YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comAsgari Geçim İndirimi Nedir? Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar!

Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi, bir kimsenin vergi ödeme gücünün ancak, o kimsenin fizyolojik varlığını sürdürebilecek gerekli vasıtalar sağlandıktan sonra söz konusu olabileceği noktasından hareket ederek vergilendirmede sosyal adaleti sağlama amacına yönelik olarak ortaya çıkmıştır. 

Kimler Asgari geçim indiriminden faydalanabilir

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözleşmesi ile çalışanlar dahil) gerçek kişiler yararlanabilecektir.  

Asgari geçim indirim hesabı

Asgari geçim indirimi; ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirinden takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;  

Mükellefin kendisi için % 50 ‘si

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5'i

Diğer çocuklar için % 5'i olmak üzere 

ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkat alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12'sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi yoluyla bulunacaktır. 2008 yılında belirlenecek Asgari Ücretten hesaplamaların yapılacağıdır. 

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 

 Aşağıdaki örnekte ve yazının diğer bölümlerindeki örnekler de asgari ücret tutarı 585,00YTL kullanılmıştır.

 

ÇALIŞANIN KENDİSİ İÇİN

EŞİ İÇİN

1.ÇOCUK İÇİN

Yıllık Asgari Ücretin %50 x %15

Yıllık Asgari Ücretin %10 x %15

Yıllık Asgari Ücretin % 7.5 x %15

7.020.00 X %50 X %15

7.020.00 X %10 X %15

7.020.00 X %7.5 X %15

526.50  (Yıllık A.G.İ. Tutarı)

105.00 (Yıllık A.G.İ. Tutarı)

78.98 (Yıllık A.G.İ. Tutarı)

43.88   (Aylık A.G.İ. Tutarı)

8.78    (Aylık A.G.İ. Tutarı)

6.58   (Aylık A.G.İ. Tutarı)

 

 

 

2.ÇOCUK İÇİN

3.ÇOCUK İÇİN

4.ÇOCUK İÇİN

Yıllık Asgari Ücretin % 7.5 x %15

Yıllık Asgari Ücretin % 5 x %15

Yıllık Asgari Ücretin % 5 x %15

7.020.00 X %7.5 X %15

7.020.00 X % 5 X %15

7.020.00 X % 5 X %15

78.98 (Yıllık A.G.İ. Tutarı)

52.65 (Yıllık A.G.İ. Tutarı)

52.65 (Yıllık A.G.İ. Tutarı)

6.58   (Aylık A.G.İ. Tutarı)

4.39   (Aylık A.G.İ. Tutarı)

4.39   (Aylık A.G.İ. Tutarı)

 

Yazımızın ekinde bulunan Asgari Ücret Hesaplama Tablosundan da yararlanarak hesaplamaları yapabilirsiniz.

Geçenlerde bir basın bülteninde, bekar bir asgari ücretli için asgari ücretinin yarısı; evli, 4 çocuklu ve eşi çalışmayan, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın kazandığı asgari ücretin ise tamamı vergi dışı bırakılacaktır, densede 2008 yılı takvim yılı başında belirlenen asgari ücretle hesaplanan Asgari Geçim İndirimi tutarı, 2007 yılında olduğu gibi asgari ücretin  6.aydan sonra artması durumunda artan vergi miktarları yüzünden bu söylemin doğruluğu tartışılır.

Gelin bu hesabı beraber yapalım; 

2008 yılı başındaki asgari ücret……………       ..   585,00 YTL kabul edelim,

 

Yıllık bürüt tutarı………………….                                      585,00 * 12                =          7.020,00 YTL

Mükellefin kendisi için (% 50) ……………                       7.020,00 *  % 50        =          3.510,00 YTL

Çalışmayan ve herhangi geliri olmayan eş(%10)..     7.020,00 *  %10         =          702,00 YTL

4 çocuğu var diyelim iki çocuk…….(% 7.5)…….             7.020,00 *  %15         =          1.053,00 YTL

Diğer iki çocuk………………………(% 5 )…….                     7.020,00 *  %10         =          702,00 YTL

                                                                                                                  ---------------------------

Gelir vergisi kanunun 103.maddesi oranı ile çarpımı (% 15)..5.967,00 * %15  =      895,05 YTL

İndirim tutarı (1/12 si)…….895,05 / 12 = 74,59YTL

 

Şimdi bordroyu yapalım; 

Brüt tutar   ssk işçi hs.  ssk işszlik  . gelir v.matr   glr vrg    As.geç.ind   d.v.     kes. top.   net ücr

-----------    ----------    ------------      -------------       -------    ------------   -----     ---------     --------

  585,00       81,90       5,85                497,25        74,59      74,59        3.51       91,26       493,74

 

Asgari geçim indirimi olmasaydı net ücret ne olurdu,söyleyelim, 419,15 YTL olurdu yani çalışana aylık 74,59 YTL bir fayda sağlanmış oldu.
 

Bu hesabı yaparken engelli vatandaşlarımızın sakatlık indiriminden de faydalanacağı tabiidir, 2008 yılı sakatlık indiriminden faydalanılacak hadler açıklanmamıştır. Ancak 2007 yılından aşağıdaki tabloda yer alan indirim tutarlarından örneklemelerden faydalanabilirler.

Sakatlık İndirimi: Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanır.( İndirimler Md.31)

 2007 yılı için Sakatlık İndirimi Tutarları (Gvk 89/3)

    - Birinci derece sakatlar için   570.-YTL

    - İkinci derece sakatlar için   280.-YTL

    - Üçüncü derece sakatlar için 140.-YTL

 

Örnek-1:  

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi ile altı çocuğu bulunan 1.000,00 YTL brüt ücret alan ücretli ikinci derece (aylık 280,00YTL) sakatlık indiriminden faydalanmaktadır. Ücretlinin 2008 yılında yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Asgari Ücretin 2008 yılında 585,00 olduğunu varsayalım.)

 

Yıllık Brüt Asgari Ücret                                 :           7.020,00

Asgari Geçim İndirimi Oranı                         :           % 95  

Kendisi İçin            % 50

Eşi İçin       % 10

2 Çocuk İçin          % 7,5  (%15)

4 Çocuk İçin          %  5    (%20)

 

A.G.İ. Matrahı        (7.020,00x % 95)          :           6.669,00

A.G.İ. Yıllık Tutarı (6.669,00x %15)             :           1.000,35

A.G.İ. Aylık Tutar (1.000,35/ 12 )                :               83,36

 

Gelir Vergisi Matrahı                                  :               850,00

İkinci Derece Sakatlık İndirimi                   :               280,00

İndirim Sonrası Gelir V.Matrahı                  :               570,00

Hesaplanan Gelir Vergisi %15                   :                 85,50

Mahsup Edilecek A.G.İ Tutarı                     :                 83,36

Ödenecek Gelir Vergisi                              :                   2,14

 

Ücretli brüt aylık 1.000,00 YTL ücret almasına rağmen Asgari Geçim İndirimi tutarı asgari ücretin brüt tutarından hesaplanmaktadır. Ücretli aylık net 760,99 YTL almakta iken, 844,35 YTL alacaktır.

 

Medeni Durumun ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti,            

Eşinin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına dair ücretlinin beyanı (aksi tespit edilmediği sürece) yeterli bulunacaktır.

Öteden beri çalışan ücretlilerin medeni durumları ve çocuk sayıları hakkında işverenlerinde mevcut bilgiler esas alınacaktır. Ancak, ücretliler bu durumlarında her hangi bir değişiklik olmuş olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) değişiklikleri işverene bir ay içerisinde "Aile Durumu Bildirimi" (EK:1) ile bildirmek zorundadır. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen medeni durumu veya çocuk sayısında meydana gelen değişiklikler,  değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.


Örnek-2:  

Çalışan eşi ve hiç çocuğu olmayan 1.200,00 YTL aylık brüt  ücret alan ve aylık 43,88YTL asgari geçim indiriminden yararlanmakta olan ücretlinin, 3  Haziran tarihinde bir çocuğu olduğunu  “Aile Durumu Bildirimi” formu ile  15 Haziran tarihinde işverenine bildiren bu ücretlinin 2008 yılı Haziran ayı ve takip eden aylara ilişkin asgari geçim İndirimi şu şekilde hesaplanacaktır. (Asgari Ücretin 2008 yılında 585,00 olduğunu varsayalım.) 

 

Yıllık Brüt Asgari Ücret                                  :           7.020,00

Asgari Geçim İndirimi Oranı                          :           % 57,50

Kendisi İçin %  50

1 Çocuk İçin % 7,5 

 

A.G.İ. Matrahı        (7.020,00x %57,50)       :           4.036,50

A.G.İ. Yıllık Tutarı (4.036,50x %15)              :               605,48

A.G.İ. Aylık Tutar ( 605,48 / 12 )                  :                 50,46

 

Gelir Vergisi Matrahı                                    :           1.020,00

Hesaplanan Gelir Vergisi %15                      :               153,00

Mahsup Edilecek A.G.İ Tutarı                        :                 50,46

Ödenecek Gelir Vergisi                                 :               102,54  

43.88 YTL AGİ yararlanan ücretli Haziran ayından itibaren 6,58 YTL artarak 50,46 YTL  AGİ yararlanacaktır. Ücretlinin net eline geçen tutar 863,49 YTL iken AGİ uygulaması ile 907,37 YTL olmaktadır.


Aynı şekilde 750,00 YTL brüt ücretle çalışan annenin elde ettiği ücret gelirine ilişkin asgari geçim indirimi ise; (örneğimizdeki çocukların sosyal güvenlik yönünden babaya tabi olmaları ve babanın çalışması nedeniyle) aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Yıllık Brüt Asgari Ücret                                    :           7.020,00

Asgari Geçim İndirimi Oranı                             :           % 50

Kendisi İçin %  50

Çocuğu hesaplamaya dahil emiyoruz. Baba çalıştığı için ve çocuk Sosyal Güvelik 

yönünden babanın AGİ tutarında hesaplandığından dolayı dahil etmiyoruz.

 

A.G.İ. Matrahı        (7.020,00x %50)               :           3.510,00

A.G.İ. Yıllık Tutarı (3.510,00x %15)                 :               526,50

A.G.İ. Aylık Tutar ( 526,50 / 12 )                     :                 43,88

 

Gelir Vergisi Matrahı                                       :               637,50

Hesaplanan Gelir Vergisi %15                        :                 95,63

Mahsup Edilecek A.G.İ Tutarı                          :                 43,88

Ödenecek Gelir Vergisi                                   :                 51,75

 

Örnek-3:  

Çalışmayan ve hiçbir geliri olmayan eşi ile iki çocuğu bulunan 800,00 YTL aylık brüt  ücret alan ve aylık 65,81YTL asgari geçim indiriminden yararlanmakta olan ücretlinin28 Mart tarihinde bir çocuğu dünyaya geldiğini “Aile Durumu Bildirimi” formu ile  26 Nisan tarihinde işverenine bildiren bu ücretlinin 2008 yılı takip eden aylara ilişkin Asgari Geçim İndirimi şu şekilde hesaplanacaktır. (Asgari Ücretin 2008 yılında 585,00 olduğunu varsayalım.)

 

Yıllık Brüt Asgari Ücret                                     :           7.020,00

Asgari Geçim İndirimi Oranı                              :           % 80  

Kendisi İçin % 50

Eşi İçin                  % 10

2 Çocuk İçin % 7,5  (%15)

1 Çocuk İçin %   5

 

A.G.İ. Matrahı        (7.020,00x %80 )               :           5.616,00

A.G.İ. Yıllık Tutarı (5.616,00x %15)                  :               842,40

A.G.İ. Aylık Tutar ( 842,40 / 12 )                      :                 70,20

 

Gelir Vergisi Matrahı                                         :               680,00

Hesaplanan Gelir Vergisi %15                          :               102,00

Mahsup Edilecek A.G.İ Tutarı                            :                 70,20

Ödenecek Gelir Vergisi                                     :                 31,80


Öteden beri çalışan ücretlilerin medeni durumları ve çocuk sayıları hakkında işverenlerinde mevcut bilgiler esas alınacaktır. Ancak, yukarıda örnekte olduğu gibi ücretlilerin bu durumlarında her hangi bir değişiklik olmuş olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) değişiklikleri işverene bir ay içerisinde "Aile Durumu Bildirimi" (EK:1) ile bildirmek zorundadır. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen medeni durumu veya çocuk sayısında meydana gelen değişiklikler, değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacağından Mart ayında yararlandığı 65.81 YTL AGİ tutarında değişlik olmayacaktır. Ücretli Nisan ayından itibaren 4,39 YTL artarak 70,20 YTL  AGİ yararlanacaktır. Ücretlinin net eline geçen tutar 574,49 YTL iken AGİ uygulaması ile 644,69 YTL olmaktadır. 

 

Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak İşlemler  

İşverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde, her yıl Ocak ayı itibariyle örneği ekli "Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro"yu (Ek:2) düzenleyeceklerdir. Her bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi ayrı ayrı hesaplanarak bordroda gösterilecektir. Yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenecektir. Bordro işveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere ibraz edilecektir.

İşverenler, Ocak ayında düzenleyecekleri asgari geçim indirimine ait bordroda her aya ilişkin ücretliler için hesaplayacakları asgari geçim indirimi tutarını göstereceklerdir. Mevcut bilgilere göre hesaplanan yıllık asgari geçim indirimi tutarının her aya isabet eden kısmı ücret üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecek ve ücretlilere ücretiyle birlikte peşin olarak ödenecek, ödenen bu tutar da ilgili ayın muhtasar beyannamesinde ödenecek gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, ücret ödemesinin yapıldığı dönemde, ücret bordrosunda açılan "Asgari Geçim İndirimi" satırında gösterilerek, net tutara yansıtılacaktır. Hesaplanan asgari geçim indirimine ilişkin tutarlar işveren tarafından ilgili aya ilişkin verilecek muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilecek kalan tevkifat tutarı ödenecektir.

Mahsup edilecek asgari geçim indirimi, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır. Aşması halinde ise aşan kısım için asgari geçim indirimi uygulaması yapılmayacaktır.

Muhtasar beyannamede asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için söz konusu tutarın mutlak suretle ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretlilere ödenmeyen tutarların mahsup edilmesi halinde bu tutar işverenlerce muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi olarak addolunacaktır.

Üç aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren işverenler, Ocak ayından itibaren asgari geçim indirimi tutarını her ay ücret ödemesi sırasında ücretliye peşin olarak ödeyeceklerdir. Asgari geçim indirimi tutarları, Ocak-Şubat-Mart aylarına ilişkin Nisan ayında verilecek muhtasar beyannamede mahsup konusu yapılacaktır. Muhtasar beyannamede tevkif yoluyla kesilen vergiler toplamı üzerinden asgari geçim indirimi tutarı mahsup edilecektir

 

Örnek-4 : 

Dul olan ve 1 çocuğu bulunan asgari ücretli çalışan üçüncü derece (aylık 140 YTL) sakatlık indiriminden faydalanmaktadır. 2008 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. (Asgari Ücretin 2008 yılında 585,00 olduğunu varsayalım.)
 

Yıllık Brüt Asgari Ücret                                  :           7.020,00

Asgari Geçim İndirimi Oranı                          :           %57,50         

Kendisi İçin % 50,

1 Çocuk İçin % 7,5.

 

A.G.İ. Matrahı        (7.020,00x %57,50)       :           4.036,50

A.G.İ. Yıllık Tutarı (4.036,00x %15)              :               605,48

A.G.İ. Aylık Tutar ( 605,48 / 12 )                   :                 50,46

 

Gelir Vergisi Matrahı                                     :           497,25

Üçüncü Derece Sakatlık İndirimi                   :           140,00

İndirim Sonrası Gelir V.Matrahı                     :           357,25

Hesaplanan Gelir Vergisi %15                      :             53,59

Mahsup Edilecek A.G.İ Tutarı                        :             50,46

Ödenecek Gelir Vergisi                                  :               3,13 

Hesapladığımız rakamları muhtasar beyannamesinde ilgili yerlerine aşağıdaki gibi yazılacaktır. 

“Matrah ve Vergi Bildirimi” kısmında 8 nolu satıra “Ödemelerin Gayri Safi Tutarı” kısmına brüt ücret olan 585.00 YTL, “Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı Kısmına” 53.59 YTL olan gelir vergisi yazılacak. Asgari Geçim İndirim tutarı olan 50.46 YTL “Mahsup Edilen Vergiler” kısmında 22 nolu “Vergi İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi” satırına yazılacak.   

Asgari geçim indirimi tutarının ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde fazlası dikkate alınmayacaktır. 

 Böyle bir durumu örnekle açıklayalım.
 

Örnek-5: 

Eşi çalışan ve üç çocuğu bulunan asgari ücretlinin 10.03.2008 tarihinde çalışmaya başladığını kabul edersek, Mart ayında 20 günlük süre çalışması ile ilgili, asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. (Asgari Ücretin 2008 yılında 585,00 olduğunu varsayalım)
 

Yıllık Brüt Asgari Ücret                                   :           7.020,00

Asgari Geçim İndirimi Oranı                           :           % 70  

Kendisi İçin % 50

2 Çocuk İçin % 7,5 (%15)

1 Çocuk İçin %   5

Eşi Çalıştığı için hesaplamaya dahil etmiyoruz.

 

A.G.İ. Matrahı        (7.020,00x %70)             :           4.914,00

A.G.İ. Yıllık Tutarı (4.387,50x %15)                :               737,10

A.G.İ. Aylık Tutar ( 658,13/ 12 )                     :                 61,43

 

Gelir Vergisi Matrahı (20 günlük)                   :               331,50

Hesaplanan Gelir Vergisi %15                       :                49,73

Mahsup Edilecek A.G.İ Tutarı                         :                 61,43

Ödenecek Gelir Vergisi                                  :                   0,00


Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle Asgari Geçim İndirimi hesaplanacaktır. Yalnız asgari geçim indirimi tutarının ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde fazlası dikkate alınmayacaktır. 

Asgari geçim indirimi tutarı, hesaplanan gelir vergisi tutarından fazla olamayacağından bu ücretli asgari geçim indiriminden 61,43 YTL yerine 49,73 YTL mahsup edilecektir. 

Normalde alması gereken net ücret 278,26 YTL olacakken Asgari Geçim İndirimi ile 327,99 YTL olacaktır. 

 

 Asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayanlar 

-Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı

-Ücret dışında gelir vergisine tabi diğer gelir unsurlarını elde edenler

-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler  
 

Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan İşverenlerce Yapılacak İşlemler  

Genel bütçeye dahil olan daireler, yaptıkları gelir vergisi tevkifatı için Gelir Vergisi Kanununun 100 üncü maddesine göre muhtasar beyanname vermemektedir. Bu daireler, hak kazanılan asgari geçim indirimi tutarını, çalışanlarına ödeyecekleri ücretler üzerinden tevkif edecekleri vergiden mahsup edeceklerdir. Dolayısıyla ücretlilere, mahsup edilen vergi tutarı kadar ödeme yapılmış olacaktır. Asgari geçim indirimi tutarları, Ek 2'de yer alan "Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro" düzenlenerek hesap edilecektir.
 

Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması            

Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.

Ücretli medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimini, en yüksek ücret geliri elde ettiği işverene vererek, uygulamanın ilgili işverence yerine getirilmesini sağlayacaktır.  Ücretlinin aynı anda birden fazla işverenden dolayı asgari geçim indiriminde faydalandığının tespiti halinde oluşan vergi ziyaı, ücretliden cezalı olarak tahsil edilecektir.
 

Tevkifata Tabi Olmaması Nedeniyle Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi  

Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereği ücretlerinden vergi tevkif usulü cari olmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede  hesaplanan gelir vergisinden mahsup  edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Asgari geçim indiriminden faydalanmak isteyen ücretli; "Aile Durumu Bildirimi"ni doldurarak  yıllık beyannameye ekleyecektir.

Öte yandan, tevkifata tabi olmayan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler bu beyannameye diğer gelir unsurlarını da dahil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede beyan edilen ücret gelirlerine isabet eden vergiden mahsup edilecektir.
 

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde aşağıdaki hükme yer verilmiştir.

"Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez."

İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde ücretliye nakden ödenmeyen vergi indirimi o ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılacaktır.EKLER                      :

1. Aile Durumu Bildirimi (indirmek için tıklayınız)

2. Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro  (indirmek için tıklayınız)

3. Asgarî Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı   (indirmek için tıklayınız)

4. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA TABLOSU (indirmek için tıklayınız)

 

03.12.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM