YAZARLARIMIZ
Tolga Berikten
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Patent & Marka Vekili
berikten@yahoo.comKurumlar Vergisindeki İstisnalar ile Diğer İndirimler Arasındaki Farklar Nelerdir?

 (What's the difference between  Exemptions and Other Deductions in the Corporate Tax Law)

 Kurumlar vergisinin 5. maddesinde yazılı olan istisnalar,şirketin vergi matrahına girmeyen kazançlarıdır. 

Diğer indirimler ise, Kurumlar vergisinin 10. maddesinde yazılı olup kazancın elde edilmesi ile ilgisi olmamasına rağmen sosyal, kültürel,stratejik nedenlerle  bunların vergi matrahından indirilmesine  izin verilmektedir.

İstisnalar, vergi matrahından kazanç olmasa da düşülür. Böylece burada oluşan  zarar geçmiş yıl zararları olarak taşınarak takip eden 5 yıl içindeki  sıfırdan büyük çıkan vergi matrahından düşülebilinir.

Diğer indirimler için dikkate alınması gereken bir husus, bunların yalnızca vergi matrahının sıfırdan yüksek olması durumunda sırasıyla vergi matrahından düşülebilir olması gerektiğidir. Dolayısıyla diğer indirimler vergi matrahını negatif tutarlara döndürmez, ancak daha önce de söylediğim gibi, istisnalar bu kuralın dışındadır.

Bu "diğer indirimler", sıfırdan düşük vergi matrahı nedeniyle kullanılamazsa, sonraki yılların vergi matrahlarından da  düşülemezler.

Bu kuralın iki istisnası vardır, 1-Ar&Ge indirimi 2- Nakdi Sermaye Arttırımı Teşviği .Bu iki indirim kalemi takip eden yıllara ait sıfırdan büyük vergi matrahlarından düşülebilir. Ayrıca, bu iki indirim kalemi hakkını önümüzdeki 5 yıl içinde kullanma zorunluluğu yoktur.

Kullanılmayan Ar-Ge indirimi Maliye Bakanı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranı ile artırılır. Diğer yandan negatif vergi matrahından dolayı kullanılamayan   nakdi sermaye arttırımı teşviki sadece aynı tutar kadar takip eden yıllara ait vergi matrahından indirilebilinir.

What's the difference between  Exemptions and Other Deductions in the Corporate Tax Law

Exemptions which are written on Article 5 in the Corporate Tax Law,  are the company gains that are  excluded from company tax base

Other reductions are the ones written in Article 10 of the Corporate Tax Law and are allowed to be deducted from the tax base for social, cultural and strategic reasons even if they are not related to the acquisition of earnings.

Exemptions are deducted even if there is no profit from tax base.Thus, the loss arising here can be carried as previous year losses and can be deducted from the positive tax base in the following 5 years. Thus, the loss arising here can be carried as previous year losses and can be deducted from the tax base which is more than zero in the following 5 years.

It is a point that  for other deductions should be taken into consideration, these are deductible respectively  from tax base only when the tax base is higher than zero. Therefore, other deductions do not return the tax base into negative amounts, but as I said before, exemptions are outside this rule. If these "other deductions"  can not be  used due to the tax base that is lower than zero , they can not be  also deducted from the tax bases of the following years.

If these "other deductions"  can not be  used   because of negative tax base, they are not deductible from following years tax base also.

There are 2 exceptions to this rule: , 1-R&D deduction 2- Incentive capital increase in cash. These two "other  deductions" can also be deductible from subsequent years tax base is  higher than zero. Moreover, there is no requirement to use these  two other deductions rights in the following 5 years. 

R & D discount which is unused is increased by revaluation rate announced by the Minister of Finance On the other hand, incentive capital increase in cash which is not used before because of negative tax base, can be  deductible just the same amount    from the following years tax base.

03.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM