YAZARLARIMIZ
Tunahan Aslantaş
Vergi Müfettişi
Arabulucu
Bilirkişi
Öğretmen
tunahanaslantas@hotmail.comBirden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesine göre ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. 62’nci maddeye göre işveren; hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dâhilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. Kanunun 94’üncü maddesinde sayılan işverenler, aynı madde uyarınca, hizmet erbabına yapılacak ücret ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü kılınmışlardır.

Bununla birlikte özel sektör çalışanlarının birden fazla işveren yanında çalışmaları, iş değiştirerek farklı işverene tabi olmaları durumları iş hayatında sıklıkla rastlanan durumlardır.

Bazı Durumlarda Ücret Matrahları Birbirleriyle İlişkilendirilmezler

Yeni bir işveren yanında çalışmaya başlayan işçinin ücretinden kesilecek verginin hesaplanmasında vergi matrahının tespit edilmesi hakkında 311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklamalar mevcuttur. Tebliğe göre birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda her bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeyecektir. Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden alınacak ücret, eski işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir. Ancak işçinin işverenine ilk işverenden aldığı ücret tutarını bildirerek kümülatif matrah üzerinden vergi hesaplanmasını talep etme imkanı bulunmaktadır. Bu durumda  yeni işveren, kümülatif matrahı dikkate alarak tevkifat yapar.

Başka bir anlatımla; özel sektörde çalışan bir işçinin aynı anda başka bir işveren (kamu-özel farketmez) yanında çalışmaya başlaması veya ilk işini bırakıp yeni bir işveren yanında çalışmaya başlaması hallerinde (kural olarak) tevkif edilecek vergi hesaplanırken, ikinci işveren tarafından dikkate alınacak başlangıç matrahı sıfır olarak uygulanacaktır, yani farklı işverenlerin ücret matrahları birbirleri ile ilişkilendirilmeyecektir. Ancak işçinin ilk işveren tarafından tevkifata tabi tutulan vergi matrahını yeni işverene bildirerek kümülatif matrahın dikkate alınmasını talep etme hakkı mevcuttur.

Bazı Durumlarda Tüm İşverenlerden Alınan Ücretlerin Toplamı Matrah Olarak Dikkate Alınır

Ayrıca genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin aynı kapsamdaki diğer işverenden alacakları ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir. Ancak hizmet erbabı yukarıda sayılan genel bütçeye tabi kurumlar ve ilişkilileri dışında bir işverenden ücret elde etmeye başlarsa, işçinin ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeksizin her bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmalıdır.

Ücretlilerin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermelerinin ihtiyari olduğu haller ile zorunlu olduğu hallere ilişkin açıklamalar başka bir yazımızın konusunu oluşturacaktır.

02.06.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM