak bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapılmaktadır. Başkanlığımızca, söz konusu denetimlerin bundan böyle aylık dönemler halinde daha sık yapılması planlanmaktadır.

Mükelleflerin, kredi kartı ile yaptıkları satışlar ile bunlara ilişkin olarak düzenledikleri satış belgeleri arasında dönem kaymaları ve tutar uyumsuzluklarının oluşmasını engellemek ve oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla, Ağustos 2008 döneminden başlamak üzere; KDV beyannamelerini doldururken kredi kartı satış (POS) cihazları ile gerçekleştirdikleri ilgili döneme ait gün  sonu işlemleri yapılmış satışlarını, aylık olarak banka ve üye işyeri bazında www.gelirler.gov.tr sitemizdeki İnternet Vergi Dairesindeki Pos Bilgileri menüsünden sorgulamalarına imkan sağlanmıştır.

Aslında, ilgili duyurudan önce 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 3. bölümünde; “Ödemesi Kredi Kartı İle Yapılan Teslim Ve Hizmet Bedellerinin Beyanı” başlıklı bölümünde; gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bulunduğu 1 numaralı KDV beyannamesinde 65.(yeni 45.satır) satır olarak  Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel” satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi idarece uygun görülmüştür.

Katma değer vergisi beyannamesinin  45 inci satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilâtlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6 ıncı satırdaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilâtların, üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından “izah” gerekçesi olarak belirtilebilir.

Kredi kartı satış cihazı (POS)  ile yapılan satışların tutarları dönemini takip eden ay içinde verilen KDV beyannamesi ile beyan edilmektedir. Uygulamada hemen hemen her  muhasebe bürosunun ortak sıkıntısı  tutar uyumsuzluğudur.

V.U.K. 3 üncü maddesi, hem idareyi hem mükellefi bağlıyan bir maddedir,yani vergiyi doğuran olay ve buna bağlı muamelelerin gerçekliğinin ispatı kanunun emredici kuralıdır ve iki tarafı da bağlar.

Tarafıma gelen bir soruyu paylaşmak istiyorum, Internet üzerinden kredi kartları ile yapılan satışlara aracılık etmek istediğimiz bir web sitemiz var. Sitemizde satış yapacak olan birçok üyenin ürünlerinin satış değerinden %3 gibi çok düşük bir oranda komisyon bedeli keserek kalan %97 lik satış gelirlerinin satıcılarının banka hesaplarına EFT/Havale yapmak istiyoruz.

Şirketimizin sanal poslarına gelen tüm satış tutarları tamamen gelir görünüyor. Aslında aracılık ettiğimiz %97 lik komisyonu kesilmiş ürün bedellerini o kişilere yaptığımız havale ve eft gibi kayıtları göstererek muhasebe işlemlerimizi tamamlamış olur muyuz?

Çok uzun zamandır bu konuyu kesin bir çözüme kavuşturamadık. Kaynak olabilecek hiçbir örneği bulamıyoruz.

Başka bir soruda yıllık abonelik usulü spor hizmetleri veren bir kompleks olduklarını, 10-12 taksitle pos tahsilatları yaptıklarını,ancak posların bilgisinin  bakanlığa  taksitli gitmediğini, poslara göre KDV beyanı veremeyeceklerini, idareye sorduklarında,posların üzerinde mal veya hizmeti teslim aldım notu nedeniyle işlemlerin KDV açısından doğduğunu ,fatura kesilmesi gerektiğinin ifade edildiğini,ne yapmaları gerektiğini sormaktalar,

Evet önce bu tür durumların aslında bir avans ödemesi olduğunu ifade edebiliriz,ispat edici evrak olarak damga vergileri ödenmiş sözleşmeleri kullanabilirler.Mükteza istemelerinde de yarar var.

Avans, henüz satılmamış bir mal veya henüz ifa edilmemiş bir taahhüt ya da yapılmamış bir hizmetle ilgili olan, henüz hak edilmiş bir istihkak niteliği kazanmamış bulunan işlerde doğacak alacağa mahsuben malı satın alan veya hizmeti ifa ettiren tarafından yapılan ödemedir. Avans olarak yapılan ödemeler bir teslim veya hizmetin karşılığını oluşturmadığından katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; 

- Satılan malın tesliminden önce malın bedeline mahsuben kredi kartı ile yapılan avans niteliğindeki ödemeler bir teslim veya hizmetin karşılığını oluşturmadığından katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Ancak alınan avanslar için fatura düzenlenmesi halinde vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden faturada gösterilen bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır,Aman dikkat! Söz konusu avans ödemeleri ödemenin yapıldığı dönem KDV beyannamesinin 45 no.lu satırında (Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri) gösterilecektir.

- Malın teslimi anında, toplam bedel üzerinden faturası düzenlenen taksitli satışlar açısından ise, vergiyi doğuran olay, faturanın düzenlendiği tarihte meydana geleceğinden, fatura bedeli üzerinden hesaplanacak katma değer vergisi, faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilecektir.

- Söz konusu taksitli satışlara ilişkin olarak taksit ödemelerinin (gerek tek seferde kredi kartına taksit uygulanması, gerekse sonradan) kredi kartı ile yapılması durumunda bu ödemelerin yapıldığı, diğer bir ifade ile kredi kartı ile tahsilatların yapıldığı dönem KDV beyannamesinin 45 no.lu satırında gösterilmesi gerekmektedir.

- Yapılan satışlarla ilgili olarak KDV beyannamesinin 45 no.lu satırında yer alan tutarların Katma Değer Vergisi beyanları ile uyum göstermemesi ve bu hususun vergi dairelerince sorulması durumunda, farklılığın kredi kartı ile yapılan tahsilatların, üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerinden veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin, sonraki taksit ödemelerinden kaynaklandığı izah gerekçesi olarak belirtilebilecektir.
 

20.11.2009

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM