YAZARLARIMIZ
Turgay Özen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
tturgayozen@gmail.comAile ve Çocuk Yardımı Muafiyetleri

I - GİRİŞ

İşverenin kendi inisiyatifince ya da hizmet/toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre çalışanlarına “Çocuk Zammı/Yardımı” ve “Aile Zammı/Yardımı” adı altında yaptığı ödemelerin her dönem devletçe belirlenen oranlarda SGK ve Gelir Vergisi istisnaları bulunmaktadır.


II – ÇOCUK (ZAMMI) YARDIMI

Çocuk Yardımı, işverenin işçilerine kendi inisiyatifinde ödediği ya da hizmet/ toplu iş sözleşmesinde belirlenen hükümlerle ödemekten sorumlu olduğu yardımlardır. Adından da anlaşıldığı üzere işçinin çocuklarına karşılık verilir. İşverenin ödediği bu yardımlar, çocukların yaşları dikkate alınarak her bir çocuğa göre hesaplanan tutarlarda SGK ve Gelir Vergisi matrahından istisna edilmektedir.

A- SGK Çocuk (Zammı) Yardımı

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi koşuluyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığına bakılmaksızın; sigortalı ya da isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamış olan çocuklarından;

  • 18 yaşını doldurmamış,
  • Lise ve dengi öğrenim gören 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını,
  • Yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
  • Yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil)

için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı koşullara sahip her bir çocuğu için % 4’ü  oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

B- Gelir Vergisi Çocuk İstisnası

Çocuklarından her biri için 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

 Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

III – AİLE (ZAMMI) YARDIMI

A-SGK Aile (Zammı) Yardımı

Aile Yardımı da çocuk yardımı gibi zorunlu ödenen bir yardım değildir. Ancak hizmet/toplu iş sözleşmeleri ile hükümlere bağlanmışsa işverenin ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. İşverence işçiye aile yardımı adı altında ödenen yardımların SGK primlerinde istisnası bulunmasına rağmen gelir vergisi matrahından indirimi yalnızca memurlara ödenen yardımlar için geçerlidir. Özel sektör çalışanları için ödenen aile yardımları gelir vergisi matrahına dahildir, herhangi bir gelir vergisi indirimi söz konusu değildir.

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi koşuluyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir ya da aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

SGK İSTİSNASI

01.01.2021 – 30.06.2021

Çocuk Yardımı SGK İstisnası (Asgari Ücret * %2)

71,55 TL

Aile Yardımı SGK İstisnası (Asgari Ücret * %10)

357,75 TL

 

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

01.01.2021 – 30.06.2021

Çocuk Yardımı GV İstisnası (72 Aydan Küçük)

82,89 TL

Çocuk Yardımı GV İstisnası (72 Aydan Büyük)

41,45 TL

08.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM