YAZARLARIMIZ
Tamer Bulut
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
tamer_bulut@hotmail.comKısa Çalışma Ödeneğinin de (7) Günlük Yarım Ücretin SGK’ya Bildirimi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek: 2 nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı nedenlerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneği çalışılmayan süreler için yapılan bir ödemedir. İşçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğini süresinden düşülmektedir.Yani İleride alacağı işsizlik maaşından mahsup edilir. Ancak mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.Bu dönemde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçilerin yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 Sayılı kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” hükmü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 40.maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 5510 sayılı kanun 80 maddesinde nelerin prime tabi olduğunu

 a-1 mad : Hak edilen ücretlerin ; sigorta primine tabi olduğu zikredilmekte yasada 4 a kapsamındaki sigortalının adına prim ve gün bildirilmesi için o işçinin fiile çalışma şartı aranmaz hizmet akdinin varlığı ve bu hizmet akdinin varlığından kaynaklanan ücret ödeme zorunluluğu aranır. (Örneğin işçinin Yıllık ücretli izin de çalışmadığı halde primini ve gününü sgk ya bildiriyoruz ) demek ki çalışma zorunluluğu değil hizmet akdinden doğan zorunluluğu olması Kısa Çalışma ödeneğini başvurusu yapılan işçi 7 günlük yarım ücret yani 3,5 günlük ücreti hizmet akdinden doğan bir yasa gereği hak edilen bir ücrettir ve bu ücret prime tabidir. 5510 sayılı yasada yarım gün diye bir gün olmadığı için prim ödeme gün sayısı kısmi zamanlı çalışan sigortalının ay içindeki toplam çalışma saati 7,5 saate bölünmek üzere bulunmakta, gün kesri ister yarıma kadar olsun isterse de yarımdan sonra olsun kesir 1 gün kabul edilmektedir. Yani kesirler tama tamamlanır. 3,5 gün 4 güne tamamlanır. İşçi için hazırlayacağımız Mart 2020 dönemine ait Ücret bordrosunda 4 günlük ücret tahakkuk ettirilecek ve APHB gün olarak bildirilecektir ve primi ödenecektir. Şayet 7 güne ait yarım günlük ücret ödemelerini prim veya ikramiye gibi ödemeler adı altında yapmamız halinde işçi adına gün bildirilmeyecek eksik gün sayısı artmış olacaktır işveren olarak ödenen 4 günlük ücreti gün olarak bordroda yazmamız işçimizin yararına olacaktır.

Yukarıdaki belirttiğimiz açıklamalar ışığında 7 günlük yarım ücret ödemesini ücret bordrosunda ve SGK ‘ ya vereceği AHPB beyanı şu şekilde olacaktır.

16.03.2020 itibariyle kısa çalışmaya geçmiş olsa da, İŞKUR tarafından 7 günlük süre 17.03-2020 - 27.03.2020 arası yarım ücret ödenen dönem kabul edilmektedir. Bu durumda işveren öncelikle Mart ayının ilk 16 günü için normal ücret tahakkuku yapacaktır.

Yukarıda belirtilen 4447 ve 4857 sayılı kanunların ilgili hükümleri gereğince

17-23 Mart tarihleri arasındaki 7 günlük süre için işveren tarafından yarım ücret hesaplanacak,

24-31 Mart tarih aralığına ilişkin ödemeler İŞKUR tarafından yapılacağından

24-31 Mart tarihleri arasında işveren tarafından herhangi bir ücret tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

Buna göre, bir işçinin günlük brüt ücretinin 98,10 TL (asgari ücret) olduğunu kabul ettiğimizde;

- 01-16 Mart ücret tahakkuku (98,10*16 gün ) = 1.569.60- TL

-17-23 Mart yarım ücret tahakkuku 7 gün yarım ücret 3,5 gün olamayacağından kesiler tama tamamlanır yasanın amir hükmü gereğince 4 günlük ücret ödenecektir.

 - 4 günlük ücret (98,10 * 4 gün )= 392,40.-TL olarak hesap edilecektir.

- 24-31 Mart tarih aralığına ait ücret ve prim ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacağından işveren tarafından herhangi ücret tahakkuku ve ödeme yapılmayacaktır.

MART 2020 ÜCRET BORDROSU VE APHB şu şekilde

Prim gün sayı                        : 20 gün 

Ücreti                                    : (20 gün *98,10 TL ) 1.962,00.-TL

SPEK                                      : 1.962,00.-TL

Eksik gün sayısı                    : 10 gün

Eksik gün nedeni 18 - Kısa çalışma ödeneği

olarak girilmesi gerekecektir. İşçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadırlar. Bunun için puantaj kayıtları önem arz etmektedir.

 Dileyen işverenler 7 günlük ücreti tam olarak ödeyebilir Tam ücret ödemesi halinde herhangi bir kısıtlama yoktur

Sağlık ve huzurun hüküm sürdüğü bir dünya dileği ile …

08.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM