YAZARLARIMIZ
Turgay Özen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
tturgayozen@gmail.comHaftalık Çalışma Süresi Sözleşme İle 50 Saat (09.04.2021)

Aile ve Çocuk Yardımı Bordro Uygulaması (21.01.2021)

Aile ve Çocuk Yardımı Muafiyetleri (08.01.2021)

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru ve Yararlanma Koşulları (23.03.2020)

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Beyanı (21.01.2020)

Yıllık İzinde Bölünme Sınırı Kalktı (18.08.2017)

Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili 7020 Sayılı Kanun’un Getirdikleri (27.05.2017)

Birleşen Kobilere Vergi İndirimi Var (05.04.2017)

Asıl Ücretin İçinde Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi ve Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Mesaisi (28.05.2014)

Yıllık Ücretli İzin ve Avans İzin Kullanımı (18.07.2013)

Yeni Nesil Pos Cihazları (25.06.2013)

Uygulamalı Kar Dağıtımı Örneği (02.04.2013)

Defter TasdikleriBirden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Beyanı (21.01.2013)

Defter Tasdikleri (14.12.2012)

Finansman Maliyetinin Tümü Gider Yazılamayacak (27.09.2012)

Ramazan Erzak Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi (30.07.2012)

Bağımsız Denetçilik Sil Baştan (20.07.2012)

Bağımsız Denetçi Sınavına YMM’lerde Girecek (04.07.2012)

Kıdem Tazminatı Tavanı Sil Baştan (11.06.2012)

KDV Tevkifatında Bilinmesi Gerekenler (25.05.2012)

Çek Düzenlemeyle İlgili Bilinmesi Gerekenler (23.04.2012)

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Borçlanma Yasağı (20.03.2012)

Yeşil Kart ve Genel Sağlık Sigortasında Son Durum (10.01.2012)

Van Depremi İçin Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirebilme Esasları (16.11.2011)

SMMM ve YMM’lerin İkinci Bir İşte Hizmet Akti İle Çalışmaları (08.07.2011)

Yansıtma Faturalarında KDV (23.06.2011)

Torba Yasa En Son Başvuru Süreleri, İlk Taksit Ödeme Tarihleri (10.05.2011)

Özlük Hakları Torba Yasa İle Farklılaştırılmıştır (15.04.2011)

Yenileme Fonu Ayırma Koşulları ve Muhasebe Kaydı (15.03.2011)

Şirket Ortaklarına Torba Yasa İle SSK’lı Olma Fırsatı (23.02.2011)

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisna Hesaplamalarına Dikkat! (Muhasebe Kaydı) (26.01.2011)

Kız Çocuklarına Müjde! Yeniden Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Sayılacaklar (21.01.2011)

Plan Bütçe Komisyonu Görüşmeleri Sonuçlarına Göre Asgari Matrah Artırımı Hesaplamaları (31.12.2010)

İhraç Kayıtlı Satışta Tecil Edilen Ve Tecil Edilemeyen Kdv’nin Aynı Anda Çıkması Durumunda Muhasebe Kaydı (21.12.2010)

İhraç Kayıtlı Satışta Devir Kdv Çıkması Durumunda Muhasebe Kaydı (09.12.2010)

İhraç Kayıtlı Satışta Ödenecek Kdv Çıkması Durumunda Üretici Firmanın Muhasebe Kaydı (23.11.2010)

Genel Sağlık Sigortasından Prim Ödeyerek Yararlananlar Ve Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler (08.10.2010)

Personele Ramazan Paketi Veren İşverene Vergi Var (13.08.2010)

Çalışan Emekliye Kıdem Tazminatı Ölünce (07.07.2010)

Son Yasal Düzenlemelerle İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Ve Kuruma Verilmesi İle İlgili Meydana Gelen Değişiklikler (23.06.2010)

GÜNDEM