YAZARLARIMIZ
Tolga Berikten
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Patent & Marka Vekili
berikten@yahoo.comDanıştay'ın Kanun Yararına Bozma Kararı Yanlış Algılanmasın

13.05.2020  tarihli Resmi Gazete'de, Danıştay 9 .dairesinin ; bir kanun yararına  bozma istemine ait vermiş olduğu  kabul kararı yayımlanmıştı. İlgili kanun yararına bozma da bir  vergi mahkemesinin vermiş olduğu  elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturalara ilişkin VUK 353 /1 hükmünce kesilen özel usulsüzlük cezasını kabul kararında  hukuki uyarlık bulunmadığına ilişkindi.

Ancak bu karar kimi çevrelerde yanlış algılandı. Buna ilişkin detaya girmeden önce kanun yararına bozmanın ne olduğunu açıklayalım.

Kanun yararına bozma nedir

Kanun yararına bozma hakim veya mahkemeler tarafından verilmiş ve temyiz denetiminden geçmeksizin kesin hüküm haline gelmiş kararlara karşı yapılabilen olağan üstü bir kanun yoludur. Bu kararın en önemli özelliği kesinleşen yargı kararı bakımından herhangi bir sonuca neden olmaması, ancak karardan sonraki ilgili davalar için yol gösterici olmasıdır.

Danıştay'ın ilgili  Kanun yararına Bozma kararının detayı

Danıştay 'ın ilgili kanun yararına bozma kararı ile bundan böyle  elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturalardan dolayı artık özel usulsüzlük cezası kesilmeyeceğini şeklinde yanlış olarak yorumlandı ve  bu çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ancak  işin aslı , ilgili kanun yararına bozma kararının hangi zamanda verilen bir vergi mahkemesinin kararına ilişkin olduğunda saklı idi. Söz konusu kanun yararına bozma bir vergi mahkemesinin 31/01/2017 ve E2016/629 ,K 2017/81  sayılı kararıyla, 2014 yılında elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında düzenlenen faturalara ilişkindi.

7103 sayılı kanun ile getirilen düzenleme nettir

Başka bir ifade ile söylecek olursak  21/3/2018 tarihli 7103 sayılı kanunun 12. maddesi ile  VUK 353 /1 'e getirilen düzenlemeden önce idi. 7103 sayılı kanun  ile aşağıdaki  koyu olan kısımlar getirilmiştir.

VUK 353 /1 :Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020'dan itibaren 350 TL)  Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000(513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020'dan itibaren 180.000TL) Türk lirasını geçemez.

Hukuki aykırılık o zamanın vergi kanunları değerlendirilerek verilmiştir

Koyu ile belirtilmiş olan ibareler 7103 sayılı yasa ile getirilmeden önce  VUK 353 /1  de elektronik belgeler  ile  ilgili bir ibare olmadığı için Danıştay vergi mahkemesinin ilgili kararını o zamanın var olan vergi kanunları açısından değerlendirmiş ve  doğal olarak   elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen fatularalara  kesilen özel usulsüzlük cezalarının, kanun tarafında o zaman  tam bir karşılığı olmadığı ve vergi yasalarımızda kıyas yasağı olduğu için  ilgili mahkeme kararının hukuka aykırılık teşkil ettiği sonucuna varmıştır.

Sonuçta, 7103 sayılı yasa ile getirilen düzenlemeden sonra elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturalara ilişkin hem alıcı hem de satıcıya özel usulsüzlük cezası kesiliyor olmasında hukuki aykırılık yoktur.

15.05.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM