YAZARLARIMIZ
Tuncay Kiraz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
tuncay@indexdenetim.com.trKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Vergisiz Şirket Kuruluşu Avantajları -1

Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 24 Mart, 1983 tarihli birleşiminde kabul olunan “Serbest Liman ve Bölge Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Bu yasa kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde özel bir bölge ilan edilmiştir. Gazi Mağusa Serbest Liman ve Bölgesinin Kurulması gerçekleştirilmiştir.

Serbest Bölgede Hangi İşler yapılabilir?

Serbest Bölgede ihraç ve ithal amacıyla aşağıda belirtilen faaliyet ve işlemler yapılabilir :

(1) Devlet sınırları içinden veya dışından eşya getirilmesi, getirilen eşyanın depolanması, aynen veya işlem görerek kısmen ya tamamen ihraç edilmesi, bu eşyanın Serbest Bölgede yapılacak her türlü imalât, inşaat ve onarımda kullanılması;

(2) Bölgeye getirilen eşyanın üzerinde onarım, montaj ve demontaj işlerinin yapılması,

 (3) Her türlü sanayi faaliyetinde, imalâtta ve üretimde bulunulması,

 (4) Her türlü ticari gözetme (survey) hizmetleri,

 (5) Bankacılık ve sigortacılık hizmetleri,

(6) Her türlü deniz taşıt araçlarının yapımı, onarımı, montaj ve demontajı,

 (7) Serbest liman ve bölge işletmeciliği,

(8) Bakanlar Kurulunca uygun görülecek diğer iş ve hizmetler,

Şirket Kuruluşu için Şartlar Nelerdir?

Serbest Liman Şirketi, bu Yasa ve Şirketler Yasası kurallarına göre bir Limited şirket olarak kurulur.

Şirket kuruluşu için en az 2 kişi gereklidir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 50,000 EURO olmalıdır. (Sermaye tutarı şirket kurulmadan önce en fazla bir hafta  süre  ile bankada bloke edilip işlemlerin tamamlanması ile geri çekilebilir.)

İşletme İzni için Serbest Liman ve Bölgede, faaliyet göstermek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işleticinin yetkisinde olan bölgeler için işleticiye, bunun dışında kalan bölgeler için Serbest Liman ve Bölgeler Müdürlüğüne başvururlar. Başvurularda, faaliyet sahası ile ilgili bilgiler ve Müdürlük veya işletici tarafından istenecek herhangi bir husus açıkça belirtilir. İşletmede hizmetlere ait hükümler mevcut durum dikkate alınarak düzenlenir.

            Serbest Bölge Teşvik Ve Avantajlar

 

 • 100% Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyeti
 • Serbest Kar  transferi
 • KDV  Muafiyeti
 • Posta kutusu Adresi
 • Talep edilmesi halinde Serbet Bölgede ofis
 • KKTC’ de kuracağınız serbest liman (freezone) şirketi ile 3. Ülkelerde (Cayman, BVI, Bahamas,...) kuracağınız şirketlere göre birçok avantajlarınız vardır;
 • Trkiye ile aynı zaman dilimi Türkiye  ile aynı para birimi
 • Para transferlerinde çok dşük maliyet (Havale, EFT) Kur farklarından etkilenmeme
 • Olası bir yasal anlaşmazlık durumunda aynı dili konuşarak sorunları kolayca çözebilme Kar dağıtımlarında vergi YOK
 • Şirket Kuruluş işlemleri için KKTC’ye gelmenize gerek yok

Şirketin İşleyisi

KKTC Serbest Liman bölgesinde faaliyet gösteren şirketler faaliyetlerini bu bölgede bir işyeri/ofis veya posta kutusu yolu ile yürütürler.

Serbest Liman şirketleri, faaliyetlerini tamamı ile KKTC sınırları dışındaki müşteriler için gerçekleştirirlerse, bu faaliyetlerden sağlanacak gelir üzerinden kurumlar ve  Gelir vergisinden muaf olacaktır. Ayrıca gerçekleştirilen bu faaliyetlerden dolayı KDV yoktur Serbest Liman bölgesi şirketleri, çalıştıracakları personellerin KKTC Gelir vergisi ve Sosyal Güvenlik Yasaları kapsamındaki sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve diğer primlerle ilgili yatırımlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Şirket Kuruluşu için Gerekli Belgeler

 • Pasaport veya kimlik kartınızın kopyası
 • Tercihen e-devletten alınmış ikamet belgesi veya adresi beyan eden resmi bir belge, elektrik, GSM vb .faturası
 • Tercihen e-devletten alınmış adli sicil belgesi

Dijitalleşmeyle birlikte bilginin akışı kolaylaşmıştır.Yapay zeka ve Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte yerinde bulunma ya da bulundurma kavramları değişmiş olmakla birlikte ülkelerin mevzuatlarıda o hızla değişmemektedir.Vergi mevzuatları hala 1980 yıllarda yazılmış günümüze cevap verilmeye çalışırken sorunların çözümünde başvurulan özelge yöntemi ihtiyaca hızlı cevap verememektedir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşması  22/12/1987 tarihinde imzalanarak 01/01/1989 uygulamaya girmiştir.

Mekana ihtiyaç olamadan posta ofisi yöntemiyle ya da faaliyetlerini Vergi ödemek istemeyen ya da imkanı olan Firmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurihiyeti’nde şirket kurma eğilimi artmıştır.Sorunların çözümünde ortak Dil  Türkçe ve ortak para Türk Lirası olması nedeniyle  Yavru Vatan’da şirket kurma eğilimi hızla artmaktadır.

Hangi şirketler tercih etmektedir?

 • Yazılım şirketleri
 • Youtuberler
 • Mobil Oyun Geliştirme Şirketleri
 • Bilgi İşlem Teknolojileri Şirketleri
 • Danışmanlık Şirketleri
 • Eğitim Şirketleri
 • Çağrı Merkezleri
 • İhracat Şirketleri
 • Reklamcılar

Kuruluş İşlemlerinde izlenecek Süreç          

1- Adım (3 iş günü)

Şirket isim yoklaması için 2-3 tane şirket ismi belirlenmesi ve isim onayı

2- Adım

Yukarıda talep edilen evrakların tarafımıza mail gönderilmesi

3- Adım (3 iş günü)

Tarafımızca hazırlanan şirket kuruluş belgelerinin imzalanıp Mali Müşavirlik Şirketine  gönderilmesi

4- Adım

Şirket başvurusu için Serbest Liman Başvuru harcının ödemesi.

5- Adım (7 iş günü)

Şirket Başvurusu ve Serbest Liman Kurulunun onayı

6- Adım (10 - 15 iş günü)

Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sevk edilmesi ve onayı ve sermayenin Bloke edilmesi.

7- Adım (2 iş günü)

Serbest Liman Şirketi Harcının ödenmesi

Yazımızın İkinci Konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kurulu şirketlerin Vergisel ve Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri

Yazımızın Üçüncü Konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kurulu şirketlerin Ticaret Kanunu açısından değerlendirilmesi Ortakların sorumlulukları

Yazımızın Dördüncü Konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kurulu şirket faaliyetlerinden Türkiye’de mukim gerçek ya da Tüzel Kişilerin Faydalanması yönünden KDV ve Stopaj Yönünden değerlendirilmesi

Yazımızın Beşinci Konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kurulu şirket faaliyetlerinde Türkiye haricindeki gerçek ya da Tüzel Kişilerin Faydalanması yönünden KDV ve Stopaj Yönünden değerlendirilmesi

Araştırmalarımıza göre yazılarımız devam edecektir.

Kaynaklar

Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 24 Mart, 1983 tarihli birleşiminde kabul  olunan “Serbest Liman ve Bölge Yasası

23.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM